96 - Embriyo

 
96:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
96:1 Oku, yaratan Rabbinin adıyla,

 
96:2 O, insanı bir embriyodan yaratmıştır.

 
96:3 Oku, Rabbin Sonsuz İkramda bulunandır.

 
96:4 Kalem ile öğretendir.

 
96:5 İnsana bilmediğini öğretir.

 
96:6 İnsan ise gerçekten azmıştır,

 
96:7 Kendini zengin gördüğünden.

 
96:8 Dönüş ise ancak Rabbinedir.

 
96:9 Engellemekte olanı gördün mü?

 
96:10 İbadet eden kulu.

 
96:11 Onun yol göstericiyi izlemesi gerekmez mi?

 
96:12 Ya da doğruluğu emretmesi?

 
96:13 Eğer yalanlarsa ve yüz çevirirse,

 
96:14 ALLAH’ın kendisini gördüğünü bilmiyor mu?

 
96:15 Eğer o vazgeçmeyecek olursa, onu alnından tutup sürükleyeceğiz.

 
96:16 O bozuk, yalancı alnından.

 
96:17 Bırakın gitsin yakın çevresini çağırsın.

 
96:18 Biz de zebanileri çağıracağız.

 
96:19 Asla ona uyma; Sen secde et, yakınlaş.