51 - Rüzgarları Sürükleyenler

 
51:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
51:1 Sürüklenip savuran rüzgarlara,

 
51:2 Yağmuru taşıyanlara,

 
51:3 Kolayca süzülüp getirenlere,

 
51:4 Emredildiği gibi dağıtanlara,

 
51:5 Size vadedilen kesinlikle doğrudur.

 
51:6 Din mutlaka gelecektir.

 
51:7 Sistematik bir düzen içindeki gök,

 
51:8 Siz ise hâlâ farklı görüşler içindesiniz.

 
51:9 Ondan döndürülenler ancak döneklerdir.

 
51:10 Kahrolsun o sahtekarlar.

 
51:11 Onlar düşüncesizlikleri içinde bocalayıp dururlar.

 
51:12 Din gününü sorarlar.

 
51:13 O gün onlar, Ateşe sunulup sürüleceklerdir.

 
51:14 Tadın cezanızı; Bu, sizin meydan okuyup durduğunuz şeydir.

 
51:15 Sakınanlar ise, bahçelerde ve kaynak başlarındadır.

 
51:16 Rablerinin kendilerine verdiklerine kavuşmuşlardır çünkü onlar bundan önce güzel davrananlardı.

 
51:17 Geceleri de pek az uyurlardı.

 
51:18 Tan yeri ağrırken bağışlanma dilerlerdi.

 
51:19 Dilenenler ve ihtiyacı olanlar için de mallarında bir pay bulunurdu.

 
51:20 Yeryüzünde gerçeğe ulaşmak isteyenler için işaretler vardır.

 
51:21 Ve kendi içinizde de; Görmüyor musunuz?

 
51:22 Rızkınız ve size vadedilen göktedir.

 
51:23 Göğün ve yerin Rabbi için, bu, sizin konuşabilmeniz kadar gerçektir.

 
51:24 İbrahim’in değerli misafirlerinin haberi sana geldi mi?

 
51:25 Hani onlar yanına girdiklerinde, “Selam.” demişlerdi, o da, “Selam, yabancı kişiler!” demişti.

 
51:26 Hemen ailesine gidip semiz bir buzağı hazırlamalarını söyledi.

 
51:27 Bunu kendilerine sunarak, "Yemez misiniz?" dedi.

 
51:28 Onlar hakkında endişelenmeye başladı. Onlar da, “Korkma.” dediler ve ona bilgili bir erkek çocuk müjdesini verdiler.

 
51:29 Bu yüzden karısı hayret içinde kaldı, yüzünü buruşturarak, “Kısır yaşlı bir kadın!” dedi.

 
51:30 Dediler ki, “Rabbin böyle söylemiştir. O, En Bilgili olandır, Herşeyi Bilendir.”

 
51:31 Dedi ki, “Başka ne işiniz var, Ey Elçiler?”

 
51:32 Dediler ki, "Biz suçlu bir topluma gönderildik."

 
51:33 “Üzerlerine çamurdan kayalar yağdıracağız.”

 
51:34 “Rabbin tarafından taşkınlık yapanlar için işaretlenmiştir.”

 
51:35 İnananlardan kim varsa oradan çıkardık.

 
51:36 Zaten orada teslim olmuş bir evin dışında başkasını bulamadık.

 
51:37 Orada, acı bir azaptan korkanlar için bir delil bırakmışızdır.

 
51:38 Ve Musa’da da. Biz onu kesin bir yetki ile Firavun’a göndermiştik.

 
51:39 Fakat o bütün gücüyle birlikte yüz çevirdi ve dedi ki, "Ya sihirbaz, ya da deli!"

 
51:40 Sonunda onu ve ordularını yakalayıp denize attık. Kabahat kendisinindi.

 
51:41 Ad’da da. Biz onların üzerine berbat bir rüzgar gönderdik.

 
51:42 Üzerinden geçtiği herşeyi altüst etmiş, tozu dumana katmıştı.

 
51:43 Semud’da da. Onlara, “Biraz daha eğlenin bakalım.” denildi.

 
51:44 Onlar Rablerinin emrine karşı geldiler. Sonuçta, onlar bakıp dururken kendilerini yıldırım çarptı.

 
51:45 Ayağa kalkacak güçleri kalmadı, yardım da göremediler.

 
51:46 Ve bundan önce Nuh’un toplumunda da. Onlar yoldan çıkmış bir toplumdu.

 
51:47 Biz göğü Kendi ellerimizle kurduk ve onu gerçekten genişletmekteyiz.

 
51:48 Ve yeri de yerleşime elverişli yaptık; Ne güzel bir dizayn.

 
51:49 Biz herşeyi bir çift olarak yarattık ki öğüt alabilesiniz.

 
51:50 Siz ALLAH’a doğru koşun. Ben gerçekten O’nun tarafından sizi açıkça uyarmaktayım.

 
51:51 ALLAH’ın yanında başka bir tanrı edinmeyin. Ben gerçekten O’nun tarafından sizi açıkça uyarmaktayım.

 
51:52 İşte böyle, ne zaman önceki jenerasyonlara bir Elçi geldiyse, "Sihirbaz." veya "Deli." dediler.

 
51:53 Onlar yoksa bunu birbirlerine vasiyet mi ettiler? Hayır, onlar putperest bir toplumdur.

 
51:54 Artık sen onlardan yüz çevir. Sen kınanacak değilsin.

 
51:55 Ve Mesajı ilet çünkü Mesaj inananlara yarar sağlar.

 
51:56 Ben, cinleri ve insanları ancak Bana kulluk etsinler diye yarattım.

 
51:57 Ben onlardan bir rızk istemiyorum ve onların Beni beslemelerini de istemiyorum.

 
51:58 ALLAH gerçekten, İmkan sağlayanların En iyisidir, Kudret sahibidir, Metindir.

 
51:59 Azıtmış olanlar için gerçekten önceki arkadaşlarının paylarına benzer bir pay vardır. O yüzden meydan okumasınlar.

 
51:60 Kendilerine vadedilen günden dolayı, vay o inkar edenlerin haline!