60 - İmtihan

 
60:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
60:1 Ey inananlar, Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları kendilerine sevgi yayarak dost edinmeyin. Doğrusu onlar size gelen gerçeği inkar etmişlerdir. Onlar, Rabbiniz olan ALLAH’a inandığınız için Elçiyi ve sizi çıkarabilecek kimselerdir. Eğer siz Benim yolumda mücadele etmek ve Benim hoşnutluluğumu kazanmak için seferber olmuşsanız, onlara nasıl gizlice sevgi gösterebilirsiniz? Ben sizin sakladıklarınızı ve açığa vurduklarınızı bilirim. Sizden kim bunu yaparsa, gerçekten doğru olan yoldan tamamiyle sapmış olur.

 
60:2 Onlar sizinle ne zaman karşılaşsa, size düşmanmışsınız gibi davranırlar ve sizi elleriyle ve dilleriyle incitirler. Onlar sizin inkar etmenizi isterler.

 
60:3 Yakınlarınız ve çocuklarınız, size asla bir fayda sağlamayacaktır. Diriliş gününde, sizin aranızı ayıracaktır. ALLAH, yaptıklarınızı Görendir.

 
60:4 İbrahim ve kendisiyle birlikte olanlarda, sizin için güzel bir örnek bulunmaktadır. Onlar toplumlarına demişlerdi ki, “Biz, sizi ve ALLAH’ın yanında kulluk ettiklerinizi terkediyoruz. Sizi tanımıyoruz. Siz, Tek bir ALLAH’a inanıncaya kadar sizinle aramızda sürekli bir düşmanlık ve kin olacaktır.” Fakat İbrahim babasına maalesef şöyle demişti, “Senin bağışlanman için dua edeceğim, ancak seni ALLAH’tan hiçbir şekilde koruma gücüne sahip değilim.”, “Rabbimiz, biz Sana güvendik ve Sana bağlandık. Dönüş ancak Sanadır.”

 
60:5 “Rabbimiz, bizi inkar edenler tarafından baskı altında tutma. Bizi bağışla Rabbimiz. Sen elbette Güçlüsün, En Bilgili olansın.”

 
60:6 Şüphesiz, sizlerden ALLAH’ı ve Son günü arzu edenler için onlarda güzel bir örnek vardır. Kim de yüz çevirirse, ALLAH, Hiçbir şeye İhtiyacı olmayandır, Övülmeye layık olandır.

 
60:7 ALLAH belki de sizinle onların arasındaki düşmanlığı sevgiye dönüştürebilir. ALLAH, Herşeye Gücü yetendir. ALLAH, Bağışlayandır, En Merhametli olandır.

 
60:8 ALLAH, sizinle din yüzünden savaşmayanlara, sizi yurdunuzdan çıkarmayanlara iyi davranmanızı, onlara karşı adaletli olmanızı menetmiş değildir. ALLAH, adaletli davrananları sever.

 
60:9 ALLAH ancak din yüzünden sizinle savaşanları, sizi yurdunuzdan çıkaranları ve çıkarılmanıza karşı birleşenleri dost edinmenizi menetmiştir. Kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerdir.

 
60:10 Ey inananlar, inanan kadınlar hicret ederek size geldikleri zaman, onları imtihan edin. ALLAH onların imanlarını daha iyi bilir. Onların inanan kadınlar olduklarını anlarsanız, onları inkar edenlere geri çevirmeyin. Bunların onlar üzerinde hakları olmadığı gibi, onların da bunlar üzerinde hakları bitmiştir. Onlara (kocalarının kendilerine) harcadıklarını geri verin. Onlara mehirlerini verdiğiniz takdirde, onlarla beraber yaşamanızda hiçbir sakınca yoktur. İnkar edenlerin kadınlarını (eğer dönmek isterlerse) tutmayın, ancak harcadıklarınızı isteyebilirsiniz. Onlar da harcadıklarını isteyebilirler. Bu ALLAH’ın hükmüdür, aranızda böyle hükmetmektedir. ALLAH, Herşeyi Bilendir, En Bilgili olandır.

 
60:11 Eğer eşlerinizden biri herhangi bir şekilde inkar edenlere katılırsa ve siz de savaşmak zorunda kalırsanız, eşleri gitmiş olanlara harcadıklarını (savaşta) kazandıklarınızdan verin. Kendisine inandığınız ALLAH’tan korkun.

 
60:12 Ey Peygamber, (inkar edenleri terkeden) inanan kadınlar; ALLAH’a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, uydurulmuş sahte olan bir şeyi ortaya getirmemek, doğru kurallara uymamazlık etmemek şartıyla sana itaat etmek üzere geldikleri zaman, onların itaatlerini kabul et ve onlar için ALLAH’tan bağışlanma dile. ALLAH elbette, Bağışlayandır, En Merhametli olandır.

 
60:13 Ey inananlar, ALLAH’ın öfkelendiği bir toplumu dost edinmeyin, onlar Ahiretten ümitlerini kesmişlerdir. Öyle ki, mezarlarda bulunan inkar edenler kadar ümitsizlik içindedirler.