5 - Ziyafet

 
5:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
5:1 Ey inananlar, sözlerinizi yerine getirin. Size özellikle belirtilenler dışında hayvanları yemenize izin verildi. Hac boyunca avlanmanıza izin verilmemektedir. ALLAH, dilediği hükmü verir.

 
5:2 Ey inananlar, ALLAH’ın yöntemlerine, Kutsal aylara, kurbanlık hayvanlara, işaret tasmalarına, Rablerinden bir lütuf ve onay dileyerek Kutsal Eve gelenlere saygısızlık etmeyin. Ziyareti tamamladığınızda, avlanabilirsiniz. Sizin Kutsal Mescid’e girmenizi engelleyen topluma olan kininiz aşırı gitmenize sebep olmasın. Doğru olan konularda ve kendinizi korumada işbirliği yapın. Suç olan konularda ve kötülük yapmakta işbirliği yapmayın. ALLAH’ı gözetin. ALLAH, cezası şiddetli olandır.

 
5:3 Kendiliğinden ölen hayvanlar, kan, domuz eti, ALLAH’tan başkası için kesilen hayvanlar size yasaklanmıştır. (Kendiliğinden ölenler) Boğulmuş, bir maddeyle vurulmuş, yüksekten düşmüş, boynuzlanmış, vahşi bir hayvan tarafından parçalanmış -ölmeden kurtarırsanız o başka- ve dikili taşlar üzerinde kurban edilen hayvanlar. Ayrıca, şans oyunu ile eti bölüşmek de. Bunlar, yanlış davranışlardır. Bugün inkar edenler, dininizden (saptırmaktan) ümitlerini kesmişlerdir. Onlardan korkmayın, Benden korkun. Bugün dininizi bütünleştirdim, size olan nimetimi tamamladım ve din olarak size İslam’ı emrediyorum. Eğer biri açlıktan zor duruma düşerse, kasıtlı suç işlemeden (yiyebilir), ALLAH, Bağışlayandır, En Merhametli olandır.

 
5:4 Kendilerine serbest olanı sana danışırlar. De ki, “Bütün güzel şeyler size serbest bırakıldı.” Siz, eğitilmiş hayvanları ALLAH’ın öğretilerine göre yetiştirip eğitirsiniz. Yakaladıklarını yerken üzerlerine ALLAH’ın ismini anın. ALLAH’ı gözetin. ALLAH, hesabı çabuk görür.

 
5:5 Bugün, temiz olan herşey size serbest bırakıldı. Kitap verilenlerin yiyecekleri size serbesttir, sizin yiyecekleriniz de onlara serbesttir. Ayrıca, inananlardan iffetli kadınlar ve önceden kitap verilenlerden iffetli kadınlar ile beraber yaşayabilirsiniz. Siz dürüst olun, zina yapmayın, gizli dost tutmayın, ücretlerini verin. Kim inancı kabul etmez ise, yaptığı işler boşa gidecek ve Ahirette kaybedenlerle beraber olacaktır.

 
5:6 Ey inananlar, namazı gözetirken; Yüzünüzü, dirseklere kadar ellerinizi yıkamış, başınızı ve bileklere kadar ayaklarınızı meshetmiş olun. Eğer seks yapmışsanız, temizleyin. Eğer hasta veya yolculukta iseniz, ya da büyük dışkıya çıkmışsanız veya kadınlarla ilişkiye girmişseniz ve su bulamazsanız, temiz kuru toprağa dokunup yüzünüze ve ellerinize sürerek Teyemmüm edin. ALLAH, size zorluk çıkarmak istemez. O, sizi temiz kılmak ve size olan nimetini tamamlamak ister. Umulur ki şükredersiniz.

 
5:7 ALLAH’ın size olan nimetini ve “İşittik ve itaat ettik.” diyerek O’na bağlandığınız sözü hatırlayın. ALLAH’tan sakının. ALLAH, içinizden geçenleri bilir.

 
5:8 Ey inananlar, şahitlik yaparken kesinlikle doğru olun ve ALLAH’ı gözetin. Bir topluma olan kininiz sizi haksızlık yapmaya sürüklemesin. Siz haklı olun, ki bu daha doğru olur. ALLAH’tan sakının. ALLAH, yaptıklarınızdan haberi olandır.

 
5:9 ALLAH, inananlara ve doğru yolda gidenlere, bağışlanma ve büyük bir mükafat vadetmiştir.

 
5:10 İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar ise, Cehennemliktirler.

 
5:11 Ey inananlar, ALLAH’ın size olan nimetini hatırlayın. Bir toplum size saldırmak için ellerini uzattığında, ellerini sizden çekerek korumuştu. ALLAH’tan sakının. İnananlar, sadece ALLAH’a güvensinler.

 
5:12 Şüphesiz ALLAH, İsrail Çocuklarından bir söz almıştı ve aralarından oniki başkan belirledik. ALLAH dedi ki, “Namazı gözetirseniz, zekatı verirseniz ve Elçilerime inanırsanız, onları desteklerseniz ve ALLAH’a güzel bir ödünç verirseniz, gerçekten Ben de sizinle birlikte olurum. Sonra da kötülüklerinizi örter ve içlerinden ırmaklar akan bahçelere yerleştiririm. Kim bundan sonra inkar ederse, gerçekten doğru yoldan sapmıştır.”

 
5:13 Sözleşmelerini bozdukları için onları lanetledik ve kalplerinin katılaşmasına sebep olduk. Sonuçta, kelimeleri tahrif ettiler ve kendilerine verdiğimiz Mesajı arkalarına attılar. İçlerinden birkaçı dışında daima onların ihanetini göreceksin. Onları affet, aldırış etme. ALLAH, güzel davrananları sever.

 
5:14 “Biz Nasraniyiz.” diyenlerden de söz almıştık. Fakat onlar da kendilerine verdiğimiz Mesajı arkalarına attılar. Bu yüzden, Diriliş gününe kadar aralarına düşmanlık ve kin saldık. ALLAH, yapmış olduklarını onlara haber verecektir.

 
5:15 Ey kitap verilenler, kitapta gizlemekte olduklarınızın çoğunu size bildirmek ve diğer taşkınlıklarınızı affetmek için Elçimiz size gelmiştir. ALLAH’tan size bir aydınlatıcı ve apaçık bir kitap gelmiştir.

 
5:16 Bununla ALLAH, onayını isteyenleri kurtuluş yoluna iletir. Onları, Kendi izniyle karanlıktan aydınlığa çıkarır ve onları doğru olan yola iletir.

 
5:17 Şüphesiz “ALLAH, Meryem oğlu Mesih’tir.” diyenler inkar edenlerdir. De ki, “Eğer Meryem oğlu Mesih’i, annesini ve yeryüzündeki herşeyi yok etmek isterse, ALLAH’a kim karşı koyabilir?” Göklerin, yerin ve bunların arasındaki herşeyin Hakimiyeti ALLAH’ındır. O, dilediğini yaratır. ALLAH, Herşeye Gücü yetendir.

 
5:18 Yahudiler ve Hristiyanlar dedi ki, "Biz, ALLAH’ın çocuklarıyız ve sevdikleriyiz.” De ki, “O zaman niye suçlarınızdan dolayı sizi cezalandırıyor? Siz de O’nun yarattığı diğerleri gibi insanlarsınız.” Dilediğini bağışlar, dilediğini cezalandırır. Göklerin, yerin ve bunların arasındaki herşeyin Hükümdarlığı ALLAH’ındır ve son varış O’nadır.

 
5:19 Ey kitap verilenler, Elçilerin arası bir dönem kesildikten sonra, “Bize hiç müjdeci ve uyarıcı gelmedi.” demeyesiniz diye, size açıklamalarda bulunan Elçimiz gelmiştir. İşte size müjdeci ve uyarıcı gelmiştir. ALLAH, Herşeye Gücü yetendir.

 
5:20 Musa toplumuna demişti ki, "Ey toplumum, ALLAH’ın size olan nimetini hatırlayın; İçinizden Peygamberler çıkardı, sizden krallar yaptı ve diğer insanlara vermediğini size verdi.”

 
5:21 "Ey toplumum, ALLAH’ın size şart kıldığı Kutsal yere girin ve karşı gelip dönmeyin yoksa kaybedersiniz."

 
5:22 Dediler ki, "Ey Musa, orada güçlü bir toplum var, onlar oradan çıkmadıkça oraya girmeyeceğiz. Eğer çıkarlarsa, gireriz.”

 
5:23 Saygılı olanların arasından ALLAH’ın nimet verdiği iki adam, “Kapıdan içeri giriverin. Eğer girerseniz, elbette başarırsınız. İnananlarsanız, ALLAH’a güvenmelisiniz." dediler.

 
5:24 Dediler ki, “Ey Musa, biz onlar orada olduğu sürece asla oraya girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin, savaşın. Biz burada oturuyoruz.”

 
5:25 Dedi ki, "Rabbim, ben sadece kendimi ve kardeşimi kontrol edebiliyorum. Artık bizimle bu yoldan çıkmış toplumun arasını ayır.”

 
5:26 Dedi ki, “Artık orası kendilerine kırk yıl yasaklanmıştır, yeryüzünde gayesiz şaşkınca dolaşacaklar. Böyle yoldan çıkmış topluma üzülme."

 
5:27 Onlara Adem’in iki oğlunun gerçek tarihini anlat. Onlar kurban sundular ve birininki kabul edildi fakat diğerininki kabul edilmedi. O, "Seni mutlaka öldüreceğim.” dedi. O da, " ALLAH, ancak sakınanlardan kabul eder.” dedi.

 
5:28 "Beni öldürmek için elini bana uzatsan bile, ben seni öldürmek için elimi sana uzatmıyorum. Çünkü ben, Kainatın Rabbi ALLAH’tan korkarım.”

 
5:29 "Dilerim ki sen, hem benim suçumu hem de kendi suçunu yüklenirsin ve Ateşliklerden olursun. Azıtanların cezası budur.”

 
5:30 Egosu onu, kardeşini öldürmeye doğru sürükledi. Onu öldürdü ve kaybedenlerden oldu.

 
5:31 ALLAH sonra kardeşinin cesedini nasıl saklayacağını göstermek için ona toprağı eşeleyen bir karga gönderdi; “Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olamadım, kardeşimin cesedini saklamaktan aciz kaldım.” dedi ve pişmanlık duyanlardan oldu.

 
5:32 Bunun için, İsrail Çocuklarına “Kim bir kimseyi öldürmemiş veya yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmamış bir kişiyi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Ve kim birinin hayatını kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur.” diye yazdık. Şüphesiz Elçilerimiz, onlara açık delillerle geldiler fakat buna rağmen, çoğu hâlâ yeryüzünde taşkınlık yapmaktadır.

 
5:33 ALLAH ve Elçisiyle savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk yapanların cezası öldürülmek veya asılmak veya çapraz olarak el ve ayakları kesilmek veya o yerden sürülmektir. Bu onları bu dünyada rezil etmektir, sonra onlara Ahirette korkunç bir azap vardır.

 
5:34 Ancak onları ele geçirmenizden önce tövbe edenler bunun dışındadır. Bilin ki ALLAH, Bağışlayandır, En Merhametli olandır.

 
5:35 Ey inananlar, kazanabilmeniz için ALLAH’tan sakının, O’na ulaşmak için amaç edinin ve O’nun yolunda çalışın.

 
5:36 İnkar edenler, yeryüzündeki herşeye, hatta iki misline sahip olsalar ve Diriliş günündeki azap için bunu fidye olarak teklif etseler, yine onlardan kabul edilmez. Onlar acı bir azaba uğratılır.

 
5:37 Ateşten çıkmak isteyecekler fakat ne yazık ki onlar oradan asla çıkamayacaklar, onlara sürekli bir azap vardır.

 
5:38 Erkek veya kadın hırsızın yaptıklarına karşılık bir ceza ve ALLAH’tan bir ibret dersi olarak ellerini işaretleyin. ALLAH, Güçlüdür, En Bilgili olandır.

 
5:39 Eğer biri yaptığı haksızlıktan sonra tövbe eder ve kendini düzeltirse, ALLAH onu kurtarır. ALLAH, Bağışlayandır, En Merhametli olandır.

 
5:40 Göklerin ve yerin Hakimiyetinin ALLAH’a ait olduğunu bilmez misiniz? Dilediğini cezalandırır, dilediğini bağışlar. ALLAH, Herşeye Gücü yetendir.

 
5:41 Ey Elçi, kalpleri inanmazken ağızlarıyla “İnanıyoruz.” diyenler arasından inkar etmek için acele edenlere üzülme. Yahudiler arasında bazıları yalanlara kulak verdiler. Onlar seninle hiç tanışmamış, kelimeleri tahrif eden toplumu dinlediler, sonra da dediler ki, “Eğer bu size verilirse, kabul edin fakat değişiği verilirse, sakının.” ALLAH kimi saptırmak isterse, ALLAH’a karşı onun için hiçbir şey yapamazsın. ALLAH onların kalplerini arındırmak istemez. Onlar, bu dünyada aşağılanırlar ve Ahirette korkunç bir azaba uğratılacaklardır.

 
5:42 Onlar yalana kulak verenlerdir ve haksız kazanç yiyenlerdir. Eğer sana gelirlerse, aralarında karar verebilirsin veya onlarla ilgilenmeyebilirsin. Eğer ilgilenmezsen, sana hiçbir zarar veremezler. Fakat aralarında karar vereceksen, adaletli bir şekilde karar ver. ALLAH, adaletli davrananları sever.

 
5:43 ALLAH’ın hükümlerinin bulunduğu Tevrat’a sahip oldukları halde neden senden hükmetmeni istiyorlar ve sonra da bundan yüz çeviriyorlar? Onlar inananlar değildir.

 
5:44 Onlara yol gösterici ve aydınlatıcı olan Tevrat’ı, Biz indirdik. Teslim olmuş Yahudi Peygamberler, Hahamlar ve Rahipler, kendilerinin şahit oldukları ALLAH’ın kitabından kendilerine emredildiği şekilde hükmederlerdi. Öyleyse insanlardan korkmayın, sadece Benden korkun. Ve ayetlerimi hiçbir değere değişmeyin. ALLAH’ın indirdiği ile hüküm vermeyenler, inkar edenlerdir.

 
5:45 Ve onlara şunu şart kıldık; Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralara karşılıklı ödeşme vardır. Kim bunu bir yardım olarak bağışlarsa, kendisi için tazminat olacaktır. ALLAH’ın indirdiği ile hüküm vermeyenler, azıtmış olanlardır.

 
5:46 Onların ardından, ellerindeki Tevrat’ı tasdik eden Meryem oğlu İsa’yı gönderdik. Ona, bir yol gösterici ve bir aydınlatıcı olan ve ellerindeki Tevrat’ı tasdikleyen ve sakınanlara öğüt veren ve yol gösterici olan İncil’i verdik.

 
5:47 Kendilerine İncil verilenler, ALLAH’ın onda indirdiği ile hüküm versinler. ALLAH’ın indirdiği ile hüküm vermeyenler, yoldan çıkmış olanlardır.

 
5:48 Sana da önceki kitapları tasdik eden ve onların yerini alan bu kitabı, gerçek olarak indirdik. ALLAH’ın indirdiği ile aralarında hüküm ver ve sana gelen gerçekten ayrılıp onların isteklerine uyma. Herbiriniz için yollar ve değişik yöntemler kıldık. Eğer ALLAH isteseydi, sizleri tek bir topluluk yapardı. Fakat O, verdikleriyle sizi denemek istiyor. Doğrulukta rekabet edin. Hepinizin dönüşü ALLAH’adır, sonra anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.

 
5:49 Sen, ALLAH’ın indirdiği ile aralarında hüküm ver. Onların isteklerine uyma ve ALLAH’ın sana indirdiklerinin bir kısmından seni şaşırtmamaları için onlardan sakın. Eğer yüz çevirirlerse, bil ki ALLAH, bazı suçları yüzünden onları cezalandırmak istemektedir. Gerçekten, insanların çoğu yoldan çıkmıştır.

 
5:50 Onlar hâlâ cahiliye döneminin hükmünü mü arıyorlar? Gerçeğe ulaşmak isteyen toplum için ALLAH’tan daha doğru hüküm veren kimdir?

 
5:51 Ey inananlar, belli Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Böyleleri birbirinin dostudur. Sizden böyleleriyle dost olanlar da onlardandır. ALLAH, azıtmış toplumu doğru yola iletmez.

 
5:52 Kalplerinde şüphe olanların, “Başaramayacağız diye korkuyoruz." diyerek onlara koşup katıldıklarını göreceksin. Bakarsın ALLAH, bir zafer veya Tarafından bir emir getirir de içlerindeki gizli düşüncelerden dolayı pişman olurlar.

 
5:53 İnananlar da diyecekler ki, “Sizinle beraber olduklarına bütün güçleriyle ALLAH’a yemin edenler bunlar mı?” Onların yaptıkları boşa gitmiştir, onlar kaybedenlerdir.

 
5:54 Ey inananlar, eğer dininizden dönerseniz, o zaman ALLAH, Kendisinin onları sevdiği, onların da O’nu sevdiği bir toplumu sizin yerinize geçirir. Bunlar, inananlara karşı anlayışlı, inkar edenlere karşı sert olacaklardır ve hiçbir suçlamadan korkmadan ALLAH yolunda çalışacaklardır. Bu, ALLAH’ın bir lütfudur, onu dilediğine verir. ALLAH, Cömerttir, Herşeyi Bilendir.

 
5:55 Sizin gerçek dostlarınız ALLAH, Elçisi ve namazı gözeten, zekatı veren ve eğilen inananlardır.

 
5:56 ALLAH’ı, Elçisini ve inananları dost edinenler, ALLAH’ın partisindendirler. Üstün gelecek olanlar kesinlikle bunlardır.

 
5:57 Ey inananlar, inkar edenleri ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizle alay edenleri dost edinmeyin. Eğer inananlarsanız, ALLAH’tan sakının.

 
5:58 Namaza çağırdığınız zaman, onu alaya alırlar. Bu, onların kavrayamayan bir toplum olmasından dolayıdır.

 
5:59 De ki, "Ey kitap verilenler, yoksa ALLAH’a, bize indirilene ve bizden önce indirilene inandığımız ve çoğunuz yoldan çıkmış olduğu için mi bizden nefret ediyorsunuz?”

 
5:60 De ki, "Sana ALLAH katında daha kötü olanları haber vereyim; ALLAH’ın kendilerine lanet ettiği, onları gazaba uğrattığı, onları (değersiz) maymunlar, domuzlar yaptığı putperestler. İşte bunların yerleri daha kötüdür, doğru olan yoldan tamamen sapmışlardır.”

 
5:61 Sana geldiklerinde, “İnanıyoruz.” derler. Aslında onlar inkar ile girmişler ve yine onunla çıkmışlardır. ALLAH, onların saklayıp gizlediklerini bilir.

 
5:62 Onlardan çoğunun büyük bir çaba sarfederek kötülük ve taşkınlık yaptıklarını, haksız kazanç yediklerini görürsün. Yaptıkları ne iğrençtir.

 
5:63 Hahamların ve rahiplerin, onları suç teşkil eden sözlerden ve haksız kazançlardan menetmeleri gerekmez miydi? İşledikleri ne iğrençtir.

 
5:64 Yahudiler dedi ki, "ALLAH’ın eli sıkıdır.” Asıl onların elleri sıkıdır. Böyle bir sözden dolayı lanetlendiler. Hayır, O’nun elleri açıktır, dilediği gibi harcar. Gerçekten, Rabbinden sana indirilen, onlardan çoğunun taşkınlığa ve inkara batmasına sebep olacaktır. Biz de, Diriliş gününe kadar onların aralarına düşmanlık ve kin soktuk. Ne zaman savaş ateşini tutuştursalar, ALLAH onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. ALLAH, bozguncuları sevmez.

 
5:65 Eğer kitap verilenler inansalar ve sakınsalar, elbette onların kötülüklerini örteriz ve onları Nimet bahçelerine yerleştiririz.

 
5:66 Eğer Tevrat’a, İncil’e ve Rablerinden kendilerine gönderilene sahip çıksalardı, elbette üstlerinden ve ayaklarının altlarından nimetler verirdik. İçlerinde normal davranan bir toplum var fakat onların çoğu kötülük yapanlardır.

 
5:67 Ey Elçi, Rabbinden sana indirileni bildir. Eğer yapmazsan, O’nun Mesajını bildirmemiş olursun. ALLAH seni insanlardan koruyacaktır. ALLAH, inkar eden bir toplumu doğru yola iletmez.

 
5:68 De ki, “Ey kitap verilenler, Tevrat’a, İncil’e ve Rabbinizden size indirilene sahip çıkmadıkça hiçbir şey üzerinde değilsiniz.” Gerçekten, Rabbinden sana indirilen, onlardan çoğunun taşkınlığa ve inkara batmasına sebep olacaktır. Artık inkar eden toplum için üzülme.

 
5:69 Gerçekten, inananlarla, Yahudiler, Din değiştirenler ve Hristiyanlardan kim, ALLAH’a ve Son güne inanır ve doğru yolda giderse, onlar için korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

 
5:70 Şüphesiz Biz, İsrail Çocuklarından bir söz almış ve onlara Elçiler göndermiştik. Ne zaman bir Elçi, onların hoşlanmadığı bir şeyle onlara geldiyse, bir kısmını yalanladılar, bir kısmını öldürdüler.

 
5:71 Onlar imtihan olunmayacaklarını zannettikleri için körleştiler, sağırlaştılar, sonra ALLAH onları kurtardı fakat onların çoğu yine körleşti ve sağırlaştı. ALLAH, yaptıklarını Görendir.

 
5:72 Şüphesiz, “ALLAH, Meryem oğlu Mesih’tir.” diyenler inkar edenlerdir. Mesih şunu demişti, “Ey İsrail Çocukları, benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan ALLAH’a kulluk edin." Kim ALLAH’a ortak koşarsa, ALLAH ona Cenneti yasaklamıştır, onun varacağı yer Ateştir. Azıtmış olanların yardımcıları yoktur.

 
5:73 "ALLAH, üçlemenin üçüncüsüdür.” diyenler şüphesiz inkar edenlerdir. Tek Tanrı’dan başka tanrı yoktur. Onlar bunu söylemekten vazgeçmedikçe, içlerinden inkar edenler acı bir azaba uğrayacaklardır.

 
5:74 Hâlâ ALLAH’a tövbe etmeyecek, bağışlanma dilemeyecek misiniz? ALLAH, Bağışlayandır, En Merhametli olandır.

 
5:75 Meryem oğlu Mesih, ondan önceki Elçiler gibi bir Elçiden başkası değildi ve annesi doğru ve iyi biriydi. İkisi de yemek yerlerdi. Baksana onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz ve onlar da nasıl hâlâ saptırıyorlar!

 
5:76 De ki, "ALLAH’ın yanında size zarar ve yarar vermeye gücü yetmeyen şeylere mi kulluk ediyorsunuz? ALLAH, İşitendir, Herşeyi Bilendir.”

 
5:77 De ki, "Ey kitap verilenler, dininizde haksız yere aşırıya gitmeyin. Kendileri sapmış ve birçoğunu saptırmış toplumun fikirlerini izlemeyin, onlar doğru olan yoldan sapmışlardır.”

 
5:78 İsrail Çocuklarından inkar edenler, Davud’un ve Meryem oğlu İsa’nın diliyle lanetlenmişlerdir. Bu, onların karşı gelmelerinden ve aşırıya gitmelerindendir.

 
5:79 Birbirlerini kötülük işlemekten menetmiyorlardı. Yaptıkları ne çirkindir.

 
5:80 Onlardan çoğunun inkar edenlerle dost olduklarını görürsün. Kendi elleriyle kendilerine yaptıkları gerçekten ne çirkindir. ALLAH onlara kızgındır, onlar sonsuza kadar azap içinde kalacaklardır.

 
5:81 ALLAH’a, Peygambere ve ona indirilene inanmış olsalardı, onları dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu yoldan çıkmış olanlardır.

 
5:82 İnsanlar içinde, inananlara en şiddetli düşman olarak Yahudileri ve ortak koşanları bulacaksın. Ve inananlara arkadaşlıkta en yakın olarak, "Biz Hristiyanız.” diyenleri bulacaksın. Bu, onların arasında rahipler ve keşişlerin bulunmasındandır ve onlar kibirli değillerdir.

 
5:83 Elçiye indirileni dinlediklerinde, ondaki gerçeği görmelerinden dolayı gözlerinin yaşlandığını görürsün ve derler ki, “Rabbimiz, biz inandık, onun için bizi de şahitlerin arasına kat.”

 
5:84 “Rabbimizin bizi iyiler toplumuna katmasını umarken neden ALLAH’a ve bize gelen gerçeğe inanmayalım?”

 
5:85 ALLAH onlara bu dediklerinden dolayı karşılığını vermiştir; Onları içlerinden ırmaklar akan bahçelere yerleştirecektir. Onlar orada sonsuza kadar kalacaklardır. İşte güzel davrananların karşılığı budur.

 
5:86 Ayetlerimizi yalanlayan ve inkar edenler ise Cehennemliktirler.

 
5:87 Ey inananlar, ALLAH’ın size serbest bıraktığı güzellikleri yasaklamayın ve aşırıya gitmeyin. ALLAH, aşırıya gidenleri sevmez.

 
5:88 Ve ALLAH’ın size verdiği serbest olan ve temiz yiyeceklerden yiyin. Siz, ALLAH’tan sakınan inananlarsınız.

 
5:89 ALLAH sizi bilmeden söylenen yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Sizi, gerçek niyetinizi belirterek ettiğiniz yeminlerden sorumlu tutar. Eğer sözünüzü bozarsanız, bunu telafi etmek için ailenize yedirdiğinizin aynısından on fakiri doyurun veya onları giydirin veya bir esiri serbest bırakın. Buna gücü yetmeyen, üç gün oruç tutsun. Bu, tutacağınıza yemin edip bozduğunuz sözlerinizin telafisidir. Sözlerinizi tutun. ALLAH size ayetlerini böyle açıklar ki şükredebilesiniz.

 
5:90 Ey inananlar, uyuşturucular, kumar, putların dikili taşları, şans oyunları, Şeytan’ın yaptığı pisliklerdir. Bunlardan sakının ki umduklarınıza kavuşabilesiniz.

 
5:91 Şeytan, uyuşturucu ve kumar ile aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi ALLAH’ı anmaktan, namazı gözetmekten alıkoymak istemektedir. Artık hâlâ vazgeçmeyecek misiniz?

 
5:92 ALLAH’a itaat edin, Elçiye uyun ve sakının. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki Elçimize düşen sadece açıkça bildirmektir.

 
5:93 İnananlar ve doğru yolda olanlar bundan böyle sakınmayı gözetir, inanır ve doğru yolda giderlerse, sonra da sakınır, inancını korur ve sakınmaya, iyiliği gözetmeye devam ederlerse, (önceden) yediklerinden dolayı kendilerine bir sorumluluk yoktur. ALLAH, güzel davrananları sever.

 
5:94 Ey inananlar, ALLAH (Hac boyunca) elinizin ve oklarınızın yakalayacağı bir oyunla sizi deneyecektir. ALLAH böylece, aranızdan kimin Kendisinden gerçekten korktuğunu ortaya çıkarır. Bundan sonra kim aşırıya giderse, acı bir azaba uğrar.

 
5:95 Ey inananlar, Hac boyunca avı öldürmeyin. Kim onu bilerek öldürürse, cezası öldürdüğü hayvanın benzeri olacaktır. Kararı içinizden adil iki kimse verecektir. Bunlar kurbanların Kabe’ye ulaştığına emin olacaklardır. Veya yoksulları doyurarak ya da ona denk oruç tutarak bunun karşılığını versin ki bunu böylece telafi etmiş olsun. ALLAH, geçmişte yapılanı affetmiştir. Fakat kim bunu tekrarlarsa, ALLAH ondan intikamını alacaktır. ALLAH, Güçlüdür, İntikam alıcıdır.

 
5:96 Deniz avlarını yemeniz size serbest bırakılmıştır, yolculuğunuz sırasında sizin için bir geçimliktir ancak Hac boyunca karada avlanmanız yasaklanmıştır. Önünde toplanacağınız ALLAH’tan sakının.

 
5:97 ALLAH, Kutsal Ev Kabe’yi insanlara bir sığınak tayin etti ve Kutsal ayları, (Kutsal Mescid’e olan) kurbanları ve işaret tasmalarını da. Bilin ki ALLAH, göklerde ve yerde olanların hepsini bilir. ALLAH, Herşeyi Bilendir.

 
5:98 Bilin ki ALLAH, cezası şiddetli olandır ve ALLAH, Bağışlayandır, En Merhametli olandır.

 
5:99 Elçiye düşen sadece bildirmektir. ALLAH, açıkladıklarınızı da, gizlediklerinizi de bilir.

 
5:100 Bildir; "Pislik ve temiz bir olamaz, ki pisliğin çokluğu seni etkilese bile. Ey aklını kullanabilenler, mutlu sona ulaşabilmeniz için ALLAH’tan sakının.”

 
5:101 Ey inananlar, size açıklandığında sizi incitecek şeyleri sormayın. Eğer onları Kuran’ın ışığında sorarsanız, size açıklanacaktır. ALLAH onlara bilerek önem vermemiştir. ALLAH, Bağışlayandır, Hoşgörülüdür.

 
5:102 Sizden önceki toplumlar da aynı soruları sormuşlardı, sonra inkar edenler oldular.

 
5:103 ALLAH, dişi ve erkek doğurmuş hayvanı, salıverilmiş hayvanı, aynı anda iki erkek doğurmuş olanı ve on defa yavrulatmış boğayı yasaklamış değildir. ALLAH hakkında böyle yalanlar uyduranlar, inkar edenlerdir. Onların çoğu kavrayamaz.

 
5:104 Onlara, "ALLAH’ın indirdiğine ve Elçiye gelin.” denildiğinde, onlar, “Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeterli.” dediler. Ya Ataları hiçbir şey bilmiyorlarsa ve doğru yola iletilmemişlerse?

 
5:105 Ey inananlar, kendinizi düzeltmeye bakın. Siz doğru yola iletildiğiniz sürece, sapmış olanlar size zarar veremezler. Hepinizin dönüşü, ALLAH’adır. O da size yapmış olduklarınızı haber verecektir.

 
5:106 Ey inananlar, biriniz ölürken vasiyetine şahit olarak içinizden iki doğru kişiyi tutun. Yolculukta iken ölüm felaketi gelirse, sizden başka iki kişiyi tutun. Namazı gözettikten sonra şüphelerinizi hafifletmek için onlar şöyle ALLAH’a yemin etsinler; “En yakınımız bile olsa, bunu kişisel çıkarlarımız için kullanmayacağız. ALLAH’ın belgesini gizlemeyeceğiz yoksa suçlulardan oluruz."

 
5:107 Eğer onlar suç işlemeye meyilli bulunurlarsa, o zaman ilk şahitlerin aleyhinde bulunmuş olan diğer iki kişi, onların yerini alsınlar ve ALLAH’a şöyle yemin etsinler; “Bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha doğrudur. Biz meyil etmeyeceğiz yoksa azıtmışlardan oluruz.”

 
5:108 Bu, onların daha güvenli bir belge sunmalarını ve yemin ettikten sonra yeminlerinin reddedilmesinden korkmalarını sağlar. ALLAH’tan sakının ve dinleyin. ALLAH, yoldan çıkmış toplumu doğru yola iletmez.

 
5:109 O gün ALLAH, Elçileri toplayacak ve onlara soracaktır; “Size cevapları ne oldu?” Onlar da, “Bizim bir bilgimiz yok. Tüm gizlilikleri Bilen Sensin." diyecekler.

 
5:110 ALLAH diyecek ki, “Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetlerimi hatırla. Seni Kutsal Ruh ile destekleyerek beşikte ve yetişkin iken insanlarla konuşmanı sağladım. Sana kitabı, ilmi, Tevrat’ı ve İncil’i öğrettim. Benim iznimle, çamurdan bir kuş şekli yaptın sonra onu üfledin ve iznimle bir kuş olmuştu. Körleri ve cüzzamlıları, Benim iznimle iyileştirmiştin ve Benim iznimle ölüyü diriltmiştin. Onlara açık deliller göstermiş olmana rağmen, seni incitmek isteyen İsrail Çocuklarından seni korumuştum. İçlerinden inkar edenler de, ‘Bu, apaçık bir sihirdir.’ demişlerdi.”

 
5:111 "Hani Havarilere, ‘Bana ve Elçime inanın.’ diye vahiy etmiştim. Onlar da, ‘İnandık ve şahit ol, biz teslim olanlarız.’ demişlerdi.”

 
5:112 Havariler demişlerdi ki, “Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir ziyafet indirebilir mi?”, O da “Eğer inananlarsanız, ALLAH’tan sakının.” demişti.

 
5:113 Dediler ki, “Ondan yemek istiyoruz, kalplerimiz yatışsın, senin de bize doğru söylediğini bilelim ve buna şahit olanlardan olalım.”

 
5:114 Meryem oğlu İsa dedi ki, “Allahımız, Rabbimiz, bize gökten bir ziyafet indir. Herbirimiz için onun herbirinden çok getir ve Senden bir delil olsun. Bizi rızıklandır. Sen, En iyi Rızk verensin.”

 
5:115 ALLAH dedi ki, "Onu size indiriyorum. İçinizden kim bundan sonra inkar ederse, insanlar içinden kimseyi cezalandırmadığım bir azap ile onu cezalandıracağım.”

 
5:116 ALLAH diyecek ki, “Ey Meryem oğlu İsa, ‘Beni ve annemi ALLAH’ın yanında tanrılar edinin.’ diye insanlara sen mi söyledin?” O da diyecek ki, "Sen, Mükemmelsin. Doğru olmayan bir söz söylemem. Söylemiş olsaydım, bunu zaten bilirdin. Sen düşüncelerimi bilirsin, ben ise Senin düşüncelerini bilemem. Sen tüm gizlilikleri bilirsin."

 
5:117 “Ben onlara sadece bana emrettiğini söyledim, ‘Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan ALLAH’a kulluk edin.’ Onların aralarında kaldığım sürece, onların üzerine bir şahittim. Benim hayatıma son verdiğinde, onların üzerine Gözetleyici Sen oldun. Sen, herşeye şahitsin.”

 
5:118 “Eğer onları cezalandırırsan, onlar Senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, Sen Güçlüsün, En Bilgili olansın.”

 
5:119 ALLAH bildirecek ki, “Bu, doğruluklarından dolayı samimi olanların kurtulacağı gündür.” Onlar, içlerinden ırmaklar akan bahçeleri hakettiler. Onlar orada sonsuza kadar kalacaklar. ALLAH onlardan memnundur, onlar da O’ndan memnundur. İşte en büyük başarı budur.

 
5:120 Göklerin, yerin ve içlerinde bulunanların Hakimiyeti ALLAH’ındır. O, Herşeye Gücü yetendir.