83 - Hile Yapanlar

 
83:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
83:1 Yazıklar olsun o hile yapanlara!

 
83:2 Onlar insanlardan alırken ölçüyü tam isterler.

 
83:3 Ancak verdikleri zaman, ölçülerinde veya ağırlıklarında eksiltme yaparlar.

 
83:4 Onlar yoksa diriltileceklerini zannetmiyorlar mı?

 
83:5 Büyük bir günde.

 
83:6 O gün insanlar Kainatın Rabbi önünde duracaklardır.

 
83:7 Gerçekten dönek sapıkların kaydı ‘Siccin’ dedir.

 
83:8 Siccin nedir bilir misin?

 
83:9 Sayısal düzenlenmiş bir kayıttır.

 
83:10 O gün, yalanlayanların vay haline!

 
83:11 Onlar Din gününü yalanlarlar.

 
83:12 Oysa onu aşırıya giden, suç işleyenden başkası yalanlamaz.

 
83:13 Kendisine ayetlerimiz okunduğu zaman, “Geçmiştekilerin uydurma masalları.” der.

 
83:14 Aslında onların işledikleri, kalplerini kapatıp mühürlemiştir.

 
83:15 Gerçekten, onlar o gün Rablerinden ayrılacaklardır.

 
83:16 Sonra elbette Cehenneme atılacaklardır.

 
83:17 Sonra da onlara denilecek ki, “İşte sizin yalanlayıp durduğunuz budur.”

 
83:18 Gerçekten, iyilerin kaydı ‘İlliyin’ dedir.

 
83:19 İlliyin nedir bilir misin?

 
83:20 Sayısal düzenlenmiş bir kayıttır.

 
83:21 O’na yakın olanlar şahittirler.

 
83:22 İyiler gerçekten nimetler içindedirler.

 
83:23 Lüks tahtlar üzerinde bakıp seyretmektedirler.

 
83:24 Yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün.

 
83:25 Onlar için saf ve lezzetli içecekler olacaktır.

 
83:26 Onun lezzetini veren misk kokusudur. Rekabet etmek isteyenler, bunun için rekabet etsinler.

 
83:27 Onun karışımı ise Tesnimdendir.

 
83:28 Bu, O’na yakın olanların içecekleri bir kaynaktır.

 
83:29 Suçlular ise, inananlara gülüp geçerler.

 
83:30 Onların yanlarından geçtiklerinde, onlarla alay ederler.

 
83:31 Kendi yakınlarına döndükleri zaman, bunun zevki içinde dönerler.

 
83:32 Onları gördükleri zaman da derler ki, “Bunlar gerçekten sapıtmış kimseler.”

 
83:33 “Onlara koruyup gözetleyenler de gönderilmemiştir.”

 
83:34 İşte bugün de, inananlar inkar edenlere gülerler.

 
83:35 Lüks tahtlar üzerinde bakıp seyrederler.

 
83:36 İnkar edenler, yaptıklarının karşılığını böyle göreceklerdir.