93 - Kuşluk Vakti

 
93:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
93:1 Kuşluk vaktine,

 
93:2 Sakinlik çöktüğü zaman geceye,

 
93:3 Rabbin seni asla terketmedi, unutmadı da,

 
93:4 Senin için bundan sonraki, bu ilkinden çok daha iyi olacaktır.

 
93:5 Rabbin sana elbette yeterince verecektir, sen de sevineceksin.

 
93:6 O seni yetim bulup da barındırmadı mı?

 
93:7 Seni sapmış buldu da doğru yola iletti.

 
93:8 Seni fakir buldu da zengin yaptı.

 
93:9 Öyleyse, yetimi sakın yüzüstü bırakma,

 
93:10 Dilenciyi de azarlama.

 
93:11 Rabbinin nimetini açıklayıp anlat.