50 - K.

 
50:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
50:1 Kaf. Ve muhteşem Kuran.

 
50:2 Nedense kendilerine aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar, inkar edenler ise, “Bu ne kadar da garip bir şey!” dediler.

 
50:3 “Yani biz öldükten ve toprak olduktan sonra mı? Bu, imkansız bir proses!”

 
50:4 Biz elbette yerin onları ne duruma soktuğunu biliriz, Bizim yanımızda kontrol edici bir kayıt vardır.

 
50:5 Ne yazık ki gerçek kendilerine geldiği zaman, onu yalanladılar. Şimdi onlar karmakarışık bir durum içindedirler.

 
50:6 Üzerlerindeki göğe hiç bakmıyorlar mı, onu nasıl kurmuşuz ve onu nasıl da süslemişiz? Onun hiçbir kusuru yoktur.

 
50:7 Ve yeryüzünü de yayıp döşedik, üzerine dağları yerleştirdik ve onda her türlü güzel bitkileri yetiştirdik.

 
50:8 Bu bir aydınlatıcı ve bağlanan her kul için bir hatırlatıcıdır.

 
50:9 Ve gökten bereketli su indiririz de onunla bahçeler ve biçilecek ekinler yetiştiririz.

 
50:10 Salkım halinde tomurcuklu uzun hurma ağaçları.

 
50:11 Kullar için bir rızktır. Ve Biz onunla ölmüş toprakları diriltiriz. İşte çıkış da (diriliş) böyledir.

 
50:12 Kendilerinden önce Nuh’un toplumu, Ress halkı ve Semud da yalanlamıştı.

 
50:13 Ve Ad, Firavun ve Lut’un kardeşleri de.

 
50:14 Ve Eyke halkı ve Tubba toplumu da. Bunların hepsi Elçileri yalanlamıştı, sonuçta tehdidim gerçekleşti.

 
50:15 İlk yaratılış Bize çok mu ağır gelmiş? Onlar gerçekten yeni bir yaratılıştan şüphe etmektedirler.

 
50:16 Şüphesiz, insanı Biz yarattık ve kişinin kendisine neler fısıldadıklarını biliriz. Biz ona şahdamarından daha yakınız.

 
50:17 Sağında ve solunda iki kaydedici (Melek) kaydetmektedir.

 
50:18 Söylediği her sözde mutlaka yanında hazır bir gözcü vardır.

 
50:19 Sonunda, bir gerçek olan ölüm komasına girer; İşte bu, kaçıp kurtulmaya çalıştığınız şeydir.

 
50:20 Ses estirilir; İşte bu, Kehanet günüdür.

 
50:21 Her kişi yanında bir sürücü ve bir şahit ile gelir.

 
50:22 Şüphesiz, sen bundan habersizdin. Biz de senin perdeni kaldırdık, bugün artık görüş gücün keskindir.

 
50:23 Yanındaki arkadaşı dedi ki, “İşte yanımda olan şey hazırdır.”

 
50:24 Atın her inatçı inkar edeni Cehenneme,

 
50:25 İyiliğe engel olan, saldırgan, şüpheciyi,

 
50:26 ALLAH’ın yanında başka tanrı edineni. Atın onu şiddetli azabın içine.

 
50:27 Yanındaki arkadaşı dedi ki, "Rabbimiz, ben onu azdırmadımki, o zaten derin bir sapıklık içindeydi.”

 
50:28 Dedi ki, “Benim önümde çekişip durmayın. Ben sizi önceden uyarmıştım.”

 
50:29 “Artık hiçbir söz değiştirilemez. Ben kullara asla zulüm edici değilim.”

 
50:30 O gün Cehenneme soracağız, “Nasıl, doldun mu?” O da, “Daha var mı?” diyecek.

 
50:31 Hazır bulunan Cennet de sakınanlara yaklaştırılacaktır.

 
50:32 İşte bu, her bağlanıp yönelen ve kendini kontrol edebilene vadedilendir.

 
50:33 Gelecek hakkında Rahman’dan korkan ve içten bir kalp ile gelen içindir.

 
50:34 Oraya barış içinde girin; Bu, Sonsuzluk günüdür.

 
50:35 Onlar orada istedikleri herşeyi bulurlar, yanımızda daha fazlası da vardır.

 
50:36 Biz kendilerinden önce nice jenerasyonları yok ettik, ki onlar kendilerinden daha kuvvetliydi. Yeni yerler arayıp bulmaya çalışmışlardı. Hiç kaçacak bir yer var mıydı?

 
50:37 Gerçekten bunda, aklı olan veya işitebilen ve şahit olabilen kimseler için bir Mesaj vardır.

 
50:38 Şüphesiz Biz gökleri, yeri ve bunların arasında bulunanları altı günde yarattık, Bize hiçbir yorgunluk da dokunmadı.

 
50:39 Artık sen onların dediklerine karşı sabırlı ol. Güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini övgü ile yücelt,

 
50:40 ve geceleyin de. Secdelerden sonra da O’nu düşün.

 
50:41 Çağrıcının yakın bir yerden çağrıda bulunacağı güne hazırlan.

 
50:42 O gün gerçek çığlığı işitirler; İşte bu, Çıkış günüdür.

 
50:43 Gerçekten yaşamı ve ölümü kontrol eden Biziz. Dönüş de Bizedir.

 
50:44 O gün yer yarılır, onlar da hızla yükselirler. Bu, Bize göre kolay bir toplamadır.

 
50:45 Biz onların neler söylediklerini iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Benim tehditlerimden korkanlara, Kuran ile Mesaj ver.