66 - Yasak

 
66:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
66:1 Ey Peygamber, eşlerini memnun etmek için, ALLAH’ın senin için serbest kıldıklarını neden yasaklıyorsun? ALLAH, Bağışlayandır, En Merhametli olandır.

 
66:2 ALLAH, yeminlerinizle ilişkili olanları size şart kılmıştır. ALLAH sizin Destekçinizdir. O, Herşeyi Bilendir, En Bilgili olandır.

 
66:3 Peygamber, eşlerinden bazılarına gizli bir söz söylemişti, fakat biri onu etrafa yaydı. ALLAH ise bunu ortaya çıkarınca, o da bunun bir kısmını onun yüzüne vurmuş, bir kısmını da söylemekten vazgeçmişti. Kendisine bunu haber verince de, (eşi) demişti ki, “Bunu sana kim haber verdi?” O da, “Herşeyi Bilen, Herşeyden Haberdar olan haber verdi." dedi.

 
66:4 Eğer ikiniz de ALLAH’a tövbe ederseniz, o zaman kalpleriniz dinlemiş olur. Fakat eğer ona karşı birleşirseniz, ALLAH onun destekçisidir, Cebrail ve iyi olan inananlar da. Ayrıca Melekler de ona yardımcıdır.

 
66:5 Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan, teslim olmuş, inanan, söz dinleyen, tövbe eden, kulluk eden, uyum sağlayan dul ve bakire eşleri getirecektir.

 
66:6 Ey inananlar, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlardan ve taşlardan olan Ateşten koruyun. Onun başında, ALLAH’a asla karşı gelmeyen sert ve kuvvetli Melekler vardır, kendilerine ne emredilirse onu yerine getirirler.

 
66:7 Ey inkar edenler, bugün özür dilemeyin, siz de ancak yaptıklarınızla cezalandırılıyorsunuz.

 
66:8 Ey inananlar, ALLAH’a sıkı bir tövbe ile tövbe edin, Rabbiniz de sizin kötülüklerinizi örtecek ve sizi içlerinden ırmaklar akan bahçelere sokacaktır. O gün, ALLAH, Peygamberi ve onunla birlikte inananları hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Aydınlıkları önlerine ve sağ taraflarına yayılmış olacaktır. Diyecekler ki, “Rabbimiz, aydınlığımızı bizim için tamamla, bizi bağışla. Sen, Herşeye Gücü yetensin.”

 
66:9 Ey Peygamber, inkar edenlere ve ikiyüzlülere karşı mücadele edin, onlara karşı sert olun. Onların varacakları yer Cehennemdir, ne çirkin bir yerdir.

 
66:10 ALLAH inkar edenlere, Nuh’un karısı ile Lut’un karısını örnek göstermektedir. Onlar, kullarımızdan iki iyi kul ile birlikte yaşamaktalardı, fakat onlara ihanet ettiler. Bundan dolayı, kendileri de ALLAH’a karşı onlara hiçbir şekilde yardım edemediler. İkisine de, “Ateşi hakedenlerle beraber siz de girin." denildi.

 
66:11 ALLAH inananlara ise, Firavun’un karısını örnek göstermektedir. O demişti ki, “Rabbim, Senin yanında benim için Cennette bir ev yap, beni Firavun’dan ve onun yaptıklarından kurtar. Beni bu azıtmış toplumdan kurtar.”

 
66:12 Ve İmran’ın kızı Meryem’i de. O, kendi iffetini korumuştu. Sonra ona Ruhumuzdan üfledik. O, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. O, söz dinleyenlerden idi.