58 - Tartışma

 
58:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
58:1 Gerçekten ALLAH, kocası hakkında seninle tartışan ve ALLAH’a şikayette bulunan kadının sözlerini işitmiştir. ALLAH, aranızda geçen konuşmaları duyar. ALLAH, İşitendir, Görendir.

 
58:2 İçinizden kadınlarına karşı soğuyanlar (bilsin ki), (kadınları) kendi anneleri değildir, anneleri ancak kendilerini doğuranlardır. Onlar gerçekten çirkin bir söz ve yalan söylemektedirler. ALLAH, Affedendir, Bağışlayandır.

 
58:3 Bu durumda, kadınlarından soğuyanlar, sonra da söylediklerinden geri dönenler birbirleriyle ilişkiye girmeden önce bir esiri serbest bırakarak bunu telafi etsinler. İşte bu sizi aydınlatmak içindir. ALLAH, yaptıklarınızdan Haberdardır.

 
58:4 Eğer serbest bırakacak bir esir bulamazsanız, ilişkiye girmeden önce arka arkaya iki ay oruç tutun. Eğer buna da gücünüz yetmez ise, altmış fakiri doyurun, tabii eğer ALLAH’a ve Elçisine inanıyorsanız. Bunlar, ALLAH’ın sınırlarıdır. İnkar edenler için ise, acı bir azap vardır.

 
58:5 ALLAH’a ve Elçisine karşı savaşanlar, kendilerinden öncekilerin bozguna uğradıkları gibi bozguna uğramışlardır. Oysa Biz gerçekten açık deliller indirmişizdir ve inkar edenler için ise, utanç verici bir azap vardır.

 
58:6 O gün, ALLAH onların hepsini dirilteceği zaman, kendilerine yapmış olduklarını haber verecektir. ALLAH herşeyi kaydetmiştir, onlar ise onu unutmuşlardır. ALLAH, herşeye şahitlik etmektedir.

 
58:7 ALLAH’ın göklerde ve yerde olan herşeyi bildiğini görmüyor musun? Gizli konuşmakta olan üç kişinin yanında dördüncüsü O’dur, beş kişi olurlarsa, altıncısı O’dur. İster bundan az veya çok olsun, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, O kendileriyle beraberdir. Sonra Diriliş gününde yapmış olduklarını kendilerine haber verecektir. ALLAH, herşeyi bilir.

 
58:8 Gizlice işbirliği yapmaktan menedildikten sonra yine o menedildikleri şeyde ısrar edenleri görmez misin? Onlar suç işlemek, düşmanlıkta bulunmak ve Elçiye karşı gelmek için işbirliği yaparlar. Onlar sana geldikleri zaman, ALLAH’ın selamından başka bir selam verirler. Kendi içlerinden de derler ki, " ALLAH bizi söylediklerimizden dolayı cezalandırmayacaktır.” Onlara Cehennem yeter, orada yanacaklar. Orası ne çirkin bir yerdir.

 
58:9 Ey inananlar, eğer gizlice görüşecekseniz, suç işlemek, düşmanlıkta bulunmak ve Elçiye karşı gelmek için görüşmeyin. İyilik ve doğruluk için görüşün. Önünde toplanacağınız ALLAH’tan korkun.

 
58:10 Gizli işbirliği ancak Şeytan tarafındandır, ki bu da inananları incitmek içindir. Fakat o, ALLAH’ın izni olmadıkça, onlara hiçbir şekilde zarar veremez. İnananlar, ALLAH’a güvensinler.

 
58:11 Ey inananlar, eğer size toplanma yerlerinde, “Lütfen yer açın.” denildiği zaman, yer açın. ALLAH da size genişlik verecektir. Size kalkın denildiği zaman da kalkın. ALLAH içinizden inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltir. ALLAH, yaptıklarınızdan Haberdardır.

 
58:12 Ey inananlar, Elçi ile görüşmek istediğiniz zaman, bu görüşmeden önce (fakire) bir yardımda bulunun. Bu sizin için daha iyi ve daha temiz olur. Eğer buna gücünüz yetmez ise, o zaman ALLAH, Bağışlayandır, En Merhametli olandır.

 
58:13 Eğer görüşmeden önce yardımda bulunmakta aciz kalıp tövbe ederseniz, ALLAH onu kabul eder. Artık namazı gözetin, zekatı verin, ALLAH’a ve Elçisine uyun. ALLAH, yaptıklarınızdan Haberi olandır.

 
58:14 ALLAH’ın öfkelendiği bir toplumu dost edinenleri görmez misin? Onlar, ne sizdendirler, ne de onlardan. Onlar bile bile yalan yere yemin ederler.

 
58:15 ALLAH onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Gerçekten onların yaptıkları ne çirkindir.

 
58:16 Onlar yeminlerini, ALLAH’ın yolundan uzaklaştırmak için bir yöntem olarak kullanırlar. Sonuçta, onlar için alçaltıcı bir azap vardır.

 
58:17 Malları da, çocukları da ALLAH’a karşı onlara hiçbir şekilde yarar sağlamayacaktır. Onlar sonsuza kadar kalacak olan Ateş halkıdır.

 
58:18 O gün, ALLAH onların hepsini diriltecektir. Size yemin ettikleri gibi O’na da yemin edeceklerdir; Kendilerinin bir şey üzerinde olduklarını sanırlar, oysa onlar yalan söyleyenlerin ta kendileridir.

 
58:19 Şeytan onları egemenliği altına almıştır ve onları ALLAH’ın Mesajından çevirmiştir. İşte onlar, Şeytan’ın partisindendirler. Şeytan’ın partisinden olanlar, elbette kaybedeceklerdir.

 
58:20 ALLAH’a ve Elçisine karşı gelenler, gerçekten en alçaltılmış olanlarla birlikte olacaklardır.

 
58:21 ALLAH şöyle buyurmuştur; “Ben ve Elçilerim, mutlaka galip geleceğiz.” ALLAH elbette, En Kuvvetli olandır, Güçlüdür.

 
58:22 ALLAH’a ve Ahiret gününe inanan bir toplumun, ALLAH’a ve Elçisine karşı koyanlar anne-babaları, çocukları, kardeşleri veya akrabaları bile olsa, onlarla dostluk ettiklerini göremezsin. İşte onların kalplerine imanı yerleştirmiş ve onları Kendisinden bir Ruh ile desteklemiştir. Onları sonsuza kadar kalacakları, içlerinden ırmaklar akan bahçelere sokacaktır. ALLAH onlardan memnun kalmış, onlar da O’ndan memnun kalmışlardır. İşte onlar, ALLAH’ın partisindendirler. ALLAH’ın partisinden olanlar, kesinlikle kazanacaklardır.