32 - Secde

 
32:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
32:1 Elif.Lam.Mim.

 
32:2 Bu kitabın indirilişi, hiç şüphe yok ki, Kainatın Rabbi tarafındandır.

 
32:3 Dediler ki, “Onu kendisi uydurdu.” Hayır! Bu, senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarman için Rabbinden gelen bir gerçektir, ki belki artık doğru yolu araştırıp bulurlar.

 
32:4 Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri altı günde yaratan sonra Arş üzerinde tüm yetkiyi alan ALLAH’tır. O’ndan başka hiçbir dostunuz ve hiçbir şefaatçiniz yoktur. Hâlâ öğüt almayacak mısınız?

 
32:5 O, gökten yere tüm işleri kontrolu altına almıştır. Sonra, sizin saydığınız bin yıla eşit bir günde, O’na yükselmektedir.

 
32:6 Bütün gizlilikleri ve açıklananları Bilendir; Güçlüdür, En Merhametli olandır.

 
32:7 Yarattığı herşeyi en güzel yapan ve insanı yaratmaya çamurdan başlatan O’dur.

 
32:8 Sonra onun neslini basbayağı bir sıvının özü ile devam ettirdi.

 
32:9 Sonra onu planlayıp biçim verdi ve ona Kendi Ruhundan üfledi. Size işitme, görme ve beyin verdi. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.

 
32:10 “Biz yeryüzünde yok olup gittikten sonra, yeni baştan mı yaratılacağız?” derler. Hayır! Onlar Rableriyle buluşmayı inkar edenlerdir.

 
32:11 De ki, “Sizin için görevlendirilen Ölüm Meleği tarafından hayatınıza son verilecektir, sonra da Rabbinize döndürüleceksiniz."

 
32:12 Keşke suçluları, Rablerinin önünde başları öne eğik halde; “Rabbimiz, artık gördük ve işittik. Bizi geri gönder, iyilerden olacağız. Artık kesin olarak gerçeğe ulaştık.” derken görseydin!

 
32:13 İsteseydik, her kişiyi doğru yola iletirdik, fakat şu sözüm gerçekleşecektir; "Cehennemi kesinlikle cinlerle ve insanlarla birlikte dolduracağım.”

 
32:14 Unuttuğunuz bu günün sonuçlarını tadın; Şimdi de Biz sizi unutuyoruz. Yaptıklarınıza karşılık olarak sonsuz azabı tadın.

 
32:15 Ayetlerimize gerçekten inananlar, mesajı aldıkları zaman secdeye kapanan kimselerdir. Onlar, hiçbir büyüklük taslamadan Rablerini övgüyle yüceltirler.

 
32:16 Yan tarafları yataklarından uzaktır, Rablerine korku ve ümitle kulluk ederler ve kendilerine sağladığımız gelirden de verirler.

 
32:17 Yaptıklarına karşılık olarak kendilerini ne kadar sevinç ve mutluluğun beklediğini hiçbir kişi bilemez.

 
32:18 İnanan biri ile yoldan çıkmış biri aynı mıdır? Elbette eşit değildirler.

 
32:19 İnanan ve doğru yolda olanlar ise, yaptıklarına karşılık olarak yerleşecekleri sonsuzluk Cennetini haketmişlerdir.

 
32:20 Yoldan çıkmışlar için ise, artık onların varacakları yer Ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde, geri döndürüleceklerdir ve onlara, “Kendisini yalanladığınız Ateşin azabını tadın.” denilecektir.

 
32:21 Biz onlara, belki dönerler diye (Ahiretteki) en büyük azaptan önce kendilerine (Dünyada) küçük azabı tattırırız.

 
32:22 Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan ısrarla yüz çevirenlerden daha azıtmış kimdir? Biz elbette suçlulardan intikam alacağız.

 
32:23 Şüphesiz Biz, Musa’ya kitap vermiştik; O’nunla buluşacağından şüphe etme. Biz onu İsrail Çocukları için bir yol gösterici kılmıştık.

 
32:24 Sabrettikleri ve ayetlerimiz hakkında kesinlikle emin oldukları için onların içinden emirlerimize göre doğru yola ileten önderler kıldık.

 
32:25 Rabbin Diriliş günü, ayrılığa düştükleri şeyler hakkında onların arasında hüküm verip ayıracaktır.

 
32:26 Kendilerinden önce birçok jenerasyonu yok etmiş olmamız, hâlâ onları doğru yola iletip yöneltmedi mi? Şimdi de kendileri, onların yurtlarında gezip dolaşmaktadırlar. Bunda yeterli deliller vardır. Hâlâ dinlemeyecekler mi?

 
32:27 Biz verimsiz topraklara suyu ulaştırıp onunla, hem hayvanları, hem de kendilerini beslemek için ürünler yetiştirdiğimizi görmüyorlar mı? Bunu da mı göremiyorlar?

 
32:28 Derler ki, “Eğer doğru söylüyorsanız, şu zafer ne zaman?"

 
32:29 De ki, “Zaferin geldiği gün, inkar edenlere inanmaları bir yarar sağlamayacaktır ve onlara başka bir şans da verilmeyecektir.”

 
32:30 Artık sen onlardan yüz çevir ve bekle. Onlar da beklemektedirler.