89 - Sabah

 
89:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
89:1 Sabaha,

 
89:2 On geceye,

 
89:3 Çift’e ve tek’e,

 
89:4 Akıp geçtiği zaman geceye,

 
89:5 Bunlarda aklı olan için bir yemin vardır, öyle değil mi?

 
89:6 Rabbinin Ad’a ne yaptığını görmedin mi?

 
89:7 İrem; Yüksek binaları olan.

 
89:8 Ki şehirler içinde onun bir benzeri meydana getirilmiş değildir.

 
89:9 Ve vadide kayaları oyan Semud.

 
89:10 Ve saltanat sahibi Firavun.

 
89:11 Bunlar, bulundukları yerlerde azmışlardı.

 
89:12 Kötülüğü de etrafa saçıp yaymışlardı.

 
89:13 Sonuçta, Rabbin onların üzerine bir azap kırbacını indirdi.

 
89:14 Rabbin gerçekten gözetlemektedir.

 
89:15 İnsan Rabbi tarafından sevinç ve nimetlerle denendiği zaman, "Rabbim bana bolluk verdi." der.

 
89:16 Fakat gelirini azaltarak onu denediği zaman da, "Rabbim bana ihanet etti!" der.

 
89:17 Hayır! Siz öksüze ikramda bulunmuyorsunuz da ondan.

 
89:18 Yoksulu doyurmak için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.

 
89:19 (Öksüze ait) Mirası, bencilce harcayıp yiyorsunuz.

 
89:20 Siz parayı öylesine bir hırs ile seviyorsunuz ki.

 
89:21 Yer çarpıp parça parça dağıldığı zaman,

 
89:22 Rabbin, sıra sıra dizilmiş Melekler ile birlikte geldiği zaman,

 
89:23 İşte o gün, Cehennem getirilecektir. O gün, insan hatırlayacaktır fakat hatırlaması ona bir fayda vermeyecektir.

 
89:24 Diyecek ki, “Keşke hayatım için hazırlıklı gelmiş olsaydım!”

 
89:25 Hiçbir azap, O’nun o günkü azabına benzemez.

 
89:26 Hiçbir bağlayış da, O’nun bağlayışı gibi olamaz.

 
89:27 Ey tatmin olmuş kişi,

 
89:28 Memnun olmuş ve memnun etmiş olarak Rabbine dön.

 
89:29 Kullarımın arasına katıl.

 
89:30 Cennetime gir.