98 - Açık Delil

 
98:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
98:1 Kendilerine kitap verilenlerden ve ortak koşanlardan inkar edenler, kendilerine açık delil gelmesine rağmen durumlarında ısrar etmektedirler.

 
98:2 ALLAH tarafından olan bir Elçi, geçerli belgeleri okumaktadır.

 
98:3 Onların içinde değerli öğretiler bulunmaktadır.

 
98:4 Kitap verilenler, kendilerine açık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.

 
98:5 Oysa onlar sadece Tek Tanrılı dine bağlı kalarak ALLAH’a kulluk etmek, namazı gözetmek, zekatı vermek ile emrolunmuşlardı. İşte mükemmel din budur.

 
98:6 Gerçekten, kendilerine kitap verilenlerden ve ortak koşanlardan inkar edenler, sonsuza kadar Cehennem Ateşindedirler. Onlar, yaratılanların en kötüleridir.

 
98:7 İnanan ve doğru yolda olanlar ise, işte onlar yaratılanların en iyileridir.

 
98:8 Rablerinin yanında onların ödülü, ebediyyen kalacakları içlerinden ırmaklar akan Aden bahçeleridir. ALLAH onlardan memnun, onlar da O’ndan memnundur. İşte bu, Rablerinden korkanlar içindir.