78 - Olay

 
78:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
78:1 Onlar birbirlerine neyi sorup duruyorlar?

 
78:2 O korkunç olayı mı?

 
78:3 Onlar hâlâ anlaşmazlığa düşmektedirler.

 
78:4 Aslında yakında anlayacaklar.

 
78:5 Yakında gerçekten görecekler.

 
78:6 Biz yeryüzünü yerleşime elverişli kılmadık mı?

 
78:7 Ve dağları da birer sabitleştirici.

 
78:8 Sizi bir çift olarak yarattık.

 
78:9 Dinlenebilmeniz için uykuyu meydana getirdik.

 
78:10 Geceyi bir örtü yaptık.

 
78:11 Gündüzü de bir geçim sağlama vakti kıldık.

 
78:12 Sizin üzerinize sağlam yedi’yi yerleştirdik.

 
78:13 Parlayan bir ışık meydana getirdik.

 
78:14 Sıkışan bulutlardan suyu akıtıp indiririz.

 
78:15 Onunla taneler ve bitkiler çıkarıp yetiştiririz.

 
78:16 Ve bağlar bahçeler.

 
78:17 Karar günü gerçekten belirlenmiştir.

 
78:18 Ses estirildiği gün, kalabalık bir yığın halinde geleceksiniz.

 
78:19 Gök açılacak, geçitler halinde olacaktır.

 
78:20 Dağlar sanki bir serapmış gibi ortadan kaldırılmış olacaktır.

 
78:21 Cehennem gerçekten bekleyip gözlemektedir,

 
78:22 taşkınlık yapanları; Artık o son duraktır.

 
78:23 Çağlar boyu içinde kalacaklardır.

 
78:24 Orada ne bir serinlik tadacaklar, ne de bir içecek.

 
78:25 Sadece Enerji Alevi ve acılı yiyecekler.

 
78:26 Gereken bir ceza olarak.

 
78:27 Aslında onlar hesap vereceklerini hiç sanmıyorlardı.

 
78:28 Delillerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı.

 
78:29 Biz ise herşeyi bir kayıda girip hesapladık.

 
78:30 Şimdi tadın bakalım; Sizin için arttıracağımız sadece azaptır.

 
78:31 Sakınanlar ise başarıyı haketmişlerdir.

 
78:32 Ürün çiftlikleri ve üzüm bağları.

 
78:33 Fevkalade uyumlu eşler.

 
78:34 Boş kalmayan kadehler.

 
78:35 İçinde ne boş ve saçma bir söz işitecekler, ne de bir yalan.

 
78:36 Rabbinden bir ödül, geniş bir imkan.

 
78:37 Göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların Rabbi, Rahman’dır. O’nunla kimse tartışamaz.

 
78:38 O gün, Ruh ve Melekler bir sıra halinde duracaklar, Rahman’ın izin verdiklerinden başka kimse konuşmayacaktır, onlar da doğruyu söyleyecektir.

 
78:39 Gerçekleşecek olan gün işte budur. Artık dileyen Rabbine sığınır.

 
78:40 Biz sizi gerçekten yakın bir azap ile uyarmış bulunuyoruz. O gün, herkes iki eliyle yapıp ettiklerine bakacak ve inkar eden de diyecektir ki, “Ah keşke toprak olsaydım!”