79 - Çıkaranlar

 
79:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
79:1 Zorla söküp çıkaranlar.

 
79:2 Ve neşe içinde alanlar.

 
79:3 Heryere süzüldükçe süzülenler.

 
79:4 Birbirleriyle şevkle yarışanlar.

 
79:5 Çeşitli görevleri yerine getirenler.

 
79:6 O sarsıntının sarsacağı gün,

 
79:7 Arkasından da diğer bir patlama,

 
79:8 O gün, akıllar dehşet içinde kalacak.

 
79:9 Gözleri yere düşecek.

 
79:10 Diyecekler ki, "Biz çukurda iken, gerçekten yeniden eski halimize döndürüldük!"

 
79:11 “Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduktan sonra nasıl oldu bu?”

 
79:12 Demişlerdi ki, “Bu imkansız bir dönüş.”

 
79:13 Oysa bu, sadece tek bir dokunuş ile olacaktır.

 
79:14 İşte o anda, onlar kalkmış olacaklar.

 
79:15 Musa’nın haberi sana geldi mi?

 
79:16 Hani Rabbi ona, Kutsal Tuva vadisinde seslenmişti;

 
79:17 "Firavun’a git; O, gerçekten azmıştır.”

 
79:18 Ona de ki, "Kendini düzeltmeyecek misin?"

 
79:19 “Rabbine ulaşmanı sağlayayım belki korkup dönersin.”

 
79:20 Ona büyük mucizeyi gösterdi.

 
79:21 Fakat o yalanladı ve karşı geldi.

 
79:22 Sonra da hemen arkasını dönüp gitti.

 
79:23 Toplayıp seslendi;

 
79:24 "Sizin en yüksek Rabbiniz benim." dedi.

 
79:25 Sonuçta, ALLAH onu hem dünyada, hem de Ahirette cezaya uğratmıştır.

 
79:26 İşte bu, korkan için bir ders olsun.

 
79:27 Sizi yaratmak mı daha zor yoksa inşa ettiği göğü mü?

 
79:28 Yükseleceği boyutu ayarladı ve onu bir düzen içine oturttu.

 
79:29 Gecesini karanlık yaptı, onun parlaklığını ortaya çıkarttı.

 
79:30 Yeryüzünü yumurta şekline soktu.

 
79:31 Ondan da kendi suyunu ve çayırını meydana getirdi.

 
79:32 Dağlarını yerleştirip sağlamladı.

 
79:33 Sizin ve hayvanlarınızın geçimi için.

 
79:34 Ancak o büyük patlama geldiği zaman,

 
79:35 O gün insan yaptıklarını hatırlayacaktır.

 
79:36 Cehennem ise ortaya çıkarılıp sunulacaktır.

 
79:37 Artık kim taşkınlık yaparsa,

 
79:38 ve dünya hayatı ile meşgul olursa,

 
79:39 onun varacağı yer gerçekten Cehennemdir.

 
79:40 Kim Rabbinin şerefli konumundan korkarsa ve kendi kişiliğini kötü heveslerden uzaklaştırırsa,

 
79:41 onun varacağı yer gerçekten Cennettir.

 
79:42 Sana Saat’i ve ne zaman geleceğini sorarlar.

 
79:43 Onlara onu bildirecek olan sen değilsin.

 
79:44 Onun kaderini Rabbine bırak.

 
79:45 Sen, onu bekleyip korkanları uyar.

 
79:46 O gün onlar onu gördükleri zaman, sanki bir gece veya bir kuşluk vakti kadar kaldıklarını hissedecekler.