39 - Akın Akın

 
39:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
39:1 Kitabın indirilmesi, Güçlü ve En Bilgili olan ALLAH tarafındandır.

 
39:2 Biz bu kitabı sana gerçek olarak indirmişizdir. Sen de dini sadece O’na has kılarak ALLAH’a kulluk et.

 
39:3 Din kesinlikle sadece ALLAH’a has kılınmalıdır. O’nun yanında başka dostlar edinenler derler ki, "Biz bunlara, bizi ALLAH’a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz.” ALLAH, ayrılığa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. ALLAH, yalancıları, inkar edenleri doğru yola iletmez.

 
39:4 Eğer ALLAH bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından istediğini elbette seçerdi. Mükemmel olan ALLAH Birdir, Tüm Egemenliğe sahiptir.

 
39:5 Gökleri ve yeri bir gerçek olarak yarattı. Geceyi gündüze yuvarlar, gündüzü de geceye yuvarlar. Güneşi ve ayı buyruğu altına almıştır, herbiri belli bir süreye kadar akıp gitmektedir. O elbette Güçlüdür, Bağışlayandır.

 
39:6 Sizi tek bir kişiden yarattı sonra da ondan eşini meydana getirdi. Size çiftlik hayvanlarından sekiz çift indirdi. Sizi annelerinizin karınlarında üç karanlık içinde, yaratılıştan yaratılışa sokarak yaratmaktadır. İşte Rabbiniz olan ALLAH budur, Hakimiyet O’na aittir. O’ndan başka tanrı yoktur. Hâlâ nasıl da çevriliyorsunuz?

 
39:7 Eğer inkar ederseniz, ALLAH, hiçbirinize İhtiyacı olmayandır. Fakat O, kullarının karşı gelmesinden hoşlanmaz. Eğer şükrederseniz, sizden memnun kalır. Hiçbir yükümlü, bir başka yükümlünün suçunu yüklenmez. Sonunda onların dönüşü Rablerinedir, yapmış olduklarını kendilerine haber verecektir. O gerçekten, içinizden geçenleri bilir.

 
39:8 İnsan bir sıkıntıya uğradığı zaman, sadece O’na bağlanarak Rabbine yalvarır. Fakat onu Kendisinden nimetlendirdiği anda, daha önceki yalvarışını unutur ve ALLAH’a eşler koşar, böylece diğerlerini de O’nun yolundan saptırır. De ki, “İnkarın içinde biraz daha eğlen, sen Ateş halkındansın.”

 
39:9 O hiç, geceleyin secde ederek ve kalkarak düşünen, Ahiretten sakınan ve Rabbinin rahmetini arayan gibi olur mu? De ki, "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" Sadece aklını kullananlar öğüt alacaklardır.

 
39:10 De ki, “Ey inanan kullarım, Rabbinizden korkun.” Bu dünyada iyilik için çalışanlara bir iyilik vardır. ALLAH’ın yeryüzüsü geniştir ve sabredenler mükafatlarını limitsiz olarak alacaklardır.

 
39:11 De ki, “Ben dini sadece O’na has kılarak ALLAH’a kulluk etmekle emrolundum."

 
39:12 “Ve ben teslim olanların en iyisi olmakla emrolundum.”

 
39:13 De ki, “Ben eğer Rabbime karşı gelirsem, büyük bir günün azabından korkarım.”

 
39:14 De ki, “Ben dinimi sadece O’na has kılarak ALLAH’a kulluk ederim."

 
39:15 “Siz ise O’nun yanında istediğinize kulluk edin.” De ki, “Asıl kaybedenler, Diriliş gününde hem kendilerini hem de ailelerini ziyana sokanlardır.” Dikkat! Gerçek kayıp işte budur.

 
39:16 Onların üstlerinde ateşten kütleler ve altlarında da yığın halinde olacaktır. ALLAH kullarını işte böyle korkutup uyarır; Ey kullarım, Benden korkun.

 
39:17 Putlaştırdıklarına kulluk etmekten kaçınanlar ve sadece ALLAH’a bağlananlar mutluluğu haketmişlerdir. Öyleyse, kullarıma müjdeyi ver.

 
39:18 Sözleri dikkatle gözden geçiren ve en iyisini izleyenler onlardır. Onlar, ALLAH’ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir. İşte aklını kullananlar da bunlardır.

 
39:19 Kendisi hakkında azap sözü gerçekleşmiş olan kimseyi Ateşte iken sen mi kurtaracaksın?

 
39:20 Ancak Rablerinden korkanlara ise, kendileri için köşkler üzerine köşkler kurulmuştur, altlarından ırmaklar akar. Bu, ALLAH’ın vaadidir ve ALLAH sözünden asla dönmez.

 
39:21 Görmüyor musun; ALLAH gökten su indirip onu yeraltındaki kaynaklara yöneltir, sonra onunla değişik renklerde bitkiler yetiştirir, sonra onlar sarıya dönüşene kadar büyür gelişir, sonra da onları kurumuş ota çevirir. Gerçekten bunda aklını kullananlar için bir Mesaj vardır.

 
39:22 Eğer ALLAH birinin gönlünü İslam’a açmışsa, o zaten Rabbinden bir aydınlık üzerinde değil midir? O yüzden, kalpleri ALLAH’ın Mesajına karşı katılaşmış olanlara yazıklar olsun! İşte bunlar, açık bir sapıklık içindedirler.

 
39:23 ALLAH, en güzel Hadisi indirmiştir; Her iki yönü (Cehennem ve Cenneti) belirten tamamiyle uyumlu bir kitap. Rablerinden korkanların derileri ürperir, sonra onların derileri ve kalpleri ALLAH’ın Mesajına yumuşar yatışır. İşte ALLAH’ın yol göstermesi böyledir, onunla istediğini doğru yola iletir. ALLAH kimi saptırırsa, artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.

 
39:24 Diriliş gününde, birinin yüzünü o kötü azaptan korumasından daha iyi olan nedir? Azıtmış olanlara, “Kazanmış olduğunuzu tadın.” denilecek.

 
39:25 Kendilerinden öncekiler de yalanlamışlardı, sonuçta azap kendilerine hiç beklemedikleri bir yerden gelmişti.

 
39:26 Böylece ALLAH onlara dünya hayatında rezilliği tattırmıştır ve Ahiretteki azap ise çok daha büyük olacaktır, keşke bilselerdi.

 
39:27 Şüphesiz Biz, Bu Kuran’da öğüt alsınlar diye insanlar için her türlü örnekten bahsetmişizdir.

 
39:28 Belirsizlik içermeyen Arapça bir Kuran, umulur ki sakınırlar.

 
39:29 ALLAH, çelişkili uyumsuz ortaklara sahip olan bir adam ile sadece tek kaynağa teslim olmuş bir adamın örneğini veriyor. Şimdi bunların durumu bir olur mu? Övgü ancak ALLAH’adır, fakat onların çoğu bilmiyorlar.

 
39:30 Sen de muhakkak öleceksin, onlar da ölecekler.

 
39:31 Sonra Diriliş gününde Rabbinizin önünde, birbirinizle tartışacaksınız.

 
39:32 ALLAH’a karşı yalan uydurandan, kendisine gelen gerçeği yalanlayandan daha azıtmış kim olabilir? İnkar edenler için Cehennemde yer mi yok?

 
39:33 Gerçeği destekleyen ve ondakini doğrulayanlar; İşte onlar sakınanlardır.

 
39:34 Onlar Rablerinin yanında arzu ettikleri herşeye kavuşacaklar. İşte güzel davrananların ödülü budur.

 
39:35 ALLAH, onların yapmış oldukları en kötü işleri silecek ve yaptıkları güzel işlerle onları mükafatlandıracaktır.

 
39:36 ALLAH, kulu için yeterli değil midir? Onlar seni, O’nun yanında edindikleriyle korkuturlar. ALLAH kimi saptırırsa, onun için artık bir yol gösterici bulunmaz.

 
39:37 Ve ALLAH kimi doğru yola iletirse, onun için de bir saptırıcı bulunmaz. ALLAH, Güçlü, İntikam alıcı değil midir?

 
39:38 Eğer kendilerine, “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorulsa, "ALLAH." diyecekler. De ki, "Öyleyse neden ALLAH’tan başkalarına kulluk ediyorsunuz? Eğer ALLAH bana bir zarar dileyecek olsa, onlar bu zararı giderebilirler mi? Ve eğer O bana bir rahmet dileyecek olsa, onlar bu rahmeti önleyebilirler mi?" De ki, "ALLAH bana yeter. Güvenenler ancak O’na güvensinler."

 
39:39 De ki, “Ey toplumum, siz elinizden geleni yapın, ben de yapacağım. Yakında muhakkak göreceksiniz,”

 
39:40 “kimin rezil edici bir azaba uğrayacağını, kimin sürekli bir azabı hakettiğini.”

 
39:41 Gerçekten Biz sana kitabı, insanlar için bir gerçek olmak üzere indirmişizdir. Artık kim doğru yola iletilirse, kendi lehinedir ve kim saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Sen onların üzerine vekil değilsin.

 
39:42 ALLAH hayatlarının sonu geldiğinde, uyku sırasında kişilerin hayatlarına son verir. Kendisi için ölüm kararı verilmiş olanı tutar, diğerlerini de tayin edilmiş sürelerinin sonuna kadar bırakır. Bunlarda gerçekten düşünen bir toplum için işaretler vardır.

 
39:43 Yoksa onlar ALLAH’tan başkasını şefaatçiler mi edindiler? De ki, “Ya eğer onlar hiçbir güce sahip değillerse ve kavrayamıyorlarsa?”

 
39:44 De ki, “Bütün şefaat ancak ALLAH’a aittir." Göklerin ve yerin Hakimiyeti O’nundur, sonra O’na döndürüleceksiniz.

 
39:45 Yalnız ALLAH anıldığında, Ahirete inanmayanların kalpleri öfke ile kabarır. Fakat O’nun yanında başkaları anıldığı zaman, hemen tatmin olurlar.

 
39:46 Bildir; “Gökleri ve yeri Var eden Allahımız, Sen tüm gizlilikleri ve görünenleri Bilensin, anlaşmazlığa düştükleri şeyler hakkında kullarının arasında hüküm verecek olan Sensin.”

 
39:47 Eğer yeryüzünde olanların tümü ve bununla birlikte bir misli daha azıtmış olanların olmuş olsaydı, Diriliş gününde o kötü azap için bunları feda ederlerdi. Fakat onların hiç hesaba katmadıkları şeyler, ALLAH tarafından kendileri için açığa çıkmıştır.

 
39:48 Kazandıkları kötülükler kendilerine gösterilecek ve alay edip durdukları şeyler de peşlerinden gelecektir.

 
39:49 İnsana bir sıkıntı dokunduğu zaman, bize yalvarır, fakat tarafımızdan kendisine bir nimet verdiğimiz anda, "Bunu kendi bilgi-tecrübelerim ile elde ettim!" der. Aslında bu sadece bir imtihandır fakat onların çoğu bilmezler.

 
39:50 Aynısını kendilerinden öncekiler de söylemişlerdi, ama kazandıkları şeyler onlara hiçbir yarar sağlamadı.

 
39:51 Böylece kazandıkları kötülüklerin sonuçlarına uğradılar. Zamanın azıtmışları da kazandıkları kötülüklerin sonuçlarına uğrayacaklardır, onlar asla kaçamazlar.

 
39:52 Onlar bilmezler mi ki, ALLAH imkanı dilediğine genişletir ve kısar. Bunda inanan bir toplum için gerçekten deliller vardır.

 
39:53 Bildir; “Ey kişiliklerinde aşırı giden kullarım, ALLAH’ın rahmetinden asla ümit kesmeyin. ALLAH gerçekten bütün suçları bağışlar. O, Bağışlayandır, En Merhametli olandır.”

 
39:54 Azap size yetişmeden önce Rabbinize bağlanın ve O’na teslim olun, yoksa sonra size yardım edilmez.

 
39:55 Ve azap size hiç beklemediğiniz anda aniden gelmeden önceRabbinizin sizin için indirdiği en güzel olanı izleyin.

 
39:56 Yoksa bir kişi şöyle diyebilir, “ALLAH’tan uzaklaştığım için nasıl da üzgünüm, ben gerçekten alay edenlerden biriydim."

 
39:57 Veya der ki, "ALLAH beni doğru yola iletmiş olsaydı, ben de sakınanlardan olurdum.”

 
39:58 Veya azabı gördüğü zaman, der ki, “Eğer bir şansım daha olsa, güzel davrananlardan olacağım.”

 
39:59 Hayır! Benim delillerim sana geldi fakat sen onları yalanladın, büyüklük tasladın ve inkar eden biri oldun.

 
39:60 Diriliş gününde, ALLAH hakkında yalan söyleyenlerin yüzlerinin utanç ile kaplandığını göreceksin. Kibirlenenler için Cehennemde yer mi yok?

 
39:61 ALLAH sakınanları kurtaracaktır, ödüllendirecektir. Kendilerine hiçbir zarar dokunmayacaktır ve onlar asla üzülmeyeceklerdir.

 
39:62 ALLAH, herşeyi Yaratandır ve O, herşeyin Koruyucusudur.

 
39:63 Göklerdeki ve yerdeki tüm kararlar O’na aittir ve ALLAH’ın ayetlerini inkar edenler ise; İşte onlar kaybedenlerdir.

 
39:64 De ki, "Ey cahiller, beni ALLAH’tan başkasına kulluk etmeye mi teşvik ediyorsunuz?”

 
39:65 Şüphesiz sana ve senden öncekilere de vahiy olunduğu gibi, “Eğer ortak koşarsan, yapmış olduğun tüm işler boşa gidecektir ve o zaman kaybedenlerden olursun."

 
39:66 Öyleyse, artık ALLAH’a kulluk edin ve şükredenlerden olun.

 
39:67 Onlar ALLAH’ın ne kadar büyük olduğunu gereğince takdir edemezler. Diriliş gününde, bütün yer O’nun avucunun içindedir, gökler de O’nun sağ elinin içinde dürülüp katlanacaktır. O, Mükemmeldir, ortak edinmekten yücedir.

 
39:68 Ses estirildiği zaman, ALLAH’ın diledikleri dışında göklerde ve yerde olanlar bilinçsizce düşer. Sonra bir kez daha estirildiğinde, onlar ayağa kalkıp bakışır dururlar.

 
39:69 Yeryüzü Rabbinin aydınlığı ile parlayacaktır. Kayıt ortaya çıkarılacak, Peygamberler ve şahitler öne getirilecek ve onlar hiçbir haksızlığa uğratılmadan aralarında adaletle hüküm verilecektir.

 
39:70 Herbir kişiye yaptığının karşılığı ödenecektir. O, onların ne yaptıklarını çok iyi bilmektedir.

 
39:71 İnkar edenler, akın akın Cehenneme sevkedilecekler. Oraya geldikleri zaman kapıları açılır. Koruma görevlileri, "Size içinizden Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugün ile karşılaşacağınız hakkında sizi uyaran Elçiler gelmedi mi?” diyecekler. Onlar da, "Evet. Ancak ‘ Azap.’ kelimesi inkar edenlerin üzerine zaten yapışmıştı.” diyecekler.

 
39:72 Denilecek ki, “İçinde sonsuza kadar kalacağınız Cehennemin kapılarından girin.” Büyüklük taslayanların yeri ne çirkindir!

 
39:73 Rablerinden korkanlar da akın akın Cennete sevkedilecekler. Oraya geldikleri zaman kapıları açılır. Koruma görevlileri, “Selam size. İşte hakettiğiniz yer, sonsuza kadar artık buradasınız.” diyecekler.

 
39:74 Diyecekler ki, "Övgü ancak, bize olan vaadini yerine getiren, bizi bu yere mirasçı kılan, istediğimiz gibi Cennetin heryerinde bulunmamızı sağlayan ALLAH’adır.” Çalışanlar için ne güzel bir mükafat.

 
39:75 Melekleri, Arş’ın etrafında dolanarak Rablerini övgü ile yücelttiklerini göreceksin. Aralarında adalet ile hüküm verilmiş olduktan sonra şöyle denilecektir; "Övgü, Alemlerin Rabbi ALLAH’adır.”