33 - Birlikler

 
33:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
33:1 Ey Peygamber, ALLAH’tan kork, inkar edenlere ve ikiyüzlülere uyma. ALLAH, Herşeyi Bilendir, En Bilgili olandır.

 
33:2 Rabbinden sana vahiy edileni izle. ALLAH, yaptıklarınızdan Haberdardır.

 
33:3 ALLAH’a güven. Koruyucu olarak ALLAH yeter.

 
33:4 ALLAH hiçbir adamın içine iki kalp yerleştirmedi. Uzaklaştığınız eşlerinizi de anneleriniz yerine koymamıştır. Evlatlıklarınızı da öz evlat yerine koymamıştır. Bunlar sizin ağzınızdan çıkan boş sözlerdir. ALLAH gerçeği söylemektedir ve (doğru) yola iletmektedir.

 
33:5 Onları (evlatlıklarınızı), babalarına nisbet ederek (onların verdiği isimle) çağırın. Bu, ALLAH tarafından daha adil karşılanır. Eğer babalarını bilmiyorsanız, artık onlar dinde kardeşleriniz ve ailenizden biridir. Eğer bir hata yaparsanız, bir suç işlemiş olmazsınız. Ancak amaçlı niyetlerinizden sorumlusunuz. ALLAH, Bağışlayandır, Merhametli olandır.

 
33:6 Peygamber inananlara, onların birbirlerinden daha yakındır. Onun eşleri de onların anneleri gibidir. Akrabalar, ALLAH’ın kitabına göre birbirlerine yakın olmalılar. İnananlar önce kendi ailelerine sonra da kendilerine göçeden yakınlarına bakmalıdırlar. Bunlar, bu kitabın maddeleridir.

 
33:7 Hani Biz Peygamberlerden misak almıştık; senden, Nuh’tan, İbrahim’den, Musa’dan ve Meryem oğlu İsa’dan. Biz kendilerinden sağlam bir söz aldık.

 
33:8 Sonuçta, elbette doğru sözlü olanlardan doğruluklarını soracaktır ve inkar edenler için de acı bir azap hazırlamıştır.

 
33:9 Ey inananlar, ALLAH’ın size olan nimetlerini hatırlayın. Size askerler saldırdığı zaman, onların üzerine şiddetli rüzgar ve görünmeyen askerler göndermiştik. ALLAH yaptıklarınızı Görendir.

 
33:10 Onlar size üstünüzden ve altınızdan geldiğinde, gözleriniz dehşet içinde kalmış, kalpleriniz tahammülü yitirmiş ve ALLAH hakkında uygun olmayan düşüncelere kapılmıştınız.

 
33:11 İşte o zaman inananlar gerçekten imtihan edilmiş ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmışlardı.

 
33:12 İkiyüzlüler ve kalplerinde şüphe bulunanlar dediler ki, "ALLAH ve Elçisinin bize vadettiği aldatmacadan başka bir şey değilmiş!”

 
33:13 İçlerinden bir grup dedi ki, “Ey Yesrib halkı, artık sizin için kalacak yer kalmadı, artık dönün.” İçlerinden birtakımı da Peygambere mazeret göstererek, “Evlerimiz gerçekten açıkta kaldı.” diyorlardı, oysa kendileri açıkta kalmış değildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardı.

 
33:14 Eğer kendileri işgal edilmiş olsaydı sonra da onlara katılmaları istenseydi, tereddüt etmeden buna yanaşırlardı.

 
33:15 Şüphesiz onlar daha önce arkalarını dönüp kaçmayacaklarına dair ALLAH’a söz vermişlerdi. ALLAH’a verilen söz sorumluluk taşır.

 
33:16 De ki, “Eğer kaçarsanız, size bir faydası olmaz, ölümden veya öldürülmekten asla kaçamazsınız. Böyle olsa ne farkeder ki, daha kısa bir zaman yaşamış olacaksınız.”

 
33:17 De ki, “Dilediği bir kötülüğün veya dilediği bir rahmetin ALLAH tarafından size gelmesini kim engelleyebilir?” Onlar, ALLAH’tan başka hiçbir dost ve hiçbir yardımcı bulamazlar.

 
33:18 ALLAH, içinizden mani olmak isteyenleri ve yakın arkadaşlarına, “Gelin geride kalalım.” diyenleri bilir. Savunma için ne kadar da az seferber olurlar.

 
33:19 Sizinle olan ilişkilerde çok cimridirler. Eğer herhangi bir şey onları tehdit etse, ölüm kendilerine gelmiş gibi gözlerinin korkudan döndüğünü görürsün. Kriz bittiğinde ise, iğneleyici dilleriyle sizi incitirler. Onlar kendi malları ile cimrilik ederler. İşte bunlar, inanmamış olanlardır. Sonuçta ALLAH, onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu, ALLAH için çok kolaydır.

 
33:20 Onlar birliklerin gitmediklerini sanıyorlardı. Bu birlikler yine gelecek olsa, çölde Bedevi Araplar arasında bulunarak sizin haberlerinizi uzaktan sormayı arzu ederlerdi. Zaten sizinle olsalardı, pek az savaşa katılırlardı.

 
33:21 Şüphesiz, aranızda ALLAH’a ve Son güne ulaşmayı umanlar ile ALLAH’ı sık sık hatırlayanlar için, ALLAH’ın Elçisinde güzel bir örnek vardır.

 
33:22 Gerçek inananlar (saldırıya hazır) birlikleri gördükleri zaman dediler ki, "Bu, ALLAH’ın ve Elçisinin bize vadettiğidir. ALLAH ve Elçisi doğru söylemiştir.” Bu onların ancak inançlarını ve teslimiyetlerini arttırarak kuvvetlendirmiştir.

 
33:23 İnananların arasında ALLAH ile yaptıkları sözleri yerine getiren nice adamlar vardır. Onlardan kimi bu uğurda canını verdi, kimi de hiçbir tereddüt içine girmeden hazırda beklemektedir.

 
33:24 ALLAH, doğru sözlü olanları doğruluklarından dolayı ödüllendirecek ve ikiyüzlüleri de dilerse cezalandıracaktır ya da onları kurtaracaktır. ALLAH, Bağışlayandır, Merhametli olandır.

 
33:25 ALLAH, inkar edenleri hiçbir şey elde edemeden öfkeleriyle geri çevirdi. ALLAH, savaşta inananlara yetti. ALLAH, En Kuvvetli olandır, Güçlüdür.

 
33:26 Kitap verilenlerden onları destekleyenleri, emniyetli yerlerinden indirdi ve onların kalplerine terör saldı. Siz onların bir kısmını öldürdünüz, bir kısmını da esir aldınız.

 
33:27 Sizi onların topraklarına, evlerine, mallarına ve daha ayak basmadığınız topraklara mirasçı yaptı. ALLAH, Herşeye Gücü yetendir.

 
33:28 Ey Peygamber, eşlerine söyle; “Eğer siz dünya hayatını ve onun süslerini istiyorsanız, gelin size bedelinizi ödeyeyim ve sizi güzellikle serbest bırakayım.”

 
33:29 “Eğer ALLAH’ı, Elçisini ve Ahiret yurdunu istiyorsanız, o zaman ALLAH içinizden güzel davrananlara büyük bir mükafat hazırlamıştır.”

 
33:30 Ey Peygamberin kadınları, eğer içinizden biri açıkça çirkin bir davranışta bulunursa, onun azabı iki kat arttırılır. Bu, ALLAH için çok kolaydır.

 
33:31 Eğer içinizden biri ALLAH’a ve Elçisine uyar, doğru yolda giderse, ona iki misli mükafat veririz ve onun için de geniş bir imkan hazırlamışızdır.

 
33:32 Ey Peygamberin kadınları, sizler herhangi diğer kadınlar gibi değilsiniz, tabii ki eğer sakınmayı gözetirseniz. O yüzden, imalı konuşmayın yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar yanlış fikirlere kapılabilirler. Siz sadece ölçülü konuşun.

 
33:33 Evlerinizde oturun. Eski cahillik döneminde olduğu gibi birbirinizle kaynaşıp karışmayın. Namazı gözetin ve zekatı verin, ALLAH’a ve Elçisine uyun. Ey Evin halkı, ALLAH sizden pisliği gidermek ve sizi arıtmak istiyor.

 
33:34 Sizin evlerinizde okunan ALLAH’ın ayetlerini ve ilim kaynağını hatırlayın. ALLAH, Lütfunu en iyi şekilde verendir, Herşeyden Haberdardır.

 
33:35 Teslim olan erkekler, teslim olan kadınlar, inanan erkekler, inanan kadınlar, söz dinleyen erkekler, söz dinleyen kadınlar, samimi erkekler, samimi kadınlar, sabırlı erkekler, sabırlı kadınlar, saygı ile korkan erkekler, saygı ile korkan kadınlar, yardımsever erkekler, yardımsever kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, iffetli erkekler ve kadınlar, ALLAH’ı sık sık anan erkekler ve anan kadınlar; ALLAH bunlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.

 
33:36 ALLAH ve Elçisi bir işe karar verdiği zaman, inanan erkek ve inanan kadının o işi kendi isteklerine göre belirleme hakları yoktur. Kim ALLAH’a ve Elçisine karşı gelirse, açık bir sapıklık ile sapmıştır.

 
33:37 Hani ALLAH’ın kendisine nimet verdiği ve senin de kendisine nimet verdiğin kimseye; “Eşini muhafaza et ve ALLAH’tan kork." dedin ve insanlardan çekinerek ALLAH’ın açığa vurmayı istediği şeyi sen kendi içinde saklı tutuyordun, aslında senin sadece ALLAH’tan çekinmen gerekirdi. Zeyd ondan ilişkisini kesince, Biz de onu sana eş kıldık. Böylece, evlatlıklarının kendilerinden ilişkilerini kestikleri zaman, onlarla beraber yaşamaları konusunda inananlara bir zorluk çıkmasın. ALLAH’ın emirleri yerine getirilir.

 
33:38 ALLAH’ın kendisine şart kıldığı bir şeyi yapmakta Peygamber için hiçbir sakınca yoktur. Bu, sizden öncekilerden beri olan ALLAH’ın Sistemidir. ALLAH’ın emri, programlanmış bir plandır.

 
33:39 ALLAH’ın Mesajlarını bildirenler ve sadece O’ndan korkanlar, ALLAH’tan başka kimseden korkmazlar. ALLAH, hesap gören olarak yeter.

 
33:40 Muhammed, sizin içinizden herhangi bir adamın babası değildi. Ancak o, ALLAH’ın Elçisi ve son Peygamberdi. ALLAH, herşeyi bilir.

 
33:41 Ey inananlar, ALLAH’ı sık sık hatırlayarak anın.

 
33:42 O’nu gündüz ve gece yüceltin.

 
33:43 Sizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak için Melekleri ile birlikte sizi teşvik eden O’dur. O, inananlara Merhamet edendir.

 
33:44 O’nunla buluştukları gün, onların dilekleri “Selam.” dır ve O, onlar için geniş bir mükafat hazırlamıştır.

 
33:45 Ey Peygamber, Biz seni gerçekten bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik.

 
33:46 O’nun izniyle, ALLAH’a çağıran ve ışık saçan bir fener oldun.

 
33:47 İnananlara, ALLAH tarafından büyük bir lütfa ereceklerini müjdele.

 
33:48 İnkar edenlere ve ikiyüzlülere uyma, onların inciltmelerine aldırma ve ALLAH’a güven. ALLAH koruyucu olarak yeter.

 
33:49 Ey inananlar, eğer inanan kadınlarla evlenip sonra kendileriyle ilişkiye girmeden onlardan ayrılırsanız, onların müddet beklemelerine gerek yoktur. Onlara bedellerini ödeyin ve onları güzellikle serbest bırakın.

 
33:50 Ey Peygamber, mehirlerini ödediğin eşlerini ve ALLAH’ın sana ganimet olarak verdiklerinden sahip olduklarını, seninle birlikte hicret eden amca kızlarını, hala kızlarını, dayı kızlarını ve teyze kızlarını senin için serbest kıldık. Ayrıca, inanan bir kadın kendisini Peygambere ücretsiz olarak bağışlarsa, Peygamber kendisiyle bu şekilde evlenebilir. Bu şekil (ücretsiz olarak bağışlanma) ancak senin içindir, inananlar için değildir. Biz onların eşleri ve sahip oldukları konusundaki şartları bildirmişizdir. Bu, seni sıkıntıdan kurtarmak içindir. ALLAH, Bağışlayandır, Merhametli olandır.

 
33:51 Onlardan dilediğini uzak tutarsın, dilediğini yakınlaştırırsın. Uzaklaştırdıklarından biriyle yeniden anlaşmanda senin için bir sakınca yoktur. Bu yolla onlar mutlu olacaklar, kederlenmeyecekler ve hepsine eşit olarak verdiklerinle memnun olacaklar. ALLAH, kalplerinizde olanı bilir. ALLAH, Herşeyi Bilendir, Hoşgörülü olandır.

 
33:52 Bunların ötesinde başka bir kadın ve bunları başka eşlerle değiştirmen onların güzelliklerine ne kadar hayran kalsan da yasaktır. Ancak sahip oldukların ile. ALLAH, herşeyi denetleyip gözetlemektedir.

 
33:53 Ey inananlar, Peygamberin evlerine yemek için izin almadan, davet edilmeden girmeyin. Ancak davet edildiğiniz zaman girin. Yemeği yiyince ayrılın, konuşmalara dalmayın. Bu, Peygamberi incitmekte fakat o bunu söylemekten çekinmektedir. Ancak ALLAH gerçeği söylemekten çekinmez. Onlardan (onun eşlerinden) bir şey istediğiniz zaman, bir perdenin arkasından isteyin. Bu sizin kalpleriniz için de, onların kalpleri için de daha temizdir. Size ALLAH’ın Elçisini inciltmeniz yakışmaz. Siz kendisinden sonra artık eşleri ile evlenemezsiniz yoksa bu, ALLAH’ın yanında yapılmış büyük bir şey olur.

 
33:54 Bir şeyi açıklasanız da, gizli tutsanız da ALLAH herşeyi bilir.

 
33:55 Onlar (kadınlar), babalarının, oğullarının, kardeşlerinin, erkek kardeşlerinin oğullarının, kız kardeşlerinin oğullarının, diğer kadınların ve (kadın) hizmetkarlarının etrafında rahat olabilirler. ALLAH’tan korkun. ALLAH herşeye şahittir.

 
33:56 ALLAH ve Melekleri, Peygamberi desteklerler. Ey inananlar, siz de onu teşvik edip destekleyin ve kabul edilmesi gerektiği gibi onu kabul edin.

 
33:57 ALLAH ve Elçisine karşı koyanları, ALLAH dünyada ve Ahirette lanetlemiştir ve onlara utanç verici bir azap hazırlamıştır.

 
33:58 İnanan erkeklere ve inanan kadınlara hiçbir yanlış yapmadıkları halde eziyet edenler, gerçekten büyük bir yanlışlık ve açık bir suç işlemişlerdir.

 
33:59 Ey Peygamber, hanımlarına, kızlarına ve inananların kadınlarına söyle dışarı çıkarken elbiselerini giysinler. Bu onların doğru dürüst tanınmalarını ve incitilmemelerini sağlayacaktır. ALLAH, Bağışlayandır, Merhametli olandır.

 
33:60 İkiyüzlüler, kalplerinde hastalık bulunanlar ve şehirdeki tahrik edici kimseler eğer bundan vazgeçmezlerse, seni onların üzerlerine yollarız da kısa bir zaman içinde oradan ayrılmak zorunda kalırlar.

 
33:61 Onlar nereye gitseler lanetlenmişlerdir, (saldırırlarsa) onlar yakalanır ve öldürülürler.

 
33:62 Bu, sizden öncekilerden beri olan ALLAH’ın Sistemidir. ALLAH’ın Sisteminde hiçbir değişiklik bulamazsın.

 
33:63 İnsanlar sana Saat’i soruyorlar. De ki, "Onun ilmi ancak ALLAH’ın yanındadır.” Ne bilirsin, belki de Saat yakındır.

 
33:64 ALLAH, inkar edenleri lanetlemiştir ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır.

 
33:65 Onlar orada sonsuza kadar kalacaklardır. Orada ne bir dost, ne de bir yardımcı bulabilirler.

 
33:66 Yüzleri Ateşe dönük atıldıkları gün, “Ah keşke ALLAH’a itaat etseydik ve Elçiye uysaydık.” diyeceklerdir.

 
33:67 Ve diyecekler ki, “Rabbimiz, biz aslında büyüklerimize ve liderlere itaat ettik, onlar da bizi yoldan saptırdılar.”

 
33:68 "Rabbimiz, onlara iki misli azap ver ve onları büyük bir lanet ile lanetle.”

 
33:69 Ey inananlar, Musa’yı incitenler gibi olmayın, ki sonra ALLAH onu, onların söylediklerinden temize çıkardı; o, ALLAH katında değerli biriydi.

 
33:70 Ey inananlar, ALLAH’tan korkun ve sadece doğru olan sözleri söyleyin.

 
33:71 Ki O, sizin işlerinizi düzeltecektir ve suçlarınızı bağışlayacaktır. ALLAH’a ve Elçisine uyanlar, büyük bir başarıyla başarı kazanmıştır.

 
33:72 Biz sorumluluğu göklere, yere ve dağlara teklif ettik ancak onlar bunu yüklenmekten kaçındılar ve ondan korkuya kapıldılar. Fakat onu insan yüklendi, gerçekten o azıtmış ve cahildir.

 
33:73 Bu yüzden, ALLAH ikiyüzlü erkekleri ve ikiyüzlü kadınları, ortak koşan erkekleri ve ortak koşan kadınları cezalandıracaktır. ALLAH, inanan erkekleri ve inanan kadınları kurtaracaktır. ALLAH, Bağışlayandır, Merhametli olandır.