80 - Suratını Astı

 
80:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
80:1 Suratını astı ve yüz çevirdi,

 
80:2 Kendisine o kör geldiği zaman.

 
80:3 Nerden bileceksin, belki de o kendisini arındıracak,

 
80:4 Veya öğüt alacak da Mesajdan faydalanacak.

 
80:5 Fakat kendini zengin sayana gelince,

 
80:6 Sen onunla ilgileniyorsun.

 
80:7 Onun kendisini arındırmasını garanti edemezsin.

 
80:8 Oysa şevk ile sana geleni,

 
80:9 Ve korkanı,

 
80:10 sen önemsemiyorsun.

 
80:11 Bu, gerçekten bir hatırlatıcıdır.

 
80:12 Artık isteyen öğüt alır,

 
80:13 O değerli sayfalardan,

 
80:14 Üstün, arındırılmış olandan.

 
80:15 Misyonerlerin elleriyle (yazılmıştır),

 
80:16 (Ki onlar) Değerli, doğru ve dürüsttürler.

 
80:17 Yazıklar olsun nankör olan insana!

 
80:18 Onu hangi şeyden yarattı?

 
80:19 Zigottan; Onu yarattı, düzen içinde biçim verdi.

 
80:20 Sonra kendisi için yolu belirtti.

 
80:21 Sonra onu öldürür ve mezara sokar.

 
80:22 Sonra dilediği zaman da onu diriltecektir.

 
80:23 O’nun emirlerine sahip çıkmalı değil miydi?

 
80:24 İnsan, yediğine bir baksın.

 
80:25 Biz elbette suyu bol bol dökmekteyiz.

 
80:26 Sonra toprağı kabartarak yararız.

 
80:27 Böylece onda taneler yetiştiririz.

 
80:28 Üzümler, sebzeler.

 
80:29 Zeytinler, hurmalar.

 
80:30 Sarmaşıklar halinde ürün çiftlikleri.

 
80:31 Meyveler, tahıllar.

 
80:32 Sizin ve hayvanlarınızın geçimi için.

 
80:33 Fakat o gürültü kopup geldiği zaman,

 
80:34 İşte o gün, biri kaçar kendi kardeşinden,

 
80:35 Annesinden, babasından,

 
80:36 Eşinden, çocuklarından.

 
80:37 O gün, onlardan herbiri kendi sonu hakkında endişe etmektedir.

 
80:38 O gün, bazı yüzler mutluluk içindedir.

 
80:39 Güler ve sevinir.

 
80:40 O gün, bazı yüzler de acı içindedir.

 
80:41 Pişmanlık bürümüştür.

 
80:42 İşte onlar, zehirleyen inkar edenlerdir.