63 - İkiyüzlüler

 
63:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
63:1 İkiyüzlüler sana geldikleri zaman, derler ki, "Biz senin ALLAH’ın Elçisi olduğuna şahitlik ediyoruz.” ALLAH senin Kendisinin Elçisi olduğunu elbette biliyor. ALLAH gerçekten ikiyüzlülerin yalancı olduklarına şahitlik etmektedir.

 
63:2 Onlar yeminlerini, ALLAH’ın yolundan uzaklaştırmak için bir yöntem olarak kullanırlar. Yaptıkları gerçekten ne çirkindir.

 
63:3 Bunun sebebi ise, onların inanmaları sonra da inkar etmelerinden dolayıdır. Böylece onların akılları kapanmıştır; Artık anlayış kabiliyetleri kalmamıştır.

 
63:4 Onları gördüğün zaman, görünüşlerinden etkilenebilirsin. Konuştukları zaman da etkili sözler işitebilirsin. Ne var ki onlar dimdik duran kof kütük gibidirler, her sesi aleyhlerinde sanırlar. İşte asıl düşmanlar onlardır, onlardan sakının. ALLAH onları kahretsin! Onlar nasıl da çevriliyorlar.

 
63:5 Onlara, "Gelin, ALLAH’ın Elçisi sizin için bağışlanma dilesin.” denildiği zaman, başlarını çevirirler. Sen onların büyüklük tasladıklarını ve diğerlerini de uzaklaştırdıklarını görürsün.

 
63:6 Sen onlar için bağışlanma dilesen de, bağışlanma dilemesen de birdir. ALLAH onları asla bağışlamayacaktır. ALLAH, yoldan çıkmış bir toplumu asla doğru yola iletmez.

 
63:7 Onlar, "ALLAH’ın Elçisini izleyenlere hiçbir harcamada bulunmayın, belki onu terkederler!" diyen kimselerdir. Oysa göklerin ve yerin Hazineleri ALLAH’a aittir, fakat ikiyüzlüler böyle bir anlayış kabiliyetine sahip değillerdir.

 
63:8 Derler ki, “Eğer şehire geri dönersek, oranın güçlü olanı zayıf olanını oradan mutlaka çıkaracaktır.” Oysa tüm şeref ALLAH’a, Elçisine ve inananlara aittir. Ancak ikiyüzlüler bunu bilmezler.

 
63:9 Ey inananlar, mallarınız ve çocuklarınız sizi ALLAH’ı hatırlamaktan alıkoymasın. Bunu böyle yapanlar, kaybedenlerdir.

 
63:10 Sizden birinize ölüm gelip de, “Rabbim, keşke beni kısa bir süre daha geciktirsen de yardımda bulunsam ve iyilerden olsam!” demesinden önce, size verdiğimiz imkanlardan harcayın.

 
63:11 ALLAH, eceli gelen hiçbir kişiyi kesinlikle geciktirmez. ALLAH, yaptıklarınızdan Haberdardır.