41 - Detaylandırılmış

 
41:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
41:1 Ha.Mim.

 
41:2 Rahman, Rahim’den indirilmiştir.

 
41:3 Bilen bir toplum için, Arapça bir Kuran’da ayetleri detaylandırılmış bir kitaptır.

 
41:4 Müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Fakat onların çoğu yüz çevirmiştir, dinlemezler.

 
41:5 Dediler ki, “Sizin çağrınıza karşı aklımız kapalı, kulaklarımızda sağırlık vardır ve sizi bizden ayıran bir engel bulunmaktadır. Siz istediğinizi yapın, biz de yapacağız.”

 
41:6 De ki, “Ben de, tanrınızın Tek bir Tanrı olduğu vahiy edilmiş, sizin gibi bir insanım. Artık siz de O’na bağlanın ve O’ndan bağışlanma dileyin. Ortak koşanlara ise yazıklar olsun!”

 
41:7 "Ki onlar zekat vermeyenler ve Ahiret konusunu inkar edenlerdir."

 
41:8 İnanan ve doğru yolda olanlar için bitmeyen bir mükafat vardır.

 
41:9 De ki, “Siz yeryüzünü iki günde yaratan’ı inkar ediyor, O’na ortaklar mı tutuyorsunuz? O, Kainatın Rabbidir.”

 
41:10 Onun üzerine sabitleştiriciler yerleştirdi, onu verimli kıldı ve isteyip arayanlar için gerekli tüm ihtiyaçlarını dört gün içinde düzene koydu.

 
41:11 Sonra hâlâ gaz halinde olan göğe yöneldi, ona ve yere dedi ki, “İsteyerek veya istemeyerek (varoluşa) gelin.” Onlar da, “İsteyerek geliyoruz.” dediler.

 
41:12 Böylece O, yedi göğü iki günde tamamladı ve her göğe görevini bildirdi. Ve Biz, dünyanın bulunduğu göğü ışıklarla süsleyip donattık ve koruduk. İşte bu, Güçlü olan’ın, Herşeyi Bilen’in planıdır.

 
41:13 Eğer yüz çevirirlerse, o zaman de ki, “Ben sizi, Ad ve Semud’un başına gelen felakete benzer bir felaket ile uyarıyorum.”

 
41:14 Elçileri kendilerinden önce de sonra da onlara gittiğinde, dediler ki, "ALLAH’tan başkasına kulluk etmeyin.” Onlar da dediler ki, "Rabbimiz dileseydi, Melekler gönderirdi, biz sizinle gönderilen şeyi inkar edenleriz.”

 
41:15 Ad’a gelince; Onlar gerçeğe karşı gelerek yeryüzünde büyüklük tasladılar ve "Bizden daha kuvvetli kim var?" dediler. Onlar, kendilerini yaratan ALLAH’ın onlardan çok daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar Bizim ayetlerimizi arkalarına attılar.

 
41:16 Sonuçta, Biz de onlara dünya hayatında rezillik azabını tattırmak için o uğursuz günlerde, üzerlerine bir kasırga gönderdik. Ahiretin azabı ise çok daha rezildir. Onlar asla yardım görmezler.

 
41:17 Semud’a gelince; Biz onlara doğru yolu gösterdik fakat onlar körlüğü, yol göstericiye tercih ettiler. O yüzden, kazandıkları şeylerden dolayı feci ve alçaltıcı azap kendilerini yok etti.

 
41:18 Ancak inananları ve sakınanları kurtarırız.

 
41:19 O gün, ALLAH’ın düşmanları toplanıp Ateşe sürüleceklerdir.

 
41:20 Oraya geldikleri zaman işitme, gözleri ve derileri onların yapmış olduklarına şahitlik edecektir.

 
41:21 Derilerine, “Neden aleyhimize şahitlik ettiniz?” diyecekler. Onlar da, “Herşeyi konuşturan ALLAH, bizi de konuşturdu. Sizi ilk defa O yarattı ve O’na döndürüldünüz.” diyecekler.

 
41:22 Siz, işitme, gözleriniz ve derileriniz aleyhinize şahitlik etmez diye sakın mıyorsunuz. Aslında siz, ALLAH’ın yaptıklarınızın çoğunu bilmediğini sanıyorsunuz.

 
41:23 Rabbiniz hakkındaki bu düşünceleriniz -tahminleriniz- sizi mahvedecek ve sonunda kaybedenlerden olacaksınız.

 
41:24 Eğer böyle devam ederlerse, onların yeri Ateş olacaktır. Artık bahanelerde bulunsalar da mazur görülmeyeceklerdir.

 
41:25 Biz onların yanına birtakım arkadaşlar verdik de, geçmişlerini ve geleceklerini onlara cazip gösterdiler. Böylece kendilerinden önceki cin ve insan topluluklarının uğradığı söz, onların da üzerine gerçekleşti, çünkü onlar kaybedenlerdi.

 
41:26 İnkar edenler dedi ki, “Bu Kuran’ı dinlemeyin ve onu çarpıtın ki kazanabilesiniz.”

 
41:27 Artık o inkar edenlere şiddetli bir azap tattıracağız ve yaptıkları kötülükler için onları cezalandıracağız.

 
41:28 İşte ALLAH’ın düşmanlarının cezası ancak Ateştir. Ayetlerimizi arkalarına atmalarının cezası olarak, orası onların sonsuzluk yurdu olacaktır.

 
41:29 İnkar edenler diyecekler ki, “Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım, en aşağıda olanlardan kılalım.”

 
41:30 "Rabbimiz ALLAH’tır.” deyip sonra da doğru yolda olanların üzerine Melekler iner; “Korkmayın, üzülmeyin. Size vadedilen Cennet ile sevinin.”

 
41:31 “Biz sizin hem bu dünya hayatında, hem de Ahirette dostlarınız. Siz bir kişinin arzu edebileceği herşeyi orada bulacaksınız, istediğiniz herşey sizin olacaktır.”

 
41:32 “İşte, Bağışlayan’ın, En Merhametli olan’ın konukseverliği.”

 
41:33 ALLAH’a davet eden, iyilik için çalışan ve “Ben teslim olanlardanım.” diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

 
41:34 İyilik ile kötülük bir olmaz. Sen en güzel şekilde davran. Belki de senin düşmanın olan biri, senin en yakın arkadaşın oluverir.

 
41:35 Buna sabredenlerden başka kimse erişemez. Buna, o büyük hazzı tadanlardan başkası da erişemez.

 
41:36 Şeytan sana kötü bir fikir fısıldadığı zaman, hemen ALLAH’a sığın. O, İşitendir, Herşeyi Bilendir.

 
41:37 Gece ve gündüz, güneş ve ay O’nun delillerindendir. Güneşe de, aya da secde etmeyin. Eğer sadece O’na kulluk edecekseniz, bunları yaratan ALLAH’a secde edin.

 
41:38 Eğer bunun için büyüklük taslarlarsa, Rabbinin katında bulunanlar hiç yorulmadan gece ve gündüz O’nu yüceltmektedirler.

 
41:39 O’nun delillerinden biri de; Sen yeryüzünü durgun görürsün sonra üzerine suyu indirdiğimiz zaman, titreşip kabarır. Onu dirilten, ölüleri de elbette diriltebilir. O, Herşeye Gücü yetendir.

 
41:40 Ayetlerimizi çarpıtanlar, Bizden asla gizlenemezler. Ateşe atılan mı daha iyidir yoksa Diriliş gününde güven içinde olan mı? Siz istediğinizi yapın. O, yaptıklarınızı gerçekten Görendir.

 
41:41 Kendilerine gelen Mesajı inkar etmişlerdir, gerçekten o, üstün bir kitaptır.

 
41:42 Geçmişte de, Gelecekte de, sahte olan hiçbir şey ona giremez; En Bilgili, Övülmeye layık olan tarafından indirilmedir.

 
41:43 Sana söylenenler, önceki Elçilere de söylendi. Rabbin, hem bağış sahibidir, hem de acı bir ceza sahibidir.

 
41:44 Eğer Biz onu Arapça olmayan bir Kuran kılsaydık, “Neden ayetleri bu şekilde detaylandırılmış?” derlerdi. O, Arapça da olsa, Arapça olmasa da, de ki, "O, inananlar için bir yol gösterici ve iyileştiricidir. İnanmayanlar ise, ona karşı sağır ve kör olacaklardır, sanki çok uzaktan çağrılıyorlarmış gibi.”

 
41:45 Şüphesiz Biz, Musa’ya kitap vermişizdir fakat onda da anlaşmazlığa düşmüşlerdi. Eğer Rabbinin verilmiş kararı olmasaydı, onların işi çoktan bitmiş olurdu. Onlar bunun hakkında, gerçekten derin bir şüphe içindedirler.

 
41:46 Kim iyilik için çalışırsa, kendi lehinedir. Kim de kötülük için çalışırsa, kendi aleyhine olur. Rabbin, insanlara karşı haksızlık yapmaz.

 
41:47 Saat hakkındaki ilim O’nunla birliktedir. O’nun bilgisi dışında ne meyveler kabuğundan çıkabilir, ne dişi gebe kalabilir, ne de doğurabilir. O gün onlara soracak, “Benim yanımda edindiğiniz ortaklar nerede?” Onlar da diyecekler ki, "Sana bildiririz ki hiçbirimiz buna şahit değildir.”

 
41:48 Önceden yalvarıp durdukları, onları terkedip gidecektir ve onlar kaçacak hiçbir yerin olmadığını da anlayacaklardır.

 
41:49 İnsan güzel şeyler istemekten asla usanıp yorulmaz da, kendisine bir kötülük dokundu mu, hemen ümitsizliğe düşer yıkılır.

 
41:50 Kendisine dokunan sıkıntıdan sonra ona bir rahmet tattırsak, der ki, “Bu, bana aittir. Ben Saat’in gerçekleşeceğini sanmıyorum. Rabbime döndürülsem bile, ben O’nun yanında daha güzel şeyleri bulacağım." Biz o inkar edenlere yaptıklarını elbette haber vereceğiz ve onları kuvvetli bir azaba uğratacağız.

 
41:51 İnsana nimet verdiğimiz zaman, yüz çevirir ve sürüklenip gider. Ona bir kötülük dokunduğu zaman da, yüksek sesle yalvarır.

 
41:52 Bildir; “Ya eğer bu, ALLAH tarafından ise, siz de onu inkar etmişseniz? Buna karşı gelenden daha derin bir sapıklık içinde olan kimdir?”

 
41:53 Biz delillerimizi onlara hem çevrelerinde, hem de kendi içlerinde göstereceğiz ki bunun gerçek olduğu açıkça belli olsun. Rabbinin herşeye şahit olması yetmez mi?

 
41:54 Bil ki onlar, Rableriyle buluşma hakkında gerçekten şüphe içindedirler. O, herşeyi çepeçevre sarmıştır.