67 - Krallık

 
67:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
67:1 Krallık elinde bulunan, ne Üstündür. O, Herşeye Gücü yetendir.

 
67:2 Hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve yaşamı yaratandır. O, Güçlüdür, Bağışlayandır.

 
67:3 O, birbiriyle geçişli bir tünel halinde yedi göğü yaratmıştır. Rahman’ın yaratışında hiçbir düzensizlik göremezsin. Gözlemleyip araştırın, herhangi bir bozukluk görebiliyor musun?

 
67:4 Sonra defalarca gözlemleyip araştırın; Gözleriniz yorgun ve vazgeçmiş bir halde geri dönecektir.

 
67:5 Şüphesiz Biz, dünyanın bulunduğu göğü ışıklarla süsleyip donattı ve onları şeytanlar için lazer birimleri yaptık. Onlar için çılgın Ateşin azabını hazırladık.

 
67:6 Rablerini inkar edenler için Cehennem azabı vardır, o ne çirkin bir yerdir.

 
67:7 İçine atıldıkları zaman, kaynayışının kızgınlığını işitirler.

 
67:8 Nerdeyse öfkesinden patlayıp parçalanacak gibi olur. Herbir grup içine atıldığında, onun koruma görevlileri onlara sorarlar; “Size bir uyarıcı gelmedi mi?”

 
67:9 Onlar da derler ki, “Evet, gerçekten bir uyarıcı bize geldi fakat biz yalanladık ve ‘ALLAH hiçbir şey indirmedi, siz sadece büyük bir sapıklık içindesiniz.’ dedik.”

 
67:10 Ve derler ki, “Eğer dinlemiş olsaydık veya kavrayabilmiş olsaydık, çılgın Ateşin halkı arasında olmayacaktık.”

 
67:11 İşte suçlarını böyle itiraf ederler. Çılgın Ateşin halkı dipte kahrolsun!

 
67:12 Yalnız kaldıklarında bile Rablerinden korkanlara ise, bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.

 
67:13 Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. O, içinizden geçenleri bilir.

 
67:14 O, yarattığını hiç bilmez olur mu? O, Görünmeyendir, Herşeyden Haberdar olandır.

 
67:15 Yeryüzünü sizin hizmetinize veren O’dur. O halde, her yöne giderek dolaşın ve O’nun yiyeceklerinden yiyin. Son toplanış O’nadır.

 
67:16 Gökte olan’ın sizi yerin dibine geçirmeyeceğini, onun sarsılıp kaymasına sebep olmayacağını garanti edebilir misiniz?

 
67:17 Gökte olan’ın üzerinize kaya yağdıran bir rüzgar göndermeyeceğini garanti edebilir misiniz? O zaman, Benim uyarımın değerini anlayacaksınız.

 
67:18 Şüphesiz, kendilerinden öncekiler de yalanladı fakat Benim karşılığını vermem nasılmış görsünler!

 
67:19 Onlar, üzerlerinde bir sıra halinde kanatlarını açıp çırparak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları tutan Rahman’dan başkası değildir. O, herşeyi gerçekten Görendir.

 
67:20 Rahman’a karşı size yardım edebilecek şu askerler nerede? İnkar edenler, gerçekten bir aldanış içindedirler.

 
67:21 Eğer O rızkı tutarsa, size rızk verebilecek kimdir? Ne yazık ki, onlar azgınlık ve nefretin içine batmışlardır.

 
67:22 O halde, yüzü üstünde sürünerek yürüyen mi daha çok doğru yola iletilmiştir yoksa doğru yol üzerinde dosdoğru yürüyen mi?

 
67:23 De ki, “Sizi oluşturan, size işitme, gözler ve beyinler veren O’dur. Ne kadar da az şükredersiniz."

 
67:24 De ki, “Sizi yeryüzüne yerleştirip üreten O’dur ve O’nun önünde toplanacaksınız.”

 
67:25 Derler ki, “Eğer doğru sözlüyseniz, bu kehanet ne zaman olacak?”

 
67:26 De ki, "Onun bilgisi ancak ALLAH’ın yanındadır. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.”

 
67:27 Artık onu yakından gördükleri zaman, inkar edenlerin yüzleri bir tuhaf olacaktır ve kendilerine bildirilecektir; “İşte sizin merak edip durduğunuz şey budur.”

 
67:28 De ki, "Söyleyin; ALLAH beni ve benimle beraber olanları yok etse de, bize merhamet etse de, inkar edenleri acı bir azaptan kim koruyabilir?”

 
67:29 De ki, “O, Rahman’dır. Biz, O’na inanıyoruz ve O’na güveniyoruz. Siz, kimin derin bir sapıklık içinde olduğunu yakında göreceksiniz.”

 
67:30 De ki, “Söyleyin; Ya eğer suyunuz çekilip gitse, size kim temiz akan bir su getirebilir?"