71 - Nuh

 
71:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
71:1 Biz Nuh’u toplumuna gönderdik; “Kendilerine acı bir azap gelmeden önce toplumunu uyar.”

 
71:2 Dedi ki, “Ey toplumum, gerçekten ben sizin için açık bir uyarıcıyım.”

 
71:3 "ALLAH’a kulluk edin. O’ndan korkun ve bana uyun."

 
71:4 “Böylece O da sizin suçlarınızı bağışlasın ve sizi belirli bir süreye kadar ertelesin. ALLAH’ın tayin ettiği süre geldiği zaman, o elbette ki geciktirilmez, keşke bilseydiniz.”

 
71:5 Dedi ki, "Rabbim, ben toplumumu gece gündüz davet ettim."

 
71:6 “Fakat davetim ancak onların kaçmalarını arttırdı."

 
71:7 “Ben onları ne zaman Senin bağışına erişmeleri için çağırdımsa, onlar parmaklarıyla kulaklarını tıkadılar, giysilerini üzerlerine geçirdiler, inat ettiler ve kibirlendikçe kibirlendiler."

 
71:8 “Sonra onları topluca davet ettim.”

 
71:9 "Sonra onlara yüksek sesle bildirdim ve onlarla özel olarak da konuştum.”

 
71:10 "Dedim ki, ‘Rabbinizden bağışlanma dileyin. O gerçekten Bağışlayıcıdır.’ ”

 
71:11 “ ‘Üzerinize gökten bol bol yağmur yağdırsın.’ ”

 
71:12 " ‘Ve size mallar ile çocuklar sağlasın. Size bahçeler versin, ırmaklar meydana getirsin.’ ”

 
71:13 O halde neden ALLAH’ın büyüklüğünü keşfetmek için çalışmıyorsunuz?

 
71:14 O, sizi gerçekten çeşitli bölümler halinde yaratmıştır.

 
71:15 ALLAH’ın yedi göğü birbiriyle sistemli katmanlar halinde yarattığını görmez misiniz?

 
71:16 Ve ayı bunların içinde bir aydınlık olarak düzenlemiş ve güneşi de bir ışık olarak yerleştirmiştir.

 
71:17 ALLAH sizi yerden bitkiler gibi bitirmektedir.

 
71:18 Sonra sizi yine ona döndürür ve sizi bir çıkarışla meydana çıkaracaktır.

 
71:19 ALLAH yeryüzünü sizin için yerleşime elverişli kılmıştır,

 
71:20 Ki onun içinde geniş yollardan geçip gidebilesiniz.

 
71:21 Nuh dedi ki, “Rabbim, onlar gerçekten bana karşı isyan ettiler, mal ve çocukları kendilerinin ziyanını arttırmış olanları izlediler.”

 
71:22 "Onlar büyük hileli tuzaklar kurdular."

 
71:23 “Dediler ki, ‘Tanrılarınızı terketmeyin. Ved’den, Suva’dan, Yegus’dan, Yeuk’dan, Nesr’den asla vazgeçmeyin.’ "

 
71:24 “Şüphe yok ki, onlar birçoğunu böyle şaşırtıp saptırdı. O yüzden, bırak azıtmış olanlar sapıklığa iyice batsınlar.”

 
71:25 Onlar hataları yüzünden suda boğuldular, sonra da Ateşe tayin edildiler, kendilerine ALLAH’a karşı hiçbir yardımcı bulamadılar.

 
71:26 Nuh dedi ki, “Rabbim, yeryüzünde bulunan inkar edenlerden hiçbirini bırakma.”

 
71:27 “Çünkü eğer Sen onları bırakırsan, kullarını ancak saptırırlar ve zehirleyici inkar edenlerden başkasını doğurmazlar.”

 
71:28 “Rabbim, beni, ailemi, bir inanan olarak evime gireni, inanan erkekleri, inanan kadınları bağışla. Fakat azıtmış olanlara yıkımdan başka bir şey verme.”