61 - Sıra Halinde

 
61:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
61:1 Göklerde olanlar da, yerde olanlar da hepsi ALLAH’ı yüceltmektedir. O, Güçlüdür, En Bilgili olandır.

 
61:2 Ey inananlar, yapmayacağınız bir şeyi neden söylersiniz?

 
61:3 Yapmayacağınız bir şeyi söylemek, ALLAH katında en çirkin davranış biçimidir.

 
61:4 ALLAH, Kendi yolunda duvar tuğlaları gibi kenetlenmiş bir sıra halinde savaşanları sever.

 
61:5 Hani Musa toplumuna demişti ki, “Ey toplumum, gerçekten benim sizin için gönderilmiş ALLAH’ın Elçisi olduğumu bildiğiniz halde, neden beni incitiyorsunuz?” Onlar eğrilip sapınca, ALLAH da onların kalplerini eğriltip saptırdı. ALLAH, yoldan çıkmış bir toplumu doğru yola iletmez.

 
61:6 Hani Meryem oğlu İsa da demişti ki, “Ey İsrail Çocukları, ben sizin için olan ALLAH’ın Elçisiyim, benden önceki Tevrat’ı tasdikleyici ve benden sonra gelecek Ahmed isminde bir Elçinin de müjdeleyicisiyim." Fakat o kendilerine açık deliller gösterince, “Bu, apaçık bir sihir.” dediler.

 
61:7 İslam’a çağrıldığı halde, ALLAH’a karşı yalan uydurup iftira edenden daha azıtmış kimdir? ALLAH, azıtmış bir toplumu doğru yola iletmez.

 
61:8 Onlar ALLAH’ın aydınlığını ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Fakat inkar edenler ne kadar istemese de, ALLAH aydınlığını tamamlayacaktır.

 
61:9 Ortak koşanlar ne kadar istemese de, O Elçisini yol gösterici ve gerçek din ile göndermiştir, onu diğer bütün dinlere üstün kılacaktır.

 
61:10 Ey inananlar, sizi acı bir azaptan kurtaracak olan bir ticari yatırımı size haber vereyim mi?

 
61:11 ALLAH’a ve Elçisine inanın, mallarınızla ve canlarınızla ALLAH yolunda mücadele edin. Bu sizin için daha iyi olacaktır, keşke bilseydiniz.

 
61:12 Böylece O da sizin suçlarınızı bağışlar, sizi içinden ırmaklar akan bahçelere ve Aden Cennetindeki güzel konaklara yerleştirir. İşte en büyük başarı budur.

 
61:13 Seveceğiniz başka bir şey daha var; ALLAH’tan destek ve yakın bir zafer. İnananlara müjdele.

 
61:14 Ey inananlar, ALLAH’ın yardımcıları olun, nasıl ki Meryem oğlu İsa Havarilere, "ALLAH doğrultusunda benim yardımcılarım kimlerdir?” dediği gibi. Havariler de demişlerdi ki, “ALLAH’ın yardımcıları bizleriz.” Böylece, İsrail Çocuklarından bir grup inandı, diğer grup da inkar etti. Biz de inananları üstün gelinceye kadar düşmanlarına karşı destekledik.