64 - Karşılıklı Suçlama

 
64:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
64:1 Göklerde ve yerde olanların hepsi ALLAH’ı yüceltmektedir. Krallık O’nundur. Övgü de O’na aittir. O, Herşeye Gücü yetendir.

 
64:2 Sizi yaratan O’dur, böyle iken kiminiz inkar edendir, kiminiz inanandır. ALLAH, yaptıklarınızı Görendir.

 
64:3 Gökleri ve yeri belli bir amaç için yaratmıştır, sizi düzenleyip biçim verdi ve dizaynınızı güzel bir şekilde tamamladı. Dönüş ancak O’nadır.

 
64:4 Göklerde ve yerde olan herşeyi bilir, sizin gizlediklerinizi de, açığa vurduklarınızı da bilir. ALLAH, içinizden geçenleri bilmektedir.

 
64:5 Geçmişte inkar edenlerin haberi sana ulaştı mı? Onlar kararlarının sonuçlarını tattılar, onlar acı bir azaba uğramışlardır.

 
64:6 Bunun sebebi, Elçileri kendilerine açık deliller ile geldikleri zaman, onların, “Bizi bir insan mı doğru yola iletecek?” demeleri ve bu yüzden inkar ederek yüz çevirmelerinden dolayıdır. ALLAH’ın onlara ihtiyacı yoktur. ALLAH, Hiçbir şeye İhtiyacı olmayandır, Övülmeye layık olandır.

 
64:7 İnkar edenler, kendilerinin diriltilmeyeceklerini iddia ediyorlar. De ki, “Hayır! Rabbim için, mutlaka diriltileceksiniz, sonra da yaptıklarınız size haber verilecek. Bu, ALLAH için çok kolaydır.”

 
64:8 Öyleyse, ALLAH’a, Elçisine ve indirdiğimiz aydınlığa inanın. ALLAH, yaptıklarınızdan Haberdardır.

 
64:9 Sizi Toplanma gününde biraraya getirdiği zaman, işte o gün, Karşılıklı suçlama günüdür. Kim ALLAH’a inanır ve doğru yolda giderse, onun kötülüklerini örtecek ve içinde sonsuza kadar kalacakları ırmaklar akan bahçelere sokacaktır. İşte en büyük başarı budur.

 
64:10 İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar ise Ateşliktirler, orada sonsuza kadar kalacaklardır. Orası ne çirkin bir yerdir!

 
64:11 ALLAH’ın izni olmadan hiçbir dert başınıza gelmez. Kim ALLAH’a inanırsa, onun kalbini doğru yola iletecektir. ALLAH, herşeyi bilir.

 
64:12 ALLAH’a itaat edin ve Elçiye de uyun. Eğer yüz çevirirseniz, artık Elçimizin üzerine düşen açıkça bildirmektir.

 
64:13 ALLAH; O’ndan başka tanrı yoktur. İnananlar, ALLAH’a güvensinler.

 
64:14 Ey inananlar, eşleriniz ve çocuklarınız sizin düşmanlarınız olabilir, o yüzden sakının. Eğer affeder, unutur ve bağışlarsanız, artık ALLAH, Bağışlayandır, En Merhametli olandır.

 
64:15 Mallarınız ve çocuklarınız, sizin için sadece bir denemedir. ALLAH’ın yanında ise, büyük bir mükafat vardır.

 
64:16 Artık elinizden geldiği kadar ALLAH’tan korkun, dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcamalarda bulunun. Kim şahsi cimriliğinden korunursa, işte onlar kazananlardır.

 
64:17 Eğer ALLAH’a güzel bir ödünç verecek olursanız, onu sizin için kat kat arttıracaktır ve sizi bağışlayacaktır. ALLAH, Takdir edendir, Hoşgörülüdür.

 
64:18 Gizlilikleri ve açıklananları Bilendir; Güçlüdür, En Bilgili olandır.