72 - Cinler

 
72:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
72:1 De ki, “Bana, cinlerden bir grubun dinlediği ve şöyle dedikleri vahiy olundu; ‘Biz gerçekten mükemmel bir Kuran işittik.’ ”

 
72:2 “ ‘O, doğruya ulaşılmasını sağlıyor, bu yüzden ona inanıyoruz. Artık Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız.’ ”

 
72:3 “ ‘Rabbimizin şanı ne Yücedir. O, ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk!’ ”

 
72:4 " ‘ALLAH hakkında böyle saçmalıklar uyduranlar ancak aramızdaki beyinsizlerdir!’ ”

 
72:5 “ ‘Oysa biz insanların ve cinlerin ALLAH hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk.’ ”

 
72:6 “ ‘Aslında insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimselerden faydalanmak isterler fakat onlar bunların ancak azgınlıklarını arttırırlar.’ ”

 
72:7 “ ‘Onlar da sizin sandığınız gibi ALLAH’ın başkasını (Elçi) göndermeyeceğini sanmışlardı.’ ”

 
72:8 “ ‘Biz göğü geçmeye çalıştık fakat onu güçlü koruyucular ve ışınlarla kaplı bulduk.’ "

 
72:9 “ ‘Oysa biz casusluk yapmak için bazı yerlerde oturabiliyorduk fakat şimdi kim dinlemeye kalksa, kendisini takip eden güçlü bir ışın buluyor.’ ”

 
72:10 “ ‘Aslında bilmiyoruz, yeryüzünde bulunanlara bir kötülük mü istendi yoksa Rableri onlar için doğru olanı mı istedi.’ ”

 
72:11 “ ‘Gerçekten içimizde iyi davrananlar bulunmaktadır ve kimimiz de bunlardan uzaktır. Biz çeşitli yolları izlemekteyiz.’ ”

 
72:12 " ‘Biz yeryüzünde ALLAH’ı asla aciz bırakamayacağımızı anladık. Biz O'ndan asla kaçıp kurtulamayız.’ ”

 
72:13 “ ‘Biz o yol göstericiyi işittiğimiz zaman, hemen ona inandık. Kim Rabbine inanırsa, haksızlığa ve sıkıntıya uğramaktan asla korkmaz.’ ”

 
72:14 “ ‘İçimizde teslim olanlar da var, (Şeytan ile) anlaşmalı olanlar da var.’ ” Teslim olanlar, doğruyu araştırıp bulanlardır.

 
72:15 Anlaşmalı olanlar ise; Onlar Cehennem için yakıt olacaklardır.

 
72:16 Eğer onlar doğru olan yol üzerinde olurlarsa, kendilerine bol bol su içireceğiz.

 
72:17 Onları elbette bununla deneyeceğiz. Kim Rabbinin Mesajından yüz çevirirse, onu gittikçe artan bir azaba sürükleyecektir.

 
72:18 Mescidler ALLAH’a aittir. Öyleyse, ALLAH’ın yanında hiç kimseye kulluk etmeyin.

 
72:19 ALLAH’ın kulu sadece O’na kulluk etmeye kalkıştığı zaman, nerdeyse hepsi ona karşı birleşip kenetleniyorlardı.

 
72:20 De ki, "Ben ancak Rabbime kulluk ederim ve O’na hiç kimseyi ortak koşmam.”

 
72:21 De ki, "Ben ne size zarar verme, ne de sizin doğruyu bulmanızı sağlama gücüne sahibim.”

 
72:22 De ki, "Beni hiçbir kimse ALLAH’tan koruyamaz ve O’ndan başka sığınacak kimse de bulamam.”

 
72:23 "Ancak ALLAH’ın bildirilerini ve Mesajlarını iletmekteyim.” Kim ALLAH’a ve Elçisine karşı gelirse, sonsuza kadar kalmak üzere Cehennem Ateşine uğrar.

 
72:24 Sonunda kendilerini bekleyeni gördükleri zaman, kimin kuvvetçe zayıf olduğunu, kimin sayıca az olduğunu görecekler.

 
72:25 De ki, “Uyarıldığınız şey, yakında mı olacaktır yoksa Rabbim onu bir süre daha geciktirecekmidir bilemem."

 
72:26 O, geleceği Bilendir; Geleceği hiç kimseye açık tutup göstermez.

 
72:27 Ancak seçtiği Elçi bunun dışındadır; Geçmişten ve gelecekten, belli olayları iletmiştir.

 
72:28 Böylece, bildirilmesi gereken Rablerinin Mesajlarını bilmektedir. Onların neye sahip olduklarının farkındadır. O, herşeyin sayısını sayıp tespit etmiştir.