92 - Gece

 
92:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
92:1 Kuşatıp örttüğü zaman geceye,

 
92:2 Açığa çıkarttığı zaman gündüze,

 
92:3 Erkeği ve dişiyi yaratan’a,

 
92:4 Gerçekten, sizin amaçlarınız değişmiştir.

 
92:5 Kim yardım için verir ve sakınırsa,

 
92:6 Ve en güzel olanı tasdikleyip sahip çıkarsa,

 
92:7 Biz de onu mutluluğa doğru yöneltip ileteceğiz.

 
92:8 Kim de zengin olduğu halde cimrilik eder,

 
92:9 Ve en güzel olanı yalanlarsa,

 
92:10 Biz de onu acıya doğru yöneltip ileteceğiz.

 
92:11 Düştüğü zaman, malı ona hiçbir yarar sağlayamaz.

 
92:12 Gerçekten, Bize düşen yol göstericiyi sağlamaktır.

 
92:13 Sonraki de, ilk olan da elbette Bizimdir.

 
92:14 Sizi alevler içindeki Ateş ile uyardım.

 
92:15 Oraya kötülük işleyenlerden başkası girmez.

 
92:16 Ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti.

 
92:17 Sakınanlar ise, ondan uzak tutulacaktır.

 
92:18 Ki o arınmak için parasını verir,

 
92:19 Yaptığı iyilik için birinden karşılık beklemez.

 
92:20 Ancak En Yüksekte olan Rabbi uğruna yapar.

 
92:21 O da kurtuluşa ulaşacaktır.