45 - Diz Çöküş

 
45:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
45:1 Ha.Mim.

 
45:2 Kitabın indirilmesi, Güçlü, En Bilgili olan ALLAH tarafındandır.

 
45:3 Gerçekten inananlar için göklerde ve yerde deliller bulunmaktadır.

 
45:4 Sizin yaratılışınızda ve üretip yaydığı tüm canlılarda, gerçeğe ulaşmak isteyen bir toplum için deliller vardır.

 
45:5 Gece ve gündüzün birbirini izlemesinde ve ALLAH’ın gökten rızk indirip ölmüş olan toprakları diriltmesinde ve rüzgarları idare etmesinde, kavrayabilen bir toplum için deliller vardır.

 
45:6 İşte bunlar, sana gerçek olarak okuduğumuz ALLAH’ın ayetleridir. Artık ALLAH’tan ve O’nun ayetlerinden başka hangi Hadis’e inanacaklar?

 
45:7 Yalancı, suç işleyenlerin vay haline!

 
45:8 Kendisine okunan ALLAH’ın ayetlerini işitir sonra kibirlice, sanki hiç duymamış gibi ısrarında devam eder. Ona acı bir azabı müjdele.

 
45:9 Ayetlerimiz hakkında bir şey öğrendiği zaman, onunla alay eder. İşte bunlara, utanç verici bir azap vardır.

 
45:10 Cehennem onları beklemektedir. Ne kazandıkları şeyler, ne de ALLAH’ın yanında edindikleri dostlar, kendilerine bir fayda sağlayacaktır. Onlar için korkunç bir azap vardır.

 
45:11 İşte bu, bir yol göstericidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenler için yeter dedirtecek acı bir azap vardır.

 
45:12 Denizi sizin hizmetinize veren ALLAH’tır, Kendi kanunlarına göre gemiler dolaşmakta ve sizler de O’nun lütfundan aramaktasınız. Herhalde artık şükredersiniz.

 
45:13 Kendisi tarafından, göklerde ve yerde olanların hepsini sizin hizmetinize vermiştir. Elbette bunda düşünebilen bir toplum için deliller vardır.

 
45:14 İnananlara, ALLAH’ın günlerini beklemeyenleri bağışlamalarını söyle. O, toplumdaki herkese kazandıklarının karşılığını verecektir.

 
45:15 Kim iyilik için çalışırsa, kendi kişiliği içindir. Kim de kötülük yaparsa, kendi aleyhine olur. Sonra siz, Rabbinize döndürüleceksiniz.

 
45:16 Şüphesiz Biz, İsrail Çocuklarına kitap, ilim kaynağı ve Peygamberlik verdik, onlara güzel ve temiz rızıklar sağladık. Biz onları diğer insanlara üstün kıldık.

 
45:17 Onlara buradan açık emirler vermekteyiz. Fakat onlar kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Gerçekten Rabbin, anlaşmazlığa düştükleri şeylerde, Diriliş günü aralarında hüküm verecektir.

 
45:18 Sonra senin de doğru emirleri saptamanı sağladık. Artık bunu izle ve bilmeyenlerin isteklerine uyma.

 
45:19 Çünkü onların ALLAH’a karşı sana hiçbir şekilde faydaları olmaz. Azıtmış olanlar ancak birbirlerinin dostudur. ALLAH ise, sakınanların Dostudur.

 
45:20 İşte bu, insanlar için aydınlatıcıdır, gerçeğe ulaşmak isteyen bir toplum için bir yol gösterici ve bir rahmettir.

 
45:21 Yoksa kötülüklere batanlar, kendilerini inanan ve doğru yolda olanlarla bir mi tutacağımızı sanıyorlar? Onların yaşamları ile ölümleri hiç aynı olur mu? Ne kadar da yanlış hüküm veriyorlar.

 
45:22 ALLAH, gökleri ve yeri belli bir amaç için yarattı ki böylece her kişi, hiçbir haksızlığa uğratılmadan kazandığının karşılığını alsın.

 
45:23 Kendi egosunu tanrı edineni gördün mü? Sonuçta ALLAH, onun bir ilim üzerine olmasına rağmen, işitmesini ve aklını mühürleyerek ve gözlerine bir perde yerleştirerek onu saptırır. ALLAH tarafından bu durumda olanı artık kim doğru yola iletebilir? Hâlâ öğüt almayacak mısınız?

 
45:24 Dediler ki, “Biz sadece bu dünyada yaşarız, ölürüz ve yaşarız, sadece zaman ölümümüze sebep olur!” Oysa onların bunun hakkında hiçbir bilgileri yoktur, onlar sadece zannederler.

 
45:25 Kendilerine açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman, onlar ancak şu savundukları şeyi söylerler; “Eğer doğru sözlü iseniz, Atalarımızı geri getirin!”

 
45:26 De ki, "ALLAH size yaşam vermiştir sonra sizi öldürür, sonra da kendisinde hiç şüphe olmayan Diriliş gününde, sizi toplayacaktır. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar.”

 
45:27 Göklerin ve yerin Hakimiyeti ALLAH’ındır. Saat’in geldiği gün, sahte şeylerle ilgilenenlerin kaybedecekleri gündür.

 
45:28 Her topluluğu diz çökmüş göreceksin. Her topluluk, kendi kaydına çağrılacak. Bugün yaptıklarınızın karşılığını alacaksınız.

 
45:29 İşte bu Bizim kaydımızdır, sizin hakkınızda gerçeği söyler. Biz gerçekten, sizin yaptıklarınızı kaydetmişizdir.

 
45:30 İnanan ve doğru yolda olanlar; Rableri onları Kendi rahmetine alacaktır. İşte bu, kesin bir başarıdır.

 
45:31 İnkar edenlere gelince; “Ayetlerim size okunmadı mı sonra siz büyüklük tasladınız ve suçlu bir toplum oldunuz, öyle değil mi?”

 
45:32 ALLAH’ın vaadinin gerçek olduğu ve Saat’in şüphe edilemez olduğu bildirildiği zaman, dediniz ki, “Saat de ne! Biz bilmiyoruz. Biz, onun sadece bir tahmin olduğunu zannediyoruz. Biz, tam olarak derinlemesine düşünmüş değiliz.”

 
45:33 Yaptıkları şeylerin kötülüğü kendileri için ortaya çıkacak ve alay ettikleri şeyler peşlerinden gelip yakalayacaktır.

 
45:34 Bildirilecek ki, “Siz bugün buluşulacağını unuttuğunuz gibi Biz de sizi bugün unutuyoruz. Sizin varacağınız yer Ateştir ve sizin yardımcılarınız da olmayacaktır.”

 
45:35 "Bunun sebebi ise, sizin ALLAH’ın ayetlerini gereksiz bulmanız ve dünya hayatı ile meşgul olmanızdır.” Böylece onlar o gün, ne oradan çıkabilecekler, ne de bahaneleri kabul edilecektir.

 
45:36 Övgü, göklerin Rabbi ve yerin Rabbi, Kainatın Rabbi olan ALLAH’adır.

 
45:37 Göklerde ve yerdeki mükemmellik O’na aittir. O, Güçlüdür, En Bilgili olandır.