37 - Düzenleyenler

 
37:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
37:1 Sıra halinde düzenleyenlere,

 
37:2 Suçlananları suçlayanlara,

 
37:3 Mesajları okuyanlara,

 
37:4 Gerçekten sizin tanrınız Birdir.

 
37:5 Göklerin, yerin ve bunların arasındakilerin Rabbidir. Doğuların Rabbidir.

 
37:6 Biz dünyanın bulunduğu göğü, güzel süslenmiş gezegenlerle süslemişizdir.

 
37:7 Biz onu her isyankar şeytandan koruduk.

 
37:8 Onlar Yüce Topluluğu dinleyemezler, her taraftan bombardımana tutulurlar,

 
37:9 uzaklaştırılırlar. Onlara kesintisiz bir azap vardır.

 
37:10 Eğer aşıp kapmaya kalkışırsa, onu silip geçen bir ışın izler.

 
37:11 Kendilerine sor, “Onları yaratmak mı daha zor yoksa diğer yaratılışları mı?” Biz onları ıslak çamurdan yarattık.

 
37:12 Elbette sen dehşete düşerken, onlar alay ediyorlar.

 
37:13 Kendilerine hatırlatıldığı zaman, hiç öğüt almazlar.

 
37:14 Onlar delil gördüklerinde, onu alay konusu yapıp eğlenirler.

 
37:15 Derler ki, "Bu, kesin bir büyüdür."

 
37:16 "Biz ölüp toprak ve kemik olduktan sonra diriltilecek miyiz?"

 
37:17 “Önceki Atalarımız bile mi?"

 
37:18 De ki, "Evet, üstelik eziklik içinde olarak."

 
37:19 O, sadece tek bir dokunuş ile olacaktır ve artık öylece bakakalırlar.

 
37:20 Diyecekler ki, “Yazıklar olsun bize! Bu, Din günü.”

 
37:21 Bu, sizin yalanlamış olduğunuz Ayrılışın günüdür.

 
37:22 Toplayın azıtmış olanları, eşlerini ve taptıklarını....

 
37:23 ALLAH’ın yanında. Kendilerini Cehennemin yoluna yöneltip götürün.

 
37:24 Onları durdurun ve kendilerine sorun.

 
37:25 “Neden birbirinize yardım etmiyorsunuz?”

 
37:26 Ancak o gün, onlar tamamen teslim olacaklardır.

 
37:27 Kimi kimine sormak için birbirlerine yöneleceklerdir.

 
37:28 Diyecekler ki (liderlerine), “Sizler bize sağ tarafımızdan gelip yanaşıyordunuz.”

 
37:29 Onlar da cevap verecekler, “Hayır! Siz zaten kendiniz inanan kimseler değildiniz.”

 
37:30 "Bizim sizin üstünüzde hiçbir gücümüz yoktu. Aslında siz taşkınlık yapan bir toplumdunuz.”

 
37:31 “Artık Rabbimizin bizim için olan sözü gerçekleşti, çekeceğiz.”

 
37:32 “Sizi azgınlaştırdık çünkü biz de azgın kimselerdik.”

 
37:33 Onlar o gün azabı paylaşacaklardır.

 
37:34 İşte Biz suçlulara böyle yaparız.

 
37:35 Kendilerine, "ALLAH’tan başka tanrı yoktur.” denildiği zaman, büyüklük taslarlardı.

 
37:36 Dediler ki, “Biz deli bir şair için tanrılarımızı mı bırakacağız?”

 
37:37 Aslında o, gerçeği getirmiştir ve Elçileri de doğrulamıştır.

 
37:38 Gerçekten siz acı azabı tadacaksınız.

 
37:39 Sadece yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz.

 
37:40 Ancak ALLAH’ın sadık kulları bunun dışındadır.

 
37:41 Onlara özellikle kendileri için ayrılmış güzellikler vardır.

 
37:42 Her türlü meyveler. Onlar itibar göreceklerdir,

 
37:43 Nimet bahçelerinde.

 
37:44 Birbirlerine yakın tahtlar üzerinde.

 
37:45 Kendilerine kadehlerde saf içecekler sunulacaktır.

 
37:46 İçenler için lezzetli, tertemiz.

 
37:47 Asla bozulmayan ve asla sarhoşluk vermeyen.

 
37:48 Yanlarında kendileriyle ilgilenen etkileyici arkadaşları olacaktır.

 
37:49 Kırılabilir yumurtalar gibi korunmuşlardır.

 
37:50 Kimi kimine yönelip birbirlerine soracaklar.

 
37:51 İçlerinden biri diyecek ki, “Benim bir arkadaşım vardı.”

 
37:52 “Alay ederek; ‘Sen bütün bunları doğruluyor musun?’ ”

 
37:53 “ ‘Biz ölüp toprak ve kemiklere dönüştükten sonra, gerçekten sorguya çekilecek miyiz?’ "

 
37:54 Diyecek ki, “Sadece bir bakın!”

 
37:55 Baktığı zaman, onu Cehennemin ortasında görecektir.

 
37:56 (ona gidip) der ki, "ALLAH için, sen nerdeyse beni de mahvedecektin."

 
37:57 “Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı, ben de şimdi seninle birlikte olacaktım.”

 
37:58 “Hâlâ mı ‘Biz ölecek değiliz,’

 
37:59 ‘ilk ölümümüzden başka ve azaba da uğratılacak değiliz.’?”

 
37:60 Gerçekten en büyük başarı budur.

 
37:61 İşte çalışanlar da bunun için çalışmalıdırlar.

 
37:62 Nasıl, böyle bir yerleşim içinde bulunmak mı daha iyi yoksa acının bulunduğu ağaç mı?

 
37:63 Biz onu azıtmış olanlar için bir ceza kılmışızdır.

 
37:64 O, Cehennemin dibinde büyüyen bir ağaçtır.

 
37:65 Onun çiçekleri şeytanların başları gibidir.

 
37:66 Karınları dolana kadar ondan yiyecekler.

 
37:67 Sonra onun üzerine ateşten bir sıvı içecek alacaklar.

 
37:68 Sonra da dönüp durdukları yer Cehennem olacaktır.

 
37:69 Onlar Atalarını sapmış kimseler olarak bulmuşlardı.

 
37:70 Kendileri de onların adımlarını körü körüne izlediler.

 
37:71 Şüphesiz kendilerinden önceki birçok jenerasyon da böyle sapmıştır.

 
37:72 Şüphesiz Biz onlara uyarıcılar göndermişizdir.

 
37:73 Uyarılanların sonu nasıl olmuştur, bir bak.

 
37:74 Ancak ALLAH’ın sadık kulları bunun dışındadır.

 
37:75 Şüphesiz, Nuh Bizi çağırmıştı, Biz de en güzel şekilde cevap vermiştik.

 
37:76 Onu ve ailesini büyük felaketten kurtardık.

 
37:77 Biz onun ile beraber bulunanları sağ kalanlar yaptık.

 
37:78 Ve onu sonradan gelenler için gündemde kıldık.

 
37:79 İnsanlar arasında Nuh’a selam olsun.

 
37:80 Biz güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz.

 
37:81 O, Bizim inanan kullarımızdan biridir.

 
37:82 Biz, diğerlerini de suda boğduk.

 
37:83 Onu izleyenlerden biri de İbrahim idi.

 
37:84 O, Rabbine içten bir kalp ile geldi.

 
37:85 Babasına ve toplumuna demişti ki, “Siz neye kulluk ediyorsunuz?”

 
37:86 “ALLAH’ın yerine uydurma tanrıları mı istiyorsunuz?”

 
37:87 “Kainatın Rabbi hakkında ne düşünüyorsunuz?”

 
37:88 O, yıldızlara dikkatlice baktı,

 
37:89 "Bundan yoruldum!" dedi.

 
37:90 Onlar da arkalarını dönüp gittiler.

 
37:91 O da onların tanrılarına gitti ve dedi ki, “Yemez misiniz?”

 
37:92 “Neden konuşmuyorsunuz?"

 
37:93 Sonra da onları eliyle yıkarak parçaladı.

 
37:94 Onlar sinirlenerek ona geldiler.

 
37:95 Dedi ki, “Yontarak yaptıklarınıza nasıl kulluk edebilirsiniz?”

 
37:96 “Oysa sizleri de, yapmakta olduklarınızı da ALLAH yaratmıştır.”

 
37:97 Dediler ki, "Hadi büyük bir ateş yakalım ve onu da içine atalım.”

 
37:98 Ona bir tuzak kurdular fakat Biz onları beceriksiz kıldık.

 
37:99 Dedi ki, “Ben, Rabbime gidiyorum. O, beni doğru yola iletecektir.”

 
37:100 “Rabbim, bana iyilik yapanlardan bağışla.”

 
37:101 Biz de ona yumuşak huylu bir çocuk müjdesini verdik.

 
37:102 Kendisiyle çalışacak kadar büyüdüğünde, dedi ki, “Oğlum, ben rüyamda seni keserken gördüm. Ne düşünüyorsun?” Dedi ki, “Babacığım, sen emredildiğin şeyi yap. Sen beni, ALLAH’ın izniyle, sabırlı bulacaksın.”

 
37:103 Böylece ikisi de teslim oldular ve onu alnı üzerine yatırdı.

 
37:104 Biz ona seslendik; “Ey İbrahim,”

 
37:105 “Sen rüyayı doğruya yordun.” Biz güzel davrananların karşılığını işte böyle veririz.

 
37:106 Bu gerçekten tam bir imtihandı.

 
37:107 Biz onun (İsmail’in) yerine büyük bir kurbanı fidye olarak verdik.

 
37:108 Ve onu sonradan gelenler için gündemde kıldık.

 
37:109 İbrahim’e selam olsun.

 
37:110 Biz güzel davrananların karşılığını işte böyle veririz.

 
37:111 O, Bizim inanan kullarımızdan biridir.

 
37:112 Ve ona iyilerden bir Peygamber olarak İshak’ın müjdesini verdik.

 
37:113 Biz onu ve İshak’ı bereketlendirdik. İkisinin soyundan gelenler içinde güzel davrananlar da var, açık bir şekilde kendine yazık edenler de var.

 
37:114 Şüphesiz Biz, Musa’ya ve Harun’a üstünlükler verdik.

 
37:115 Onları ve toplumlarını, o büyük felaketten kurtardık.

 
37:116 Onlar başarılı olana kadar kendilerine yardım ettik.

 
37:117 Biz ikisine de yeterince açık kitap verdik.

 
37:118 Onların, gösterdiğimiz doğru yola ulaşmalarını sağladık.

 
37:119 Biz onları sonradan gelenler için gündemde kıldık.

 
37:120 Musa’ya ve Harun’a selam olsun.

 
37:121 Biz güzel davrananların karşılığını işte böyle veririz.

 
37:122 Her ikisi de Bizim inanan kullarımızdandı.

 
37:123 İlyas, gerçekten Elçilerden biriydi.

 
37:124 Toplumuna demişti ki, “Siz sakınmaz mısınız?”

 
37:125 “Siz, En güzel Yaratan’ın yerine Baal’a mı kulluk ediyorsunuz?”

 
37:126 "ALLAH; Sizin Rabbiniz ve önceki Atalarınızın da Rabbidir."

 
37:127 Onlar onu yalanladılar. Sonuçta onlar da getirileceklerdir.

 
37:128 Ancak ALLAH’ın sadık kulları bunun dışındadır.

 
37:129 Ve onu sonradan gelenler için gündemde kıldık.

 
37:130 İlyas’a ve onun gibi olanlara selam olsun.

 
37:131 Biz güzel davrananların karşılığını işte böyle veririz.

 
37:132 O, Bizim inanan kullarımızdan biriydi.

 
37:133 Lut, gerçekten Elçilerden biriydi.

 
37:134 Biz onu ve ailesinin hepsini kurtardık.

 
37:135 Sadece yaşlı bir kadın, geride bırakılanlar arasındaydı.

 
37:136 Sonra da diğerlerini yok ettik.

 
37:137 Siz onların sabahleyin de üzerinden geçip gidiyorsunuz,

 
37:138 geceleyin de. Hâlâ kavrayamadınız mı?

 
37:139 Yunus, gerçekten Elçilerden biriydi.

 
37:140 O, yüklü gemiyle kaçmıştı.

 
37:141 Düşüncesizliğinden dolayı kaybedenlerden oldu.

 
37:142 Sonuçta, balık onu yuttu ve kendisini suçladı.

 
37:143 Eğer o (sadece Allah’ı) yücelten biri olmasaydı,

 
37:144 Diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalacaktı.

 
37:145 Kendinden geçmiş bir halde, onu sahile bıraktık.

 
37:146 Kendisi için yetiştirdiğimiz yenilebilir meyve ağacı vardı.

 
37:147 Onu, yüzbin veya daha fazla olana gönderdik.

 
37:148 Onlar inandılar ve Biz de onları bir süreye kadar faydalandırdık.

 
37:149 Sen onlara sor; Kızlar senin Rabbinin de, erkek çocuklar onların mı?

 
37:150 Yoksa Biz Melekleri dişi olarak mı yarattık? Onlar buna şahit mi oldular?

 
37:151 Onlar gerçekten çirkin bir yalanda bulunurlar, derler ki,

 
37:152 "ALLAH, çocuk edindi.” Onlar gerçekten yalancıdırlar.

 
37:153 O, kızları erkek çocuklara tercih mi etmiş?

 
37:154 Ne oldu sizin mantığınıza?

 
37:155 Neden hâlâ öğüt almıyorsunuz?

 
37:156 Herhangi kesin bir deliliniz var mı?

 
37:157 Eğer doğru söylüyorsanız, kitabınızı gösterin.

 
37:158 Onlar, O’nunla cinler arasında bile özel bir bağ kurdular. Şüphesiz, cinler bile kendilerinin getirileceklerini bilirler.

 
37:159 ALLAH, Mükemmeldir, onların iddialarından uzaktır.

 
37:160 Ancak ALLAH’ın sadık kulları bunun dışındadır.

 
37:161 Sizler de, kulluk etmekte olduklarınız da,

 
37:162 O’na herhangi bir şeyi empose edemez.

 
37:163 Cehenneme girecekler ancak sizlersiniz.

 
37:164 Her birimizin belli bir görevi vardır.

 
37:165 Düzenleyenler biziz,

 
37:166 (Rabbimizi) Yüceltenler de biziz.

 
37:167 Onlar nedense hep şunu söylediler;

 
37:168 “Yanımızda, öncekilerden bir Mesaj kalmış olsaydı,”

 
37:169 "bizler de ALLAH’ın sadık kullarından olurduk.”

 
37:170 Fakat onlar onu inkar ettiler, onlar yakında bilecekler.

 
37:171 Şüphesiz Elçi kullarımız için sözümüz gerçekleşecektir.

 
37:172 Onlar gerçekten yardım görenlerdir.

 
37:173 Askerlerimiz gerçekten başarılı olacaklardır.

 
37:174 O yüzden, onlara bir süre aldırış etme.

 
37:175 Onları gözetle, onlar da gözetleyeceklerdir.

 
37:176 Onlar azabımıza meydan mı okuyorlar?

 
37:177 Fakat onları bulundukları yerde vurduğu zaman, ne çirkin bir sabah olacaktır. Onlar yeterince uyarılmışlardır.

 
37:178 Sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir.

 
37:179 Onları seyret, yakında görecekler.

 
37:180 Rabbin şeref sahibidir, onların iddialarından uzaktır. Rabbin, ne Mükemmeldir.

 
37:181 Elçilere selam olsun.

 
37:182 Övgü, Kainatın Rabbi ALLAH’adır.