53 - Yıldızlar

 
53:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
53:1 Akıp giden yıldızlara,

 
53:2 Arkadaşınız sapmış değildir, azmış da değildir.

 
53:3 O, kendi arzusuna göre konuşmaz.

 
53:4 O, sadece ilahi bir vahiydir.

 
53:5 Ona üstün bir Kuvveti olan yazdırmıştır.

 
53:6 Yetki sahibi. O’nun doruklarının doruğundan.

 
53:7 O, en yüksek ufuktaydı.

 
53:8 Sonra inerek yaklaştı.

 
53:9 Öyle ki, aradaki mesafeye mümkün olduğunca yakın oldu.

 
53:10 Böylece O’nun kuluna vahiy edileni, vahiy etti.

 
53:11 Onun gördüğünü akıl yalanlamadı.

 
53:12 Onun gördüğü hakkında kuşku mu duyuyorsunuz?

 
53:13 Şüphesiz, onu bir de diğer inişte gördü.

 
53:14 En zirve noktada.

 
53:15 Konaklar Cennetinin bulunduğu yerde.

 
53:16 Zirve öyle bir kuşatma ile kuşatılmıştır ki,

 
53:17 Gözler kaymadı ve aşmadı.

 
53:18 Şüphesiz, Rabbinin en büyük işaretlerini gördü.

 
53:19 Şimdi karşılaştırın bakalım; Lat ve Uzza’yı.

 
53:20 Ve üçüncüsü olan Menat’ı.

 
53:21 Erkekler sizin de, dişiler O’nun mu?

 
53:22 Ne kadar da insafsızca bir dağıtım!

 
53:23 Bunlar, sizin ve Atalarınızın taktıkları birtakım isimlerden başka bir şey değildir. ALLAH onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar ancak zannettikleri şeyleri ve kendi arzularını izlerler. Şüphesiz, kendilerine Rableri tarafından yol gösterici gelmiştir.

 
53:24 Yoksa insan her umduğuna kavuşur mu?

 
53:25 Dünya da, Ahiret de ALLAH’a aittir.

 
53:26 Göklerdeki nice Meleklerin bile şefaatleri hiçbir şekilde yarar sağlamaz. Ancak O’nun istediği ve onayladığı kimseler için, ALLAH’ın izin vermesi bunun dışındadır.

 
53:27 Gerçekten Ahirete inanmayanlar, Meleklere dişi isimleri takmışlardır.

 
53:28 Oysa onların bu konuda hiçbir bilgileri yoktur, onlar ancak zannettikleri şeyleri izlerler. Elbette zan, hiçbir şekilde gerçeğin yerini tutamaz.

 
53:29 Artık sen, Mesajımızdan yüz çevirenler ve dünya hayatıyla meşgul olanlar ile ilgilenme.

 
53:30 Onların erişebilecekleri ilim ancak bu kadardır. Gerçekten Rabbin, Kendi yolundan sapanları daha iyi bilir ve doğru yola iletilenleri de daha iyi bilir.

 
53:31 Göklerde olanlar da, yerde olanlar da ALLAH’ındır. Kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandıracaktır, güzel davrananları daha güzeliyle ödüllendirecektir.

 
53:32 Onlar ufak tefek kusurlar dışında büyük suçlardan ve iğrenç davranışlardan kaçınırlar. Rabbin, bağışlama konusunda cömerttir. O, sizi yerden meydana getirdiğinden beri ve siz annelerinizin karnında cenin halinde iken de sizi çok iyi bilmektedir. O yüzden, kendinizi bir şey sanmayın. O, doğru olanı bilir.

 
53:33 Gördün mü o yüz çevireni?

 
53:34 Ara sıra verdiği gibi bir de az verir.

 
53:35 Geleceğin ilmine mi sahiptir? Görebiliyor mudur?

 
53:36 Yoksa Musa’nın sayfalarında olandan kendisinin haberi yok mu?

 
53:37 Ve gerekeni yerine getiren İbrahim’den?

 
53:38 Hiçbir yükümlü, bir başka yükümlünün suçlarını yüklenmez.

 
53:39 Her insan kendi yaptıklarından sorumludur.

 
53:40 Ve kendi yaptıkları da gösterilecektir.

 
53:41 Sonra da ona bunun karşılığı tamamiyle verilecektir.

 
53:42 Son varış Rabbinedir.

 
53:43 Seni ağlatan da, güldüren de O’dur.

 
53:44 Ölümü ve yaşamı kontrol eden de O’dur.

 
53:45 Erkek ve dişi olarak iki türü O’dur yaratan,

 
53:46 Meninin (Sperm) döllediği yumurta hücresinden.

 
53:47 O da tekrar oluşumu etkileyecektir.

 
53:48 Sizi zengin eden de, yoksul yapan da O’dur.

 
53:49 El ŞiRa’nın Rabbi de O’dur.

 
53:50 Tarihi Ad’ı yok eden de O’dur.

 
53:51 Ve Semud’u yerle bir eden de.

 
53:52 Daha önce Nuh’un toplumunu da; Çünkü onlar zalim ve azgındılar.

 
53:53 Ahlaksız şehirleri (Sodom-Gomore) altüst etti.

 
53:54 Onları kuşattıkça kuşattı.

 
53:55 O zaman, Rabbinin üstünlüklerinden hangisini reddedebilirsin?

 
53:56 Bu da önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır.

 
53:57 Artık yaklaşan yaklaşmaktadır.

 
53:58 Onu ALLAH’tan başka kimse önleyemez.

 
53:59 Siz hâlâ bu söze mi şaşırıp kalmaktasınız?

 
53:60 Ağlayacağınız yerde gülüyor musunuz?

 
53:61 Önemsememekte ısrar mı ediyorsunuz?

 
53:62 Artık ALLAH’a secde edin ve kulluk edin.