91 - Güneş

 
91:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
91:1 Güneşe ve onun parlaklığına,

 
91:2 Onu izleyen aya,

 
91:3 Onu açığa çıkartan gündüze,

 
91:4 Onu kuşatıp örten geceye,

 
91:5 Göğe ve onu bina eden’e,

 
91:6 Yere ve onu tutan’a,

 
91:7 Kişiye ve onu düzenleyip oluşturan’a,

 
91:8 Ona, neyin yanlış neyin doğru olduğunu göstermiştir.

 
91:9 Şüphesiz, kendini arındıran kazanacaktır.

 
91:10 Elbette onu örtüp ihmal eden de kaybedecektir.

 
91:11 Semud’un yalanlaması, azgınlık yapmalarına sebep oldu.

 
91:12 İçlerinden en kötülerin peşlerinden gittiler.

 
91:13 ALLAH’ın Elçisi kendilerine dedi ki, "Bu ALLAH’ın devesidir, bırakın onu içsin.”

 
91:14 Fakat onu yalanladılar, onu da kestiler. Rableri de suçlarından dolayı, orayı üzerlerine geçirip onları yok etti.

 
91:15 Onların arkasından gelenler ise hâlâ umursamıyorlar.