36 - Y.S.

 
36:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
36:1 Ya.Sin.

 
36:2 Ve ilim dolu Kuran.

 
36:3 Sen gerçekten Elçilerden birisin,

 
36:4 Doğru bir yol üzerindesin.

 
36:5 Güçlü ve En Merhametli olan’ın indirmesidir.

 
36:6 Aileleri hiç uyarılmamış olan, habersiz kalmış bir toplumu uyarmak için.

 
36:7 Şüphesiz, “Onların çoğu inanmaz.” sözü gerçekleşmiştir.

 
36:8 Biz onların boyunlarına, çenelerine kadar ışın çemberleri yerleştiririz. Bu yüzden kitlenip kalırlar.

 
36:9 Biz onların önlerine bir engel, arkalarına bir engel yerleştiririz, böylece onları örtmüş oluruz. Artık göremezler.

 
36:10 Kendilerini uyarsan da, uyarmasan da birdir, onlar inanmazlar.

 
36:11 Ancak Mesajı izleyenler ve gelecek hakkında Rahman’dan korkanlar uyarıyı dikkate alırlar. İşte onlara bağışlanmayı ve geniş bir mükafatı müjdele.

 
36:12 Biz elbette ölüleri dirilteceğiz ve Biz onların burada yapmış olduklarını ve bundan sonraki sonuçlarını kaydetmişizdir. Saydığımız herşey açık bir kayıttadır.

 
36:13 Onlara, kendilerine Elçiler gelen bir milletin örneğinden bahset.

 
36:14 Onlara ikisini (Elçi) gönderdiğimizde, onları yalanladılar. Biz de sonra, bir üçüncü ile onları destekledik. “Biz size gönderilmiş Elçileriz.” dediler.

 
36:15 Dediler ki, “Siz de bizim gibi insanlardan başkası değilsiniz. Rahman, herhangi bir şey indirmiş değildir. Siz sadece yalan söyleyenlersiniz."

 
36:16 Dediler ki, “Rabbimiz, gerçekten size gönderilmiş olduğumuzu bilir.”

 
36:17 “Bize düşen sadece açıkça bildirmektir.”

 
36:18 Dediler ki, “Biz sizin başımıza bela olduğunuzu düşünüyoruz. Eğer vazgeçmeyecek olursanız, sizi gerçekten taşlayacağız ve acı bir azaba uğratacağız.”

 
36:19 Dediler ki, “Sizin başınızdaki bela size bağlıdır, artık hatırlatılmış oldunuz. Siz taşkınlık yapan bir toplumsunuz.”

 
36:20 Şehrin diğer ucundan bir adam geldi ve dedi ki, "Ey toplumum, Elçilere uyun."

 
36:21 "Sizden herhangi bir ücret istemeyenleri ve doğru yola iletilenleri izleyin.”

 
36:22 "Ben neden, beni var edene kulluk etmeyeyim? Siz O’na döndürüleceksiniz."

 
36:23 "Ben O’ndan başka tanrılar edinir miyim? Eğer Rahman benim için bir zarar dileyecek olsa, ne onların şefaati bana bir şekilde yarar sağlar, ne de onlar beni kurtarabilirler.”

 
36:24 “O durumda ise, ben tamamen sapmış olurum.”

 
36:25 "Ben gerçekten Rabbinize inanıyorum, lütfen beni dinleyin.”

 
36:26 Ona, “Gir Cennete.” denildi. O da, “Ah keşke toplumum bilseydi.” dedi.

 
36:27 “Ki Rabbimin beni bağışladığını ve beni şerefli kıldığını.”

 
36:28 Biz, kendisinden sonra onun toplumunun üzerine gökten askerler indirmedik, indirmeye de gerek yoktu.

 
36:29 Sadece tek bir darbe; Öylesine kala kaldılar.

 
36:30 İnsanların durumu ne üzücü! Ne zaman kendilerine bir Elçi gelse, hemen kendisiyle alay ederler.

 
36:31 Onlar, kendilerinden önce birçok jenerasyonu nasıl yok ettiğimizi ve onların da bir daha kendilerine dönmeyeceğini görmüyorlar mı?

 
36:32 Onların hepsi toplanarak önümüze getirileceklerdir.

 
36:33 Ölü toprak kendileri için bir işarettir. Onu diriltiriz ve oradan yemeleri için taneler üretiriz.

 
36:34 Biz orada hurma ağacından ve üzümlerden bahçeler yetiştiririz ve oradan kaynaklar fışkırtırız.

 
36:35 Bu da onun ürünlerinden faydalanmaları ve kendi elleriyle ihtiyaçlarını temin etmeleri içindir. Hâlâ şükretmeyecekler mi?

 
36:36 Yerin bitirdiklerinden, kendilerinden ve hâlâ bilmedikleri şeylerden çiftler yaratan, ne Mükemmeldir.

 
36:37 Gece de kendileri için bir işarettir. Gündüzü ondan süzerek çekeriz, artık karanlık içinde kalırlar.

 
36:38 Güneş de, Güçlü ve Herşeyi Bilen’in planına göre belli bir noktada batar.

 
36:39 Ay için de birtakım evreler düzenlemişizdir, sonunda, kavisli kılıç kılıfı gibi olur.

 
36:40 Ne güneş aya yetişip yakalayabilir, ne de gece gündüzün önüne geçebilir. Herbiri kendi yörüngesinde akıp gitmektedir.

 
36:41 Kendileri için bir işaret de, onların soylarını yüklü gemide taşımamızdır.

 
36:42 Sonra binmeleri için kendilerine aynısını yarattık.

 
36:43 Eğer dileseydik, onları suda boğardık, o zaman da ne onların çığlıkları duyulurdu, ne de kurtulabilirlerdi.

 
36:44 Ancak kendilerine rahmet ettik ve onları bir süre faydalandırdık.

 
36:45 Kendilerine, “Geçmişinizi öğrenin, geleceğiniz için öyle çalışın ki rahmete erişebilesiniz.” denildiğinde,

 
36:46 Ne zaman da kendilerine Rablerinin delillerinden bir delil gelse, hemen ondan yüz çevirirler.

 
36:47 Ve kendilerine, "Size verilen ALLAH’ın rızkından verin.” denildiğinde, inkar edenler inananlara, "Dileseydi ALLAH’ın yedirebileceği kimseleri, biz mi yedireceğiz? Siz gerçekten açık bir sapıklık içindesiniz.” derler.

 
36:48 Derler ki, “Eğer doğru söylüyorsanız, bu vaad ne zaman gerçekleşecek?”

 
36:49 Onların görecekleri sadece tek bir darbe olacak, ki onlar birbirleriyle tartışırken, o kendilerini sarıverir.

 
36:50 Onların ne bir tavsiyede bulunmaya zamanları olacak, ne de yakınlarına dönebileceklerdir.

 
36:51 Ses estirilecek ve böylece onlar, Dünya’dan Rablerine doğru gideceklerdir.

 
36:52 Diyecekler ki, “Yazıklar olsun bize. Bizi uykumuzdan kim diriltip kaldırdı!? Bu, Rahman’ın vadetmiş olduğu. Elçiler doğru söylemişler.”

 
36:53 O, sadece tek bir darbe ile olacak ve böylece hepsi toplanarak önümüze getirilecekler.

 
36:54 O gün, hiçbir kişi hiçbir şeyle haksızlığa uğratılmayacaktır. Siz sadece yaptıklarınızın karşılığını alacaksınız.

 
36:55 O gün, Cennetlikler gerçekten mutlu bir uğraş içinde olacaklar.

 
36:56 Kendileri eşleriyle birlikte gölgeliklerde, tahtlar üzerinde hoşça vakit geçirecekler.

 
36:57 Orada kendileri için meyveler ve istedikleri herşey olacaktır.

 
36:58 En Merhametli olan Rab’dan kendilerine selam dilekleri.

 
36:59 Ey suçlu olanlar, o gün siz bir yana çekileceksiniz.

 
36:60 Ben sizinle sözleşmedim mi, Ey Adem’in çocukları? Hani, en azılı düşmanınız olan Şeytan’a kulluk etmeyecektiniz,

 
36:61 Ve sadece Bana kulluk edecektiniz. İşte doğru yol budur.

 
36:62 Şüphesiz o, sizin bir çoğunuzu saptırmıştır. Düşünüp kavrayamadınız mı?

 
36:63 İşte size vadedilen Cehennem budur.

 
36:64 Bugün inkarınızın sonucu olarak içinde yanın.

 
36:65 O gün, Biz onların ağızlarını mühürleyeceğiz; Yapmış oldukları herşeyi elleri söyleyecek, ayakları da şahitlik edecektir.

 
36:66 Eğer istesek, onların gözlerini örteriz, o zaman yolu aradıklarında nasıl görecekler?

 
36:67 Eğer istesek, onları oldukları yerde dondururuz, o zaman ne ileriye hareket edebilirler, ne de geriye dönebilirler.

 
36:68 Kimi uzun bir süre yaşatsak, yaratılışta onu geriye doğru döndürürüz. Hâlâ kavrayamayacaklar mı?

 
36:69 Bizim ona öğrettiğimiz ne şiirdi, ne de ona bu yakışırdı. Bu, ancak bir Mesaj ve açıklayan bir Kuran’dır.

 
36:70 Ki diri olanları uyarsın ve inkar edenlerin üzerine olan söz gerçekleşsin.

 
36:71 Sahip oldukları çiftlik hayvanlarını, Kendi ellerimizle onlar için yarattığımızı görmüyorlar mı?

 
36:72 Ve Biz onları kendileri için boyun eğdirdik, bir kısmına binerler, bir kısmını yerler.

 
36:73 Onlarda kendileri için içecekler ve daha nice yararlar vardır. Hâlâ şükretmeyecek misiniz?

 
36:74 Belki kendilerine yardımları dokunur diye ALLAH’ın yanında başka tanrılar ediniyorlar.

 
36:75 Onlar kendilerine asla yardım edemezler, aksine kendileri onlara hizmet için hazır bekleyen askerlerdir.

 
36:76 Öyleyse onların sözleri sakın seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da çok iyi biliriz.

 
36:77 İnsan, Bizim kendisini tek bir hücreden yarattığımızı görmüyor mu? Şimdi de o, azılı bir düşman kesilmiştir.

 
36:78 Kendi yaratılışını unutarak, “Çürümüş olduktan sonra bu kemikleri kim diriltebilir?” diye bir de Bize soru sormaya kalkışır.

 
36:79 De ki, “Onların ilk defa oluşumunu başlatan diriltecektir. O, her yaratılışı bilir.”

 
36:80 O size yeşil ağaçlardan ateş yakmanız için yakıt sağlayandır.

 
36:81 Gökleri ve yeri yaratan’ın, onların aynısını yaratmaya gücü yokmudur? Elbette evet; O, Yaratandır, Herşeyi Bilendir.

 
36:82 Bir şeyi istediği zaman, O’nun emri sadece "Ol." demektir, o da hemen oluverir.

 
36:83 Herşeyin Yönetim Sistemi elinde bulunan, ne Mükemmeldir. Ve siz O’na döndürüleceksiniz.