65 - Boşanma

 
65:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
65:1 Ey Peygamber, kadınları boşarken, boşanma müddetleri tamamlandığından emin olun ve müddetleri sayın. Rabbiniz ALLAH’tan korkun. Belgelenmiş bir fahişelik yapmadıkları sürece, onları evlerinden çıkarmayın, çıkmalarına da sebep olmayın. İşte bunlar, ALLAH’ın sınırlarıdır. Kim ALLAH’ın sınırlarını aşarsa, gerçekten kendine yazık etmiş olur. Nerden bileceksin, belki de ALLAH bunun arkasından başka bir durum ortaya çıkaracaktır.

 
65:2 Süreleri tamamlandıktan sonra onlar ile uygun bir biçimde uzlaşabilirsiniz ya da onlardan uygun bir şekilde ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun, şahitliği de ALLAH’ın önünde yerine getirin. Bu, ALLAH’a ve Son güne inananları aydınlatmak içindir. Kim ALLAH’tan korkarsa, onun için bir çıkış sağlayacaktır,

 
65:3 Ve ona hiç beklemediği bir yerden imkan verecektir. Kim ALLAH’a güvenirse, O ona yeter. ALLAH gerçekten emrini yerine getirir. ALLAH herşeyin kaderini planlamıştır.

 
65:4 Adetten kesilen kadınlar için (Menopoz), eğer bir şüpheniz varsa, onların müddetleri üç aydır. Adet görmeyen ve hamile olduğu anlaşılanların bekleme süreleri ise, doğum yapmalarıyla sona erer. Kim ALLAH’tan korkarsa, ona işlerinde kolaylık verir.

 
65:5 İşte bu, size indirmiş olduğu ALLAH’ın emridir. Kim ALLAH’tan korkarsa, onun kötülüklerini örter ve mükafatını genişletir.

 
65:6 Onları gücünüz yettiği kadar oturduğunuz yerde oturtun, onlara sıkıntı vererek baskı altında tutmayın. Eğer onlar hamile iseler, onlar doğum yapıncaya kadar gerekli harcamalarda bulunun. Eğer sizin için (çocuğu) emzirirlerse, onlara ücretlerini ödeyin. Onlarla aranızdaki ilişkiyi sağlam tutun. Eğer güçlükle karşılaşırsanız, o zaman onu emzirecek başkasını tutun.

 
65:7 Varlık sahibi olan, gerekli harcamaları imkanlarına göre versin. Dar gelirli olan da ALLAH’ın kendisine verdiği kadarıyla versin. ALLAH hiçbir kişiye ona verdiğinden fazlasını yüklemez. ALLAH, her güçlüğün arkasından kolaylığı sağlayacaktır.

 
65:8 Nice topluluklar Rabbinin emirlerine ve Elçilerine karşı gelmişlerdir. Sonuçta, Biz de onları şiddetli bir hesaba çekmiş ve onları dehşetli bir azap ile cezalandırmışızdır.

 
65:9 İşte onlar, kararlarının sonuçlarını tatmışlardır. Verdikleri kararın sonu hüsran olmuştur.

 
65:10 ALLAH onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde, Ey inanan akıl sahipleri, ALLAH’tan korkun. ALLAH size gerçekten bir Mesaj indirmiştir,

 
65:11 Elçi size, ALLAH’ın ayetlerini açıkça okumakta ve böylece inanan ve doğru yolda olanları karanlıktan aydınlığa çıkarmaktadır. Kim ALLAH’a inanır ve doğru yolda giderse, onu içlerinde sonsuza kadar kalacakları ırmaklar akan bahçelere yerleştirecektir. ALLAH gerçekten ona böylesine güzel bir imkan verecektir.

 
65:12 Yedi göğü ve yerden de bir o kadarını yaratan ALLAH’tır. Emirler, bunların arasında gider gelir. Bu, ALLAH’ın Herşeye Gücü yeten olduğunu ve ALLAH’ın herşeyi ilmiyle kuşattığını bilmeniz içindir.