31 - Lokman

 
31:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
31:1 Elif.Lam.Mim.

 
31:2 İşte bunlar, ilim dolu kitabın delilleridir.

 
31:3 Güzel davrananlar için bir yol gösterici ve bir rahmettir.

 
31:4 ki onlar namazı gözetirler, zekatı verirler ve Ahiret konusunda kesinlikle emindirler.

 
31:5 Onlar Rablerinden bir yol göstericiyi izlemektedirler. İşte kazananlar bunlardır.

 
31:6 İnsanlar arasında asılsız Hadislere sahip çıkanlar, bilgisizce ALLAH’ın yolundan saptırırlar ve onu hafife alırlar. İşte onlara utanç verici bir azap vardır.

 
31:7 Ve ona ayetlerimiz okunduğu zaman, sanki onları hiç işitmemiş, sanki kulakları sağırmış gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Ona, acı bir azabı müjdele.

 
31:8 Gerçekten inanan ve doğru yolda olanlar için ise Nimet bahçeleri vardır.

 
31:9 Onlar orada sonsuza kadar kalacaklardır. ALLAH’ın vaadi gerçektir. O, Güçlüdür, En Bilgili olandır.

 
31:10 O, gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. O, yeryüzüne sabitleştiriciler yerleştirmiştir yoksa sizinle birlikte sarsılıp kayar ve orada her türlü canlı yaratığı yaymıştır. Biz, gökten su indirerek her cins güzel bitkiyi yetiştirmişizdir.

 
31:11 İşte bu, ALLAH’ın yaratmasıdır; O’nun dışında olanların ne yarattıklarını gösterin bana. Hayır! Azıtmış olanlar açık bir sapıklık içindedirler.

 
31:12 Şüphesiz, Lokman’a ilim kaynağı vermişizdir; “ALLAH’a şükret.” Kim şükrederse, kendi lehine şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, ALLAH, Hiçbir şeye İhtiyacı olmayandır, Övülmeye layık olandır.

 
31:13 Hani Lokman oğlunu aydınlatarak demişti ki, “Ey oğlum, ALLAH’a ortak koşma, putperestlik gerçekten büyük bir haksızlıktır.”

 
31:14 Biz insana, ana-babası için tavsiyede bulunduk; Annesi onu, ağırlık üstüne ağırlıkla yüklenip taşımıştır. Onun sütten kesilmesi iki yıl almaktadır. O halde, Bana ve anne-babana teşekkür et. Dönüş ancak Banadır.

 
31:15 Eğer onlar bilgisizliğinden faydalanıp Benim yanımda ortak tutman için seni zorlamaya çalışırlarsa, onlara uyma. Dünyada kendilerine güzel davranmaya devam et. Sadece Bana yönelenlerin yolunu izle. Sonunda dönüşünüz sadece Banadır, o zaman yaptıklarınızı size haber vereceğim.

 
31:16 “Ey oğlum, gerçekten bir hardal çekirdeği kadar ufak olsa, bir kayanın dibinde ya da göklerde veya yerde bulunsa, ALLAH onu getirecektir. ALLAH, Lütfunu en iyi şekilde verendir, Herşeyden Haberdardır.”

 
31:17 “Ey oğlum, namazı gözet. İyiliği emret, kötülüğe engel ol ve başına gelenlere karşı sabret. Çünkü bunlar en değerli özelliklerdir.”

 
31:18 “İnsanlara kibirli davranma, yeryüzünde de kendini beğenmişlik içinde dolaşma. ALLAH, gösteriş meraklısı büyüklük taslayanları hiç sevmez.”

 
31:19 "Alçak gönüllülükle yürü, sesini alçalt, çünkü seslerin en çirkini eşeklerin sesidir.”

 
31:20 ALLAH’ın göklerde ve yerde olan herşeyi sizin hizmetinize verdiğini, açık ve gizli nimetlerini sizin üzerinize genişlettiğini görmez misiniz? Hâlâ, bazı insanlar hiçbir ilme dayanmadan, bir yol gösterici ve aydınlatıcı bir kitap olmadan, ALLAH hakkında tartışıp durmaktadırlar.

 
31:21 Onlara, "ALLAH’ın indirdiklerini izleyin.” denildiğinde, “Hayır! Biz, Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyi izleriz.” derler. Ya Şeytan onları çılgın Ateşin işkencesine çağırıp götürüyorsa?

 
31:22 Kim güzel davranıp kendini ALLAH’a teslim ederse, gerçekten en sağlam bağa tutunmuş demektir. Bütün işlerin sonu ALLAH’a varır.

 
31:23 İnkar edenlerin inkarı seni üzmesin.Onların dönüşü Bizedir, sonra Biz de onlara yaptıklarını haber vereceğiz. ALLAH, içinizden geçenleri bilir.

 
31:24 Biz onları geçici olarak nimetlendiririz sonra da kuvvetli bir azaba uğratırız.

 
31:25 Onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan, onlar " ALLAH." diyeceklerdir. De ki, "Övgü, ALLAH’adır.” Hâlâ, onların çoğu bilmiyorlar.

 
31:26 Göklerde ve yerde ne varsa ALLAH’ındır. ALLAH gerçekten, Zengindir, Övülmeye layık olandır.

 
31:27 Eğer yeryüzündeki ağaçların tümü kalem ve okyanus da mürekkep olsa ve buna yedi okyanus daha eklense, yine de ALLAH’ın kelimeleri tükenmez. ALLAH, Güçlüdür, En Bilgili olandır.

 
31:28 Sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz sadece tek bir kişininki gibidir. ALLAH, İşitendir, Görendir.

 
31:29 Görmez misiniz ki, ALLAH’ın geceyi gündüze birleştirdiğini, gündüzü de geceye birleştirdiğini ve güneş ile ayı hizmetinize verdiğini ki herbiri programlanmış bir süreye kadar akıp gitmektedir. ALLAH, yaptıklarınızdan Haberdardır.

 
31:30 İşte bu, ALLAH’ın gerçek olduğunu, O’nun yanında kulluk ettiklerinin ise sahte olduğunu ıspatlamaktadır. ALLAH, En Yüksektedir, En Muhteşem olandır.

 
31:31 Size delillerinden göstermek için, gemilerin ALLAH’ın nimetlerini taşıyarak denizde yüzdüklerini görmez misiniz? Bunda sabreden, şükreden herkes için yeterli deliller vardır.

 
31:32 Onları şiddetli dalgalar kuşattığı zaman, dini sadece O’na has kılarak ALLAH’a yalvarırlar. Fakat onları karaya çıkarıp kurtardığında ise, içlerinden sadece bir kısmı doğru yolu tutar. Bizim ayetlerimize hainlerden, nankörlerden başkası karşı çıkmaz.

 
31:33 Ey insanlar, Rabbinizden korkun ve bir babanın kendi çocuğuna yardım edemeyeceği, bir çocuğun da kendi babasına hiçbir şekilde yardım edemeyeceği bir günden çekinip sakının. ALLAH’ın vaadi gerçektir. Dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcı sömürüler sizi ALLAH hakkında şaşırtmasın.

 
31:34 Saat hakkındaki ilim, ALLAH’ın yanındadır. Yağmuru yağdırır, rahimlerde olanı bilir. Hiç kimse yarın ona ne olacağını bilemez, hiç kimse nerede öleceğini bilemez. ALLAH, Herşeyi Bilendir, Herşeyden Haberdardır.