75 - Diriliş

 
75:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
75:1 Diriliş gününe yemin ederim.

 
75:2 Pişmanlık duyan kişiye yemin ederim.

 
75:3 İnsan, onun kemiklerini tekrar biraraya getirmeyeceğimizi mi sanıyor?

 
75:4 Evet; Onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter.

 
75:5 Fakat insan nedense sadece önünde gördüklerini dikkate alır.

 
75:6 Kıyamet günü ile ilgili soru sorup durur.

 
75:7 Görüşün keskinleştiği zaman,

 
75:8 Ay tutulduğunda,

 
75:9 Güneş ve ay birbirine çarptığında,

 
75:10 İnsan o gün, “Nereye kaçacağız?” diyecektir.

 
75:11 Kesinlikle kaçıp sığınacak bir yer yoktur.

 
75:12 O gün, geleceğiniz yer ancak Rabbinizdir.

 
75:13 İnsana o gün, kendisini ileriye götürdüğü ve geride bıraktırdığı herşey haber verilecektir.

 
75:14 İşte insan, kendi kişiliğini kendi yargılayacaktır,

 
75:15 Mazeretlerini ortaya dökmüş olsa bile.

 
75:16 Onu aceleye getirmek için dilini hareket ettirip durma.

 
75:17 Elbette onu, Kuran’a derleyip toplayacak olan Biziz.

 
75:18 Biz onu okuduğumuz zaman, sen de böyle bir Kuran’ı izle.

 
75:19 Sonra onu açıklayacak olan da Biziz.

 
75:20 Nedense siz bu çabuk geçen hayatı seviyorsunuz.

 
75:21 Ahiret ile ilgilenmiyorsunuz.

 
75:22 O gün, bazı yüzler ışıl ışıl parlar.

 
75:23 Rablerine bakarlar.

 
75:24 O gün, bazı yüzler de kararmıştır.

 
75:25 En şiddetlisine uğrayacaklarını anlamışlardır.

 
75:26 Aslında (kişi) boğaza gelip dayandığı zaman,

 
75:27 ve kendisine, “Hadi, bırak git!” denildiğinde,

 
75:28 artık bunun son olduğunu anlar.

 
75:29 Bacakları hareketsiz dimdik durur.

 
75:30 O gün, sevk ediliş ancak Rabbinedir.

 
75:31 Fakat o ne tasdiklemişti, ne de kulluk etmişti.

 
75:32 Ancak o yalanlamıştı ve yüz çevirmişti.

 
75:33 Sonra yakınlarıyla birlikte kasılarak yürümüştü.

 
75:34 Sen hakettin bunu, müstahaksın.

 
75:35 Gerçekten sen hakettiğine layıksın.

 
75:36 İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor?

 
75:37 Kendisi, akıtılan meninin (sperm) döllediği bir hücre değil miydi?

 
75:38 Sonra bir embriyo oldu da, bir düzen içinde biçim vererek onu yarattı.

 
75:39 Ondan da erkek ve dişi olarak bir çift kıldı.

 
75:40 Böyle iken, ölüleri diriltmeye mi gücü yetmeyecek?