56 - Kaçınılmaz

 
56:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
56:1 Kaçınılmaz gerçekleştiği zaman,

 
56:2 Onun oluşumunu kimse önleyemez.

 
56:3 Kimini alçaltacak, kimini yükseltecektir.

 
56:4 Yer sarsıldıkça sarsılacaktır.

 
56:5 Dağlar parçalanarak serpilecektir.

 
56:6 Öyle ki, toz duman haline dönüşecektir.

 
56:7 Sizler de üç tür sınıfa ayrılmış olacaksınız.

 
56:8 Mutluluğu hakedenler, mutluluk içinde olacaklardır.

 
56:9 Acıyı hakedenler, acı içinde olacaklardır.

 
56:10 Ve seçkinlerin seçkinleri.

 
56:11 (Allah’a) En yakın olacaklar, işte onlardır.

 
56:12 Naim Cenneti içinde.

 
56:13 Çoğu ilk jenerasyondan.

 
56:14 Birkaçı da sonraki jenerasyondan.

 
56:15 Lüks tahtlar üzerindedirler.

 
56:16 Karşı karşıya otururlar.

 
56:17 Ebedi pırıl pırıl parlayan hizmetçiler etraflarında dolaşacaklardır,

 
56:18 Kaynaktan doldurulmuş testiler, bardaklar ve kadehlerle.

 
56:19 Onlar asla bitmeyecektir, kendileri de asla sıkılmayacaklardır.

 
56:20 Seçecekleri meyveler.

 
56:21 Arzu ettikleri kuşların eti.

 
56:22 Güzel bakışlı, cazibeli eşler.

 
56:23 Sanki korunmuş inciler gibi.

 
56:24 Yaptıklarının karşılığıdır.

 
56:25 Orada saçma ve suç içeren sözler işitmezler.

 
56:26 Sadece şu söz; “Selam, selam.”

 
56:27 Sağ taraftakiler de sağ tarafta bulunacaklardır.

 
56:28 Sulu lezzetli meyve bahçeleri içinde.

 
56:29 Güzel kokulu dizilmiş meyveler.

 
56:30 Yayılıp uzanmış gölge.

 
56:31 Durmadan akan su.

 
56:32 Ve daha nice meyveler arasındadırlar.

 
56:33 Asla tükenmeyen, asla yasaklanmayan.

 
56:34 Havadaki yataklarda.

 
56:35 Gerçekten Biz onları (eşlerini) yepyeni bir oluşum ile meydana getirdik.

 
56:36 Önceden kimseyle ilişkiye girmemişler olarak.

 
56:37 Birbirlerine uygun eşler halinde.

 
56:38 Sağ tarafta olanlar içindir.

 
56:39 Çoğu ilk jenerasyondan.

 
56:40 Çoğu da sonraki jenerasyondan.

 
56:41 Soldakiler ise solda olacaklardır.

 
56:42 İçlerine kadar işlemiş acı ve Enerji Alevi içinde.

 
56:43 Onların gölgeleri bile sıcaklığın içindedir.

 
56:44 Asla serinletmez, asla müsaade etmez.

 
56:45 Bir de bunlar, bundan önce varlık içinde şımartılmış olanlardı.

 
56:46 Büyük suç üzerinde ısrar edenlerdi.

 
56:47 Derlerdi ki, “Biz öldükten, toprak ve kemikler olduktan sonra mı diriltilecekmişiz?”

 
56:48 “Bu, önceki Atalarımız için de geçerli mi?”

 
56:49 De ki, "Önceki jenerasyonlar da, sonraki jenerasyonlar da,"

 
56:50 “Belirlenmiş bir gündeki buluşma zamanında mutlaka toplanacaklardır.”

 
56:51 “Sonra siz, Ey sapıtmış olan yalancılar,”

 
56:52 “Acının bulunduğu ağaçlardan yiyeceksiniz.”

 
56:53 “Karınlarınızı oradan dolduracaksınız.”

 
56:54 “Onun da üzerine ateşten içecekler içeceksiniz."

 
56:55 "Sonra da kum içkisini ilave edeceksiniz."

 
56:56 İşte onların Din gününde itibarları böyle olacaktır.

 
56:57 Sizleri Biz yarattık; Keşke bunu kabul etmiş olsaydınız.

 
56:58 Ürettiğiniz meniye hiç baktınız mı?

 
56:59 Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan Biz miyiz?

 
56:60 Sizin için ölümü takdir etmişizdir. Bizi kimse engelleyemez,

 
56:61 sizin yerinize yeni jenerasyonları getirmekten ve bilmediklerinizi yerleştirmekten.

 
56:62 Şüphesiz, ilk oluşumu bilirsiniz. Yoksa öğüt almadınız mı?

 
56:63 Ektiğinizi hiç gözden geçirdiniz mi?

 
56:64 Onları siz mi besleyip büyütüyorsunuz yoksa besleyip büyüten Biz miyiz?

 
56:65 Eğer istesek, onu kuru ota çevirebiliriz, o zaman da inleyip duracaksınız;

 
56:66 "Biz kahrolduk, bittik."

 
56:67 “Hayır! Biz tamamen mahrum bırakıldık.”

 
56:68 İçtiğiniz suyu hiç gözden geçirdiniz mi?

 
56:69 Onu bulutlardan siz mi indiriyorsunuz yoksa indiren Biz miyiz?

 
56:70 Eğer istesek, onu tuzlu yapabiliriz. O yüzden şükredin.

 
56:71 Yaktığınız ateşi hiç gözden geçirdiniz mi?

 
56:72 Onun ağacını siz mi meydana getiriyorsunuz yoksa meydana getiren Biz miyiz?

 
56:73 Biz onu hem bir hatırlatıcı, hem de kullananlar için bir yararlanma aracı kıldık.

 
56:74 O halde, Ulu Rabbinin adını yücelt.

 
56:75 Yıldızların yerlerine yemin ederim;

 
56:76 Ki eğer bilseydiniz, bu gerçekten korkunç bir yemindir.

 
56:77 Bu, gerçekten şerefli bir Kuran’dır,

 
56:78 Korunmuş bir kitabın içindedir.

 
56:79 Onu, samimi olanların dışında kimse kavrayamaz.

 
56:80 Kainatın Rabbinden indirilmedir.

 
56:81 Yoksa siz, bu sözü de mi küçümsüyorsunuz?

 
56:82 Siz yalanlamış olduğunuzu, geçiminiz için mi kullanıyorsunuz?

 
56:83 Hele o (kişiliğiniz) boğazınıza eriştiği zaman,

 
56:84 etrafınıza bakıp duracaksınız.

 
56:85 Biz ise ona, sizden daha yakınızdır fakat göremezsiniz.

 
56:86 Madem ceza görmeyecekmişsiniz,

 
56:87 doğru sözlüyseniz, (kişiliğinizi) yerine yerleştirsenize!

 
56:88 Eğer o yakın olanlardan biri ise,

 
56:89 o zaman sevinç, çiçekler ve Nimet bahçeleri.

 
56:90 Ve eğer sağın biri ise,

 
56:91 sağda olanlardan sana selam.

 
56:92 Fakat sapmışlardan, yalancılardan biri ise,

 
56:93 o zaman da Enerji Alevi ile karşılaşır.

 
56:94 Ve Cehennemde yanar.

 
56:95 İşte kesin gerçek budur.

 
56:96 Artık sen Ulu Rabbinin ismini yücelt.