74 - Gizlenmiş Sır

 
74:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
74:1 Ey gizlenmiş sır.

 
74:2 Ortaya çık ve uyar.

 
74:3 Rabbini birleyerek yücelt.

 
74:4 Arındır elbiseni.

 
74:5 Yanlış olandan kendini ayır.

 
74:6 Sahip olduğun ile memnun ol.

 
74:7 Rabbine karşı sabret.

 
74:8 Çünkü estirilecek olan estirildiği zaman,

 
74:9 İşte o gün, zor bir gün olacaktır.

 
74:10 İnkar edenler için hiç de kolay olmayacaktır.

 
74:11 Yarattığım o bir kişiyi Bana bırak.

 
74:12 Kendisine bol bol para verdim.

 
74:13 Ve yanında bulunan çocuklar.

 
74:14 Herşeyi onun için kolay kıldım.

 
74:15 Sonra da hırsından dolayı daha fazlasını ister.

 
74:16 Buna rağmen, delillerimize karşı inatçı kesildi.

 
74:17 Onu gitgide zorluğa sürükleyeceğim.

 
74:18 Çünkü o düşündü ve karar verdi.

 
74:19 Yazıklar olsun, ne biçim karar verdi.

 
74:20 Ne çirkindir o verdiği karar.

 
74:21 Sonra dikkatlice bir baktı.

 
74:22 Suratını astı ve sızlanmaya başladı.

 
74:23 Sonra da kibirli bir şekilde arkasını döndü.

 
74:24 Dedi ki, “Bu rivayet edilen, bir sihirden başka bir şey değildir!”

 
74:25 "Bu ancak bir insan sözüdür."

 
74:26 Ben onu Çıkmaz’a sürükleyip atacağım.

 
74:27 Çıkmaz'ın ne olduğunu bilir misin?

 
74:28 Sistemli ve geniş kapsamlıdır.

 
74:29 İnsanlar için bir göstergedir.

 
74:30 Üzerinde ondokuz (19) vardır.

 
74:31 Biz o Ateşin koruma görevlileri olarak Melekleri tayin ettik ve onların sayısını da (19); İnkar edenleri rahatsız eden bir unsur yaptık. Kendilerine kitap verilenler kesin olarak ikna olsunlar. İman edenlerin de inancı artsın. Kendilerine kitap verilenler ve inananlar şüpheye düşmesinler. Kalplerinde şüphe bulunanları ve inkar edenleri de ortaya çıkarsın. Diyecekler ki, " ALLAH, bu örnek ile ne demek istedi?" İşte ALLAH, dilediğini böyle saptırır ve dilediğini de doğru yola iletir. Rabbinin askerlerini Kendisinden başkası bilemez. Bu, insanlar için bir Mesajdır.

 
74:32 Kesinlikle aya,

 
74:33 Ve geçip giden geceye,

 
74:34 Ve ışıldayan sabaha,

 
74:35 Gerçekten bu, büyüklerden (mucizelerden) biridir.

 
74:36 İnsanlar için bir uyarıdır,

 
74:37 İçinizden ilerlemek veya geride kalmak isteyenler için.

 
74:38 Her kişi kazandıklarına karşılık bir rehindir.

 
74:39 Sağ taraftakiler ise bunun dışındadır.

 
74:40 Onlar Cennettedirler. Birbirlerine soracaklar,

 
74:41 o suçlu olanlar hakkında;

 
74:42 “Sizi bu Çıkmaz'a uğratan nedir?”

 
74:43 Diyecekler ki, "Biz kulluk edenlerden değildik.”

 
74:44 “Biz yoksulu doyurmazdık.”

 
74:45 “Biz bocalayıp duranlarla birlikte bocalayıp durduk.”

 
74:46 “Biz Din gününü yalanladık,”

 
74:47 “ta ki, bize şimdi gelene kadar.”

 
74:48 Şefaat edenlerin şefaati onlara asla bir yarar sağlamayacaktır.

 
74:49 Neden hâlâ bu Mesajdan yüz çevirip duruyorlar?

 
74:50 Korkmuş zebralar gibi,

 
74:51 sanki aslandan kaçıyorlar!

 
74:52 Yoksa herbiri kendisine ayrı ayrı sayfalar verilmesini mi istiyor?

 
74:53 Ne yazık ki onlar Ahiretten korkmuyorlar.

 
74:54 Bu ise, gerçekten bir hatırlatıcıdır.

 
74:55 Öğüt almak isteyenler içindir.

 
74:56 ALLAH’ın izni olmadıkça onlar öğüt alamazlar. Doğruluğun kaynağı O’dur. Bağışlamanın kaynağı O’dur.