85 - Galaksiler

 
85:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
85:1 Galaksiler içeren göğe,

 
85:2 O vadedilen güne,

 
85:3 Şahitlik edene ve şahitlik edilene,

 
85:4 Yazıklar olsun o derin vadinin halkına!

 
85:5 Ateşi tutuşturup yakarlardı.

 
85:6 Kendileri de çevresinde oturur,

 
85:7 İnananlara yaptıklarını seyrederlerdi.

 
85:8 Sadece Güçlü ve Övülmeye layık olan ALLAH’a inanmalarından dolayı onlardan intikam alıyorlardı.

 
85:9 Göklerin ve yerin Hükümdarlığı O’na aittir. ALLAH, herşeye şahittir.

 
85:10 Gerçek şu ki, inanan erkeklerle inanan kadınlara işkence yapanlar, sonra tövbe etmeyenler; İşte onlar Cehennem azabına uğrayacak ve yakıcı bir işkence de onlar için olacaktır.

 
85:11 İnanan ve doğru yolda olanlar; Gerçekten içinden ırmaklar akan bahçeler onların olacaktır. İşte en büyük başarı budur.

 
85:12 Rabbinin darbesi gerçekten şiddetlidir.

 
85:13 Başından başlatan ve tekrar eden O’dur.

 
85:14 O, Bağışlayandır, Sevgi doludur.

 
85:15 Muhteşem Arş’ın Sahibidir.

 
85:16 Her istediğini Yapandır.

 
85:17 Sana orduların haberi ulaştı mı?

 
85:18 Firavun ve Semud?

 
85:19 Aslında inkar edenler bir yalanlamanın içine saplanmışlardır.

 
85:20 ALLAH ise onları çepeçevre sarmıştır.

 
85:21 Aslında o, muhteşem bir Kuran’dır.

 
85:22 Korunmuş bir Ana Levhadadır.