35 - Var Eden

 
35:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
35:1 Övgü, gökleri ve yeri Var eden, -iki, üç, dört- kanatlı Melekleri Elçiler tayin eden ALLAH’adır. O, yaratılışı dilediği kadar arttırır. ALLAH, Herşeye Gücü yetendir.

 
35:2 ALLAH insanlar için rahmetini yağdırsa, onu kesip önleyecek yoktur. Eğer onu kesse, onu Kendisinden başka gönderecek yoktur. O, Güçlüdür, En Bilgili olandır.

 
35:3 Ey insanlar, ALLAH’ın size olan nimetini hatırlayın. ALLAH’tan başka, sizi gökten ve yerden faydalandıran başka bir yaratıcı mı var? O’ndan başka tanrı yoktur. O halde, nasıl olurda dönersiniz?

 
35:4 Eğer onlar seni yalanlıyorlarsa, senden önceki Elçiler de yalanlanmıştır. Bütün işlerin kontrolu ALLAH’a aittir.

 
35:5 Ey insanlar, ALLAH’ın vaadi gerçektir. Öyleyse dünya hayatı sizi etkilemesin ve aldatıcı görüntüler sizi ALLAH’tan ayırıp aldatmasın.

 
35:6 Gerçekten Şeytan sizin düşmanınızdır, öyleyse siz de ona bir düşman gibi davranın; o, kendi partisini ancak çılgın Ateşin içinde yer alanlardan olmaya davet eder.

 
35:7 İnkar edenler, şiddetli bir azaba uğrarlar. İnanan ve doğru yolda olanlar ise, bağışlanmayı ve büyük bir mükafatı haketmişlerdir.

 
35:8 Kötü bir işi kendisine cazip gösterilip de onu güzel görene bir bakın. ALLAH dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O yüzden, onlar için kendini üzme. ALLAH, onların yaptıklarını bilir.

 
35:9 ALLAH rüzgarları gönderir, onunla bulutları harekete geçirir. Sonra da onları verimsiz topraklara doğru sürükleriz ve ölmüş olan yerleri diriltiriz. İşte dirilme de böyledir.

 
35:10 Kim şeref diliyorsa bilsin ki tüm şeref ALLAH’a aittir. O’na ancak güzel sözler yükselir ve O iyi işleri yüceltir. Kötü işlerle tuzak kuranlar ise şiddetli bir azaba uğrarlar. Böylelerin tuzağı ancak boşa çıkar.

 
35:11 ALLAH sizi topraktan yarattı, sonra da tek bir hücreden. Sonra sizi eşleriniz ile çoğalttı. O’nun bilgisi dışında, hiçbir dişi hamile kalamaz ya da doğuramaz. Kaydın dışında kimse uzun bir ömür süremez ve kimsenin ömrü kısa kesilemez. Bu, ALLAH için çok kolaydır.

 
35:12 İki deniz aynı değildir. Biri tatlı ve lezzetli, diğeri ise tuzlu ve acıdır. Ancak herbirinden taze et yersiniz ve takmak için mücevher çıkarırsınız. O’nun lütfundan arayan gemilerin, onları yara yara akıp gittiğini görürsünüz. Belki artık şükredersiniz.

 
35:13 Geceyi gündüze birleştirir, gündüzü de geceye birleştirir, güneş ve ayı hizmetinize vermiştir, herbiri tayin edilmiş bir süreye kadar akıp gitmektedir. İşte Rabbiniz olan ALLAH. Hükümdarlık O’na aittir. O’nun yanında kulluk ettikleriniz ise, çekirdeğin zarına bile sahip değillerdir.

 
35:14 Eğer onlara dua ederseniz, duanızı işitmezler. İşitseler bile size cevap veremezler. Diriliş gününde ise, sizin onları ortak tutmanızı tanımayacaklardır. Hiç kimse sana, Herşeyden Haberdar olan gibi haber veremez.

 
35:15 Ey insanlar, sizin ALLAH’a ihtiyacınız vardır. ALLAH ise, Hiçbir şeye İhtiyacı olmayandır, Övülmeye layık olandır.

 
35:16 İsterse sizi ortadan kaldırır ve yerinize yepyeni bir yaratılış getirir.

 
35:17 Bu, ALLAH için hiç zor değildir.

 
35:18 Hiçbir yükümlü, bir başka yükümlünün suçunu yüklenmez. Eğer yükü ağır olan kişi, onu taşıması için başkasını çağırırsa, bu yakını da olsa hiçbir şeyi taşımaz. Sen ancak yalnız kaldıklarında bile Rablerinden korkanları ve namazı gözetenleri uyarabilirsin. Kim arınırsa, kendi kişiliği için arınmış olur. Sonunda dönüş ALLAH’adır.

 
35:19 Kör ile gören bir olmaz,

 
35:20 Karanlık ile aydınlık da,

 
35:21 Gölge ile sıcak da.

 
35:22 Dirilerle ölüler de bir değildir. ALLAH dilediğine işittirir. Sen ise mezardakilere işittirecek değilsin.

 
35:23 Sen sadece bir uyarıcısın.

 
35:24 Biz seni gerçek ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Her topluluk içinde kesinlikle bir uyarıcı bulunmuştur.

 
35:25 Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden öncekiler de yalanlamışlardı. Elçileri onlara açık delillerle, sayfalarla ve aydınlatıcı kitaplar ile gelmişlerdi.

 
35:26 Sonra Ben o inkar edenleri yakalayıverdim. Benim karşılığını vermem nasılmış!

 
35:27 ALLAH’ın gökten indirdiği suyu görmez misiniz? Biz onunla değişik renklerde meyveler yetiştiriyoruz. Dağların bile değişik renkleri vardır, tepeleri beyaz, kırmızı veya daha başka. Ve kargalar siyahtır.

 
35:28 İnsanlar da, hayvanlar da ve çiftlik hayvanları da değişik renkler içindedirler. O yüzden, ALLAH’tan gerçekten korkanlar ancak ilim sahibi kullarıdır. ALLAH, Güçlüdür, Bağışlayandır.

 
35:29 ALLAH’ın kitabını okuyanlar, namazı gözetenler ve kendilerine verdiğimiz gelirden gizli ve açık harcayanlar gerçekten asla kaybetmeyecek bir yatırıma girmişlerdir.

 
35:30 O, kendilerini geniş bir biçimde mükafatlandıracak ve Kendi lütfundan da bunu arttıracaktır. O, Bağışlayandır, Takdir edendir.

 
35:31 Kendinden öncekileri tasdik edici olarak sana kitaptan vahiy ettiğimiz gerçektir. ALLAH, kullarından Haberdar olandır, Görendir.

 
35:32 Sonra Biz kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras bıraktık. Onlardan kimi kendi kişiliğine yazık eder, kimi zamanının sadece bir kısmını ona harcar, kimi de ALLAH’ın izniyle doğruluk için çalışmakta isteklidir, ki bu en büyük başarıdır.

 
35:33 Onlar Aden bahçelerine girecekler ve orada altından bileziklerle ve incilerle süslenecekler, orada onların elbiseleri ipekten olacaktır.

 
35:34 Diyecekler ki, "Övgü ALLAH’adır çünkü bizim endişelerimizi gidermiştir. Rabbimiz, Bağışlayandır, Takdir edendir.”

 
35:35 "O bizi Kendi lütfu ile sonsuza kadar kalınacak yere yerleştirmiştir. Biz burada ne sıkılacağız, ne de yorulacağız.”

 
35:36 İnkar edenler için ise, Cehennem Ateşi vardır. Orada onlar ölüm olmadığından sona eremezler, azap da kendileri için hafifletilmez. İşte Biz, nankörlerin hepsini böyle cezalandırırız.

 
35:37 Onlar orada çığlık çığlığa bağırırlar; “Rabbimiz, eğer bizi buradan çıkarırsan, önceden yaptıklarımızın yerine iyi işler için çalışacağız.” Biz size orada düşünüp öğüt alabilmeniz için sürekli hatırlatıcılar ile birlikte bir yaşam süresi vermedik mi? Size hiç uyarıcı gelmedi mi? Öyleyse tadın." Azıtmış olanların hiçbir yardımcısı yoktur.

 
35:38 ALLAH, göklerin ve yerin geleceğini Bilendir. O, içinizden geçenleri gerçekten Bilendir.

 
35:39 Sizi yeryüzünün varisleri kılan O’dur. Artık kim inkar ederse, inkarı kendi aleyhinedir. İnkar edenlerin inkarı ancak Rablerinin kendilerine olan tiksintilerini arttırır ve inkar edenlerin inkarı ancak kendilerinin yıkımını arttırır.

 
35:40 De ki, "ALLAH’ın yanında kulluk ettiğiniz ortaklarınıza bir baksanıza! Bana gösterin bakalım yeryüzünde neyi yaratmışlar?” Onların göklerde bir ortaklığı mı var? Biz kendilerine içinde açık delil bulunan bir kitap mı verdik? Hayır! Azıtmış olanların birbirlerine vadettikleri bir aldatmacadan başka bir şey değildir.

 
35:41 Gökleri ve yeri tutan ALLAH’tır, yoksa yok olup giderler. Eğer bir başkası onları tutmaya kalksa, gerçekten yok olup gider. O, Hoşgörülüdür, Bağışlayandır.

 
35:42 Onlar, eğer kendilerine bir uyarıcı gelse, başka bir topluluktan daha doğru yolda olacaklarına dair ALLAH’a bütün güçleriyle yemin ederler. İşte kendilerine bir uyarıcı gelmiştir, ancak bu onların sadece nefretlerini arttırmıştır.

 
35:43 Onlar yeryüzünde büyüklük taslarlar ve kötülükler planlarlar. Kötülük planları ise ancak sahibine geri teper. Onlar geçmişte aynı şeyleri yapanların başlarına gelenden başkasını mı bekliyorlar? Sen, ALLAH’ın Sisteminde hiçbir değişiklik bulamazsın ve ALLAH’ın Sisteminde hiçbir dengesizlik de bulamazsın.

 
35:44 Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı, kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmezler mi? Onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler. Göklerde de, yerde de ALLAH’ı yetersiz kılacak hiçbir şey yoktur. O, Herşeyi Bilendir, Herşeye Gücü yetendir.

 
35:45 Eğer ALLAH insanları yaptıklarından dolayı cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı yaratığı bırakmazdı. Fakat O, kendilerini tayin edilmiş bir süreye kadar bekletmektedir. Sonunda süreleri dolunca, artık ALLAH, Kendi kullarını Görendir.