3 - İmran Ailesi

 
3:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
3:1 Elif.Lam.Mim.

 
3:2 ALLAH; O’ndan başka tanrı yoktur. Diridir, Daimidir.

 
3:3 O, öncekilerini tasdik eden kitabı sana gerçek olarak indirdi ve indirdiği Tevrat ve İncil de,

 
3:4 bundan önce insanları doğruya iletmek içindi. Gerçeği sahteden ayıran’ı indirdi. ALLAH’ın ayetlerini inkar edenlere şiddetli bir azap vardır. ALLAH, Güçlüdür, İntikam alıcıdır.

 
3:5 Ne yerde, ne gökte hiçbir şey ALLAH’tan gizli kalamaz.

 
3:6 Rahimlerde sizi istediği gibi şekillendiren O’dur. O’ndan başka tanrı yoktur; Güçlüdür, En Bilgili olandır.

 
3:7 Sana kitabı indiren O’dur. Kitabın esasını kesin anlamlı ayetler oluşturur, diğerleri de değişik anlamlıdır. Kalplerinde şüphe bulunanlar, karışıklık çıkarmak ve kendilerine göre yorumlamak için değişik anlamlı olanlarına uyarlar. Gerçek yorumunu, ALLAH’tan ve ilim verilenlerden başkası bilmez. Derler ki, “Biz ona inandık, hepsi Rabbimizdendir.” Sadece aklını kullananlar öğüt alacaktır.

 
3:8 “Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalbimizin kararsızlığına izin verme. Bize Tarafından rahmet et. Sen, gerçekten fazlasıyla bağışta bulunansın.”

 
3:9 “Rabbimiz, Sen insanları kendisinde şüphe olmayan bir günde mutlaka toplayacaksın. ALLAH sözünden dönmez."

 
3:10 İnkar edenlere malları da, çocukları da ALLAH’a karşı hiçbir şekilde fayda sağlamaz. Onlar, Ateşin yakıtı olacaklardır.

 
3:11 Firavun’un adamları ve onlardan öncekiler, ayetlerimizi yalanladılar ve sonunda ALLAH, suçlarından dolayı onları yakalayıverdi. ALLAH, cezası şiddetli olandır.

 
3:12 İnkar edenlere de ki, “Yenileceksiniz ve Cehenneme sürüleceksiniz, orası ne pis bir yerdir.”

 
3:13 Çarpışan iki toplulukta sizin için bir işaret vardır. Biri ALLAH yolunda savaşıyorken, diğeri inkar ediyordu. Diğerlerini gözleriyle iki misli görüyorlardı. ALLAH, istediğini yardımıyla destekler. Bunda, görüş sahibi olanlar için bir ibret vardır.

 
3:14 Kadınlar, çocuklar, külçe külçe altın ve gümüş, eğitilmiş atlar, hayvanlar ve ürünler insanlara cazip gösterilmiştir. Bunlar dünya hayatının maddi değerleridir. Varılacak daha güzel yer, ALLAH’ın yanındadır.

 
3:15 De ki, "Size, bundan daha iyisini haber vereyim; Sakınanlara, Rablerinin yanında sonsuza kadar kalacakları içlerinden ırmaklar akan bahçeler, tertemiz eşler ve ALLAH’ın sunduğu eğlence ve keyif.” ALLAH, kullarını Görendir.

 
3:16 Dediler ki, "Rabbimiz, biz inandık. Onun için, suçlarımızı bağışla ve bizi Ateşin azabından koru.”

 
3:17 Onlar sabrederler, samimidirler, itaat ederler, yardım ederler ve Tan yeri ağrırken düşünürler.

 
3:18 O’ndan başka tanrı olmadığına ALLAH şahittir, Melekler de ve ilim sahipleri de. Gerçek şudur; O’ndan başka tanrı yoktur, Güçlüdür, En Bilgili olandır.

 
3:19 ALLAH katında din, ancak İslam’dır. Fakat kitap verilenler, kendilerine ilim verilmesine rağmen, kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. ALLAH’ın ayetlerini böyle inkar edenler için, ALLAH, hesabı çabuk görür.

 
3:20 Eğer seninle tartışırlarsa de ki, "Ben, beni izleyenlerle birlikte kendimi ALLAH’a teslim ettim." Kitap verilenlere ve verilmeyenlere de bildir, "Teslim oldunuz mu?" Eğer teslim olurlarsa, doğru yola iletilirler. Fakat eğer yüz çevirirlerse, artık sana düşen sadece bildirmektir. ALLAH, kullarını Görendir.

 
3:21 ALLAH’ın ayetlerini inkar edenlere, haksız yere Peygamberleri öldürenlere ve insanlardan doğruluğu savunanları öldürenlere, acı bir azabı müjdele.

 
3:22 Onların yaptıkları dünya ve Ahirette boşa gidecektir ve onların hiçbir yardımcıları yoktur.

 
3:23 Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri bilmez misin? ALLAH’ın kitabına sahip çıkmaya ve uygulamaya çağrıldıklarında, onlardan bir kısmı yüz çevirmektedir. Onlar böyle dönektirler.

 
3:24 Bu onların, “Birkaç gün dışında, Ateş bize dokunmayacak.” demelerinden dolayıdır. Böyle kendi uydurmaları yüzünden, kendi dinlerinde aldatıldılar.

 
3:25 Onları, o şüphe edilemez günde topladığımızda, onların hali nasıl olacak? Her kişiye, haksızlığa uğratılmaksızın kazandıkları ödenecek.

 
3:26 De ki, “Allahımız; Hakimiyetin sahibi. Hakimiyeti dilediğine verirsin, Hakimiyeti dilediğinden alırsın. Dilediğini şerefli kılarsın ve dilediğini alçaltırsın. Tüm şartlar, Senin elindedir. Sen, Herşeye Gücü yetensin.”

 
3:27 “Geceyi gündüze birleştirirsin ve gündüzü geceye birleştirirsin. Ölüden diri çıkarırsın ve diriden ölü çıkarırsın ve dilediğine sınırsız imkan verirsin.”

 
3:28 İnananlar, sakın inananları bırakıp inkar edenleri dost edinmesinler. Bunu kim yaparsa, ALLAH’tan uzaklaşır. Ancak onlardan korunma amacıyla sakınanlar başka. ALLAH, sizi sadece Kendisinden korkulmasına çağırır. Sonunda dönüşünüz ALLAH’adır.

 
3:29 De ki, “İçinizden geçenleri gizleseniz de, açıklasanız da ALLAH bilir." Göklerde ve yerde olan herşeyi bilir. ALLAH, Herşeye Gücü yetendir.

 
3:30 O gün geldiğinde, her kişi yapmış olduğu iyi işleri önüne gelmiş bulacak. Yapmış olduğu kötü işlerin de, kendisinden uzaklaşmasını isteyecek. ALLAH sizi sadece Kendisinden korkulmasına çağırır. ALLAH, kullarına karşı Şefkatlidir.

 
3:31 Bildir; “Eğer ALLAH’ı seviyorsanız, beni izlemelisiniz.” O zaman ALLAH da sizi sevecek ve suçlarınızı bağışlayacak. ALLAH, Bağışlayandır, En Merhametli olandır.

 
3:32 Bildir; "ALLAH’a ve Elçiye uyun." Eğer yüz çevirirlerse, ALLAH inkar edenleri sevmez.

 
3:33 ALLAH, Adem’i, Nuh’u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini insanlar için (elçiler olarak) seçmiştir.

 
3:34 Onlar aynı soya aittirler. ALLAH, İşitendir, Herşeyi Bilendir.

 
3:35 İmran’ın karısı dedi ki, “Rabbim, karnımdakini (çocuğu) tamamen Sana adıyorum, benden kabul et. Sen, İşitensin, Herşeyi Bilensin.”

 
3:36 Onu doğurduğunda dedi ki, “Rabbim, bir kız doğurdum.” ALLAH, onun ne taşıdığını biliyordu. “Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem ismini verdim, onu ve soyunu kovulmuş Şeytan’dan korumanı diliyorum.”

 
3:37 Rabbi onu güzel bir kabul ile kabul etti ve onu Zekeriyya’nın himayesi altında güzel bir şekilde yetiştirerek büyüttü. Zekeriyya ne zaman onun sığınağına girse, yanında yiyecek bulurdu. "Meryem, bu sana nerden geldi?" deyince, o da dedi ki, "ALLAH tarafından. ALLAH, dilediğine sınırsız imkan verir.”

 
3:38 Orada Zekeriyya Rabbine yalvardı; "Rabbim, bana Tarafından böyle iyi bir çocuk ver. Sen, duaları İşitensin.”

 
3:39 Sığınakta ibadetteyken, Melekler ona seslendi; "ALLAH sana, ALLAH’ın kelimesini tasdikleyen, itibarlı, iyi huylu, iyilerden bir Peygamber olan Yahya’yı müjdeler.”

 
3:40 Dedi ki, “Rabbim, ben çok yaşlı ve karım kısırken, nasıl bir oğlum olabilir?”, “Bu böyle, ALLAH dilediğini yapar.” dedi.

 
3:41 Dedi ki, "Rabbim, bana bir delil ver.", “Senin delilin, üç gün işaretleşmek dışında insanlarla konuşamayacaksın. Rabbini sıkça an ve gece gündüz O’nu yücelt.” dedi.

 
3:42 Melekler dedi ki, "Ey Meryem, ALLAH seni seçti ve seni arındırdı. Tüm kadınların arasından seni seçti."

 
3:43 “Ey Meryem, Rabbine itaat et, secde et ve eğilenlerle birlikte eğil.”

 
3:44 Bunlar, sana vahiy ettiğimiz geçmişten haberlerdir. Onlar, Meryem’in koruması olmak için aralarında kura çekerlerken, sen orada değildin, birbirleriyle tartışırlarken de orada değildin.

 
3:45 Melekler dedi ki, "Ey Meryem, ALLAH seni Kendisinden bir Kelime ile müjdeler. Onun ismi, Meryem oğlu İsa Mesih’tir. Dünyada ve Ahirette meşhur ve yakın olanlardan biri olacaktır.”

 
3:46 “O, insanlarla beşikteyken de, yetişkinliğinde de konuşacaktır, o, iyilerden biri olacaktır.”

 
3:47 Dedi ki, “Rabbim, bana hiçbir erkek dokunmamış iken, nasıl bir oğlum olabilir?”, “ALLAH dilediğini böylece yaratır. Bir işin olmasına karar verirse, sadece ona ‘Ol.’ der ve o olur." dedi.

 
3:48 “Ona Kitabı, ilmi, Tevrat’ı ve İncil’i öğretecek.”

 
3:49 İsrail Çocuklarına bir Elçi olarak, "Size Rabbinizden bir mucize ile geliyorum. Size çamurdan bir kuş şekli yapıp onu üflerim ve ALLAH’ın izniyle kuş olur. ALLAH’ın izniyle körleri ve cüzzamlıları iyileştirir ve ölüyü diriltirim. Yediklerinizi ve sakladıklarınızı size söylerim. Eğer inananlarsanız, bunlarda sizin için bir delil vardır.”

 
3:50 “Benden önceki Tevrat’ı tasdik ediyorum ve size yasaklanan bazı şeyleri serbest bırakıyorum. Size Rabbinizden bir mucize ile geliyorum. Artık, ALLAH’tan sakının ve bana uyun.”

 
3:51 "ALLAH, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz. Sadece O’na kulluk edin. Doğru olan yol budur.”

 
3:52 İsa onların inkarlarını hissettiğinde dedi ki, “ALLAH için benim yardımcılarım kimlerdir.” Havariler, “Biz, ALLAH’ın yardımcılarıyız. Biz, ALLAH’a inanırız ve şahit ol, biz teslim olanlarız.” dediler.

 
3:53 “Rabbimiz, biz Senin indirdiğine inanıyor ve Elçiyi izliyoruz. Bizi şahitlerden say.”

 
3:54 Onlar tuzak kurdular, ALLAH da tuzak kurdu. ALLAH, En iyi Tuzak kurandır.

 
3:55 ALLAH dedi ki, “Ey İsa, Ben senin hayatına son veriyorum, seni Kendime yükseltiyorum ve seni inkar edenlerden kurtarıyorum. Diriliş gününe kadar, seni izleyenleri inkar edenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz Banadır, anlaşmazlığa düştükleriniz hakkında aranızda hüküm vereceğim.”

 
3:56 “İnkar edenleri ise, dünyada ve Ahirette şiddetli bir azap ile cezalandıracağım. Onların hiçbir yardımcıları olmayacaktır.”

 
3:57 İnanan ve doğru yolda gidenlere ise, mükafatı eksiksiz verecektir. ALLAH, haksızlık yapanları sevmez.

 
3:58 Bunlar, sana okuduğumuz ilim dolu bir Mesaj içeren ayetlerdir.

 
3:59 ALLAH için İsa’nın durumu, Adem’in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı sonra ona ‘Ol.’ dedi ve o oldu.

 
3:60 Bu, Rabbinden bir gerçektir, sakın şüphe edenlerden olma.

 
3:61 Sana verilen ilme rağmen seninle tartışırlarsa de ki, “Gelin, karşılıklı olarak çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi gösterelim sonra da ALLAH’ın lanetinin yalancıların üzerine olmasını dileyelim.”

 
3:62 Kesinlikle bu anlatılanlar gerçek olaylardır. ALLAH’tan başka tanrı yoktur. Gerçekten ALLAH, Güçlüdür, En Bilgili olandır.

 
3:63 Eğer yüz çevirirlerse, ALLAH bozguncuları bilir.

 
3:64 De ki, “Ey kitabı izleyenler, gelin sizinle bizim aramızda mantıksal bir anlaşmaya varalım: ALLAH’tan başkasına kulluk etmeyeceğiz; O’na hiçbir şeyi ortak koşmayacağız, ALLAH’ın yanında birbirimizi rabler edinmeyeceğiz.” Eğer yüz çevirirlerse, de ki, “Şahit olun, biz teslim olanlarız.”

 
3:65 Ey kitabı izleyenler, niçin İbrahim hakkında tartışıyorsunuz? Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Hâlâ kavrayamayacak mısınız?

 
3:66 Hadi bildiğiniz şeyler hakkında tartışıyorsunuz fakat bilmediğiniz şeyler hakkında neden tartışırsınız? ALLAH bilir fakat siz bilmezsiniz.

 
3:67 İbrahim ne Yahudi idi, ne de Hristiyandı. O, ‘Tek Tanrıya’ teslim olandı. O, asla ortak koşanlardan değildi.

 
3:68 İnsanların İbrahim’e en yakın olanları, onu izleyenler, bu Peygamber ve inananlardır. ALLAH, inananların Dostudur.

 
3:69 Kitabı izleyenlerden bir kısmı sizi saptırmak isterler fakat onlar sadece kendilerini saptırırlar da farkında değillerdir.

 
3:70 Ey kitabı izleyenler, (gerçek olduğuna) şahit olmanıza rağmen, ALLAH’ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz?

 
3:71 Ey kitabı izleyenler, niçin gerçeği sahte ile karıştırıyor ve gerçeği bilerek gizliyorsunuz?

 
3:72 Kitabı izleyenlerden bir kısmı dedi ki, “İnananlara indirilene sabah inanın ve akşam inkar edin, belki bakarsınız dönerler.”

 
3:73 “Ve sizin dininizi izleyenlerden başkasına inanmayın.” De ki, “İletilen doğru yol, ALLAH’ın ilettiğidir.” Eğer onlar aynısına iletildiklerini iddia ederler veya seninle Rabbin hakkında tartışırlarsa de ki, "Tüm lütuf ALLAH’ın elindedir. Onu dilediğine verir.” ALLAH, Cömerttir, Herşeyi Bilendir.

 
3:74 O, rahmetini dilediğine verir. ALLAH, Sonsuz Lütuf sahibidir.

 
3:75 Kitabı izleyenlerden bir kısmına yük yük emanet bıraksan, onu sana geri verir. Onlardan bir kısmına ise tek bir dinar emanet etsen, peşine düşmedikçe onu sana geri ödemez. Bu onların, “Kitap verilmeyenlere karşı üzerimize bir sorumluluk yoktur.” demelerinden dolayıdır. Böylece onlar, bile bile ALLAH’a karşı yalan uydurmaktadırlar.

 
3:76 Kim yükümlülüklerini yerine getirirse ve sakınırsa, ALLAH, sakınanları sever.

 
3:77 ALLAH’ın sözünü ve yeminlerini az bir değere satanların, Ahirette hiçbir nasipleri yoktur. Diriliş gününde, ALLAH onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları arındırmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır.

 
3:78 Onlardan bir kısmı, kitabı taklit ederek öyle dillerini eğip bükerler ki, onu kitaptan zannedersiniz, aslında o kitaptan değildir. Ve "Bu, ALLAH’tandır.” derler, aslında o ALLAH’tan değildir. Böylece onlar, bile bile ALLAH’a karşı yalan uydururlar.

 
3:79 ALLAH’ın kendisine kitabı, ilmi ve peygamberliği vermiş olduğu bir insan kalkıp da insanlara, " ALLAH’ın yanında bana kulluk edin.” demez. Onun yerine, öğrendiğiniz ve öğüt verdiğiniz kitaba göre, “Rabbinize bağlanın.” (der)

 
3:80 O, size Melekleri ve Peygamberleri rabler edinmenizi emretmez. Siz teslim olduktan sonra size inkar etmenizi mi emredecek?

 
3:81 ALLAH, Peygamberlerden misak aldı. Dedi ki, “Size kitap ve ilim kaynağı vereceğim. Sonra size beraberinizdekini tasdik eden bir Elçi gelecek. Ona inanacak ve onu destekleyeceksiniz." Dedi ki, "Bu sözünüzü yerine getirmeyi kabul ediyor musunuz?" Onlar da, "Kabul ediyoruz." dediler. Dedi ki, “O halde şahit olun ve Ben de sizinle birlikte şahit olanlardanım.”

 
3:82 Kim bundan yüz çevirirse, onlar yoldan çıkanlardır.

 
3:83 ALLAH’ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde olanların hepsi, istese de, istemese de, O’na teslim olmuşlardır ve O’na döndürüleceklerdir.

 
3:84 De ki, "Biz ALLAH’a, bize indirilene, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakup’a ve torunlarına indirilene ve Musa’ya, İsa’ya, Peygamberlere Rableri tarafından verilene inanırız. Biz, onlar arasında ayırım yapmayız. Biz, sadece O’na teslim olanlarız.”

 
3:85 Kim İslam’dan başka bir dini kabul ederse, onunki kabul edilmeyecektir ve Ahirette kaybedenlerden olacaktır.

 
3:86 Kendilerine verilen açık delillerden ve Elçinin gerçek olduğuna şahit olduktan ve inandıktan sonra inkar eden bir toplumu ALLAH neden doğru yola iletsin ki? ALLAH, azıtmış bir toplumu doğru yola iletmez.

 
3:87 Onların cezası, ALLAH’ın, Meleklerin ve tüm insanların lanetine uğramalarıdır.

 
3:88 Sonsuza kadar orada kalacaklar. Azap onlar için ne hafifletilir, ne de ertelenir.

 
3:89 Sonradan tövbe edenler ve kendini düzeltenler bunun dışındadır. ALLAH, Bağışlayandır, En Merhametli olandır.

 
3:90 İnandıktan sonra inkar edenler sonra da inkara batanların tövbeleri kabul edilmeyecektir. Sapmış olanlar, işte bunlardır.

 
3:91 İnkar edenler ve inkarcı olarak ölenler, yeryüzü dolu altını fidye olarak verseler bile, hiçbirinden kabul edilmeyecektir. Onlara acı bir azap vardır ve onların hiçbir yardımcıları olmayacaktır.

 
3:92 Sevdiğiniz şeylerden yardım için vermedikçe, iyiliğe erişemezsiniz. Yardım için verdiğiniz herşeyi ALLAH bilir.

 
3:93 Tevrat indirilmeden önce İsrail’in kendilerine koydukları yasaklar dışında bütün yiyecekler İsrail Çocuklarına serbestti. De ki, “Eğer samimiyseniz, Tevrat’ı getirip okuyun.”

 
3:94 Artık bundan sonra ALLAH’a karşı yalan uydurup iftira edenler, gerçekten azıtmış olanlardır.

 
3:95 De ki, "ALLAH doğruyu bildirdi; İbrahim’in Tek Tanrılı dinini izleyin. O, asla ortak koşanlardan değildi.”

 
3:96 İnsanlar için kurulan en önemli Ev, Bekke’dekidir. İnsanlar için nimet dolu bir yol göstericidir.

 
3:97 Orada açık işaretler vardır; İbrahim’in makamı. Oraya giren güvenlik içinde olur. Gücü yettiğinde Eve gidip Haccı gözetmesi, insanların ALLAH’a olan bir borcudur. İnkar edenlere gelince, ALLAH’ın yarattıklarına ihtiyacı yoktur.

 
3:98 De ki, “Ey kitabı izleyenler, ALLAH yaptıklarınıza şahit iken neden ALLAH’ın ayetlerini inkar ediyorsunuz?”

 
3:99 De ki, “Ey kitabı izleyenler, şahit olmanıza rağmen neden inanmak isteyenleri ALLAH yolundan uzaklaştırıyor, onu tahrif etmeye çalışıyorsunuz?” ALLAH, yaptıklarınızdan habersiz değildir.

 
3:100 Ey inananlar, eğer kitap verilenlerin bir kısmına uyarsanız, sizi inandıktan sonra inkara döndüreceklerdir.

 
3:101 ALLAH’ın ayetleri size okunduktan ve O’nun Elçisi size geldikten sonra nasıl inkar edebilirsiniz? Kim ALLAH’a sımsıkı sarılırsa, doğru olan yola iletilecektir.

 
3:102 Ey inananlar, ALLAH’ı gözetilmesi gerektiği gibi gözetin ve teslim olmadan ölmeyin.

 
3:103 Hepiniz ALLAH’ın ipine sımsıkı sarılın ve bölünmeyin. ALLAH’ın size olan nimetini hatırlayın, düşman olmuştunuz ve kalplerinizin arasını bulup uzlaştırmıştı. O’nun lütfuyla kardeşler oldunuz. Ateşten bir çukurun kenarındaydınız ve sizi oradan kurtardı. Doğru yola iletilmeniz için, ALLAH ayetlerini size böyle açıklar.

 
3:104 İçinizden iyi olana çağıran, doğruluğu emreden ve kötülüğü meneden bir topluluk oluşturun. Kazananlar, işte bunlardır.

 
3:105 Kendilerine açık deliller verilmesine rağmen, tartışan ve bölünenler gibi olmayın. İşte onlara büyük bir azap vardır.

 
3:106 Bazı yüzlerin (mutluluktan) canlanacağı, bazı yüzlerin de (üzüntüden) kararacağı o gün gelecek. Yüzleri kararanlara sorulacak; “İnandıktan sonra inkar etmiştiniz değil mi? Öyleyse, inkarınızdan dolayı tadın azabı.”

 
3:107 Yüzleri canlananlar ise, ALLAH’ın rahmeti içinde sevinecekler ve orada sonsuza kadar kalacaklar.

 
3:108 Bunlar, ALLAH’ın ayetleridir. Bunları sana gerçek olarak okuyoruz. ALLAH, insanlara haksızlık etmek istemez.

 
3:109 Göklerde ve yerde olanlar ALLAH’ındır ve bütün işlerin kontrolu ALLAH’a aittir.

 
3:110 Siz, şimdiye kadar insanlar arasından çıkan en iyi topluluksunuz. Doğruluğu emreder, kötülüğü meneder ve ALLAH’a inanırsınız. Eğer kitabı izleyenler de inansalardı, kendileri için daha iyi olurdu. İçlerinde inananlar da var fakat çoğu yoldan çıkmıştır.

 
3:111 Onlar sizi incitmekten başka kesinlikle bir zarar veremezler. Sizinle savaşsalar bile geri dönüp kaçarlar. Kendilerine asla yardım edilmez.

 
3:112 ALLAH’ın sözünü ve insanların sizinle olan sözlerini tutmadıkları sürece onlarla ne zaman karşılaşsanız, onlar aşağılanacaklardır. ALLAH’ın gazabına uğrarlar ve sonunda rezil olurlar. Bu onların, ALLAH’ın ayetlerini inkar etmeleri ve Peygamberleri haksız yere öldürmeleri yüzündendir. Böyle olması da, onların isyan etmelerinden ve aşırıya gitmelerindendir.

 
3:113 Hepsi aynı değildir. Kitabı izleyenlerin arasında doğru bir topluluk vardır ki ALLAH’ın ayetlerini geceleyin okurlar ve secdeye kapanırlar.

 
3:114 ALLAH’a ve Son güne inanırlar, doğruluğu emreder ve kötülüğü menederler ve iyilikte yarışırlar. İşte bunlar, iyilerden olanlardır.

 
3:115 Yaptıkları her iyiliğin karşılığını alacaklardır. ALLAH sakınanları bilir.

 
3:116 İnkar edenlere, malları ve çocukları ALLAH’a karşı hiçbir şekilde fayda sağlamaz. Onlar Ateşliktirler, orada sonsuza kadar kalacaklardır.

 
3:117 Onların bu dünya hayatındaki başarıları, kendilerine yazık etmiş toplumun ekinini vuran şiddetli bir rüzgara benzer ki onu yok etmiştir. ALLAH onlara yazık etmedi fakat onlar kendilerine yazık ettiler.

 
3:118 Ey inananlar, size zarar vermeye devam eden dışardakileri dost edinmeyin. Onlar, sizin sıkıntıya düşmenizi isterler. Kinleri ağızlarından boşalır ve içlerinde sakladıkları ise daha kötüdür. Kavrayabilesiniz diye size ayetleri böyle açıklıyoruz.

 
3:119 İşte onlar sizi sevmezken, siz onları seversiniz. Siz kitabın tümüne inanırsınız. Sizinle karşılaştıklarında, “İnanıyoruz.” derler, fakat ayrılır ayrılmaz size olan öfkelerinden parmaklarını ısırırlar. De ki, "Öfkenizden ölün." ALLAH, içinizden geçenleri bilir.

 
3:120 Size bir iyilik gelse kederlenirler, size kötülük dokunsa sevinirler. Eğer sabrederseniz, sakınırsanız, tuzakları size hiçbir şekilde zarar veremeyecektir. ALLAH, onların yaptıklarını çepeçevre sarmıştır.

 
3:121 Hani sen inananları savaş zamanı, gerekli yerlere yerleştirmek için yola çıktığında, onların arasındaydın. ALLAH, İşitendir, Herşeyi Bilendir.

 
3:122 İçlerinden iki grup yenik düşmek üzereydi fakat ALLAH, onların Dostuydu. Elbette, inananlar ALLAH’a güvenmelidirler.

 
3:123 Şüphesiz, Bedr’de zayıf olmanıza rağmen ALLAH size yardım etti. Öyleyse, şükrünüzü göstermek için ALLAH’ı gözetin.

 
3:124 İnananlara dedin ki, “Rabbinizin sizi, üçbin Melek göndererek desteklemesi yetmez mi?"

 
3:125 Evet, eğer sabrederseniz ve sakınırsanız ve onlar da size aniden saldırırlarsa, Rabbiniz sizi eğitilmiş beşbin Melek ile destekleyecektir.

 
3:126 ALLAH, sizi müjdelemek ve kalplerinizi yatıştırmak için böyle haber vermiştir. Başarı ancak, Güçlü, En Bilgili olan ALLAH tarafından gelir.

 
3:127 İnkarcıların bir kısmını yok eder veya onları etkisiz hale getirir. İşte onlar böyle geldikleri gibi giderler.

 
3:128 Senin yapacağın bir şey yok. Azıtmış olduklarından dolayı onları ya kurtarır, ya da cezalandırır.

 
3:129 Göklerde ve yerde olanların hepsi ALLAH’ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini cezalandırır. ALLAH, Bağışlayandır, En Merhametli olandır.

 
3:130 Ey inananlar, arttırılmış kat kat faiz almayın. ALLAH’tan sakının ki umduklarınıza kavuşabilesiniz.

 
3:131 İnkar edenleri bekleyen Ateşten sakının.

 
3:132 ALLAH’a ve Elçiye uyun ki merhamete erişebilesiniz.

 
3:133 Rabbinizden bağışlanmaya ve gökler ile yer genişliğinde olan Cennete doğru koşmalısınız. O, sakınanları bekliyor,

 
3:134 ki onlar bollukta ve darlıkta yardım ederler. Onlar öfkelerini yenerler ve insanları affederler. ALLAH, güzel davrananları sever.

 
3:135 Aşırıya kaçtıkları zaman veya kendilerine yazık ettiklerinde, ALLAH’ı hatırlarlar ve suçlarının bağışlanmasını dilerler. ALLAH’tan başka kim suçları bağışlar? Onlar bile bile (kötülük) yapmakta ısrar etmezler.

 
3:136 Onların ödülü, Rablerinden bağışlanma ve içlerinden ırmaklar akan bahçelerdir. Onlar orada sonsuza kadar kalacaklardır. Çalışanların mükafatı ne güzeldir.

 
3:137 Geçmişten sizler için örnekler vardır. Yeryüzünde dolaşın ve yalanlayanların sonu nasıl olurmuş bir görün.

 
3:138 Bu, insanlar için bir bildiridir. Sakınanlar için bir yol gösterici ve bir öğüttür.

 
3:139 Sakın kararsız olmayın, üzülmeyin de. Eğer inananlarsanız, mutlaka siz üstün gelirsiniz.

 
3:140 Eğer siz sıkıntı çekiyorsanız, o toplum da aynı sıkıntıyı çekiyordur. Biz, (iyi ve kötü) günleri insanlar arasında böyle döndürür dururuz. ALLAH, gerçek inananları ayırt eder ve bir kısmınıza şehitlik verir. ALLAH, haksızlığı sevmez.

 
3:141 ALLAH böylece inananları sağlamlaştırır ve inkar edenleri rezil eder.

 
3:142 ALLAH, içinizden çalışanları ayırt etmeden ve sabredenleri ayırt etmeden Cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz?

 
3:143 Şüphesiz, onunla karşılaşmadan önce ölümü istiyordunuz. Şimdi onunla karşılaşıyorsunuz, hemen gözünüzün önünde.

 
3:144 Muhammed, kendisinden önceki Elçiler gibi bir Elçiden başkası değildi. O ölür veya öldürülürse, topuklarınız üzerinde geri mi döneceksiniz? Kim topuğu üzerinde geri dönerse, ALLAH’a hiçbir şekilde zarar veremez. ALLAH, şükredenlere karşılığını verir.

 
3:145 ALLAH’ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. Onun süresi kaydedilmiştir. Kim dünyanın gösterişini isterse, ona oradan veririz ve kim Ahiretin güzelliğini isterse, ona orada vereceğiz. Biz, şükredenlere karşılığını veririz.

 
3:146 Nice Peygamber, Rabbe sarılmış kimselerle beraber savaşmıştır. Onlar, ALLAH yolunda gelen baskılardan gevşemediler, tereddüt etmediler, cesaretlerini kırmadılar. ALLAH, sabredenleri sever.

 
3:147 Söyledikleri ise sadece şuydu; “Rabbimiz, suçlarımızı ve aşırı davranışlarımızı bağışla, ayaklarımızı kuvvetlendir ve inkar eden topluma karşı bize yardım et.”

 
3:148 Sonunda ALLAH onlara, bu dünyanın güzelliklerini ve Ahiretin daha mükemmel güzelliklerini vermiştir. ALLAH, güzel davrananları sever.

 
3:149 Ey inananlar, eğer inkar edenlere uyarsanız, sizi topuklarınızın üzerinde geriye döndürürler ve sonunda siz de kaybedersiniz.

 
3:150 Destekçiniz sadece ALLAH’tır ve en iyi yardımcınız O’dur.

 
3:151 Gücü olmayanları ALLAH’a ortak koştukları için, inkar edenlerin kalplerine terör salacağız. Onların varacakları yer Ateştir. Azıtmış olanlar için ne çirkin bir yerdir.

 
3:152 Şüphesiz ALLAH, size olan sözünü yerine getirdi ve O’nun izniyle onları yendiniz. Fakat sonra size, istemiş olduğunuzu (zaferi) göstermişken gevşediniz, aranızda tartıştınız ve karşı geldiniz. İçinizden kiminiz dünyayı, kiminiz Ahireti istiyordu. Sonra da sizi denemek için onlardan ayırdı. Sizi, şüphesiz affetti. ALLAH, inananlara lütfunu gösterendir.

 
3:153 Hiç kimseye dönüp bakmadan kaçıyordunuz, Elçi bile arkanızdan sizi çağırıyordu. Sonuçta size üzüntü üstüne üzüntü verdi ki kaçırmış olduğunuza ve çektiğiniz sıkıntıya üzülmeyesiniz. ALLAH, yaptıklarınızdan Haberi olandır.

 
3:154 Bu üzüntüden sonra sizin üzerinize, kiminizi sakinleştiren bir uyuklama indirdi. Diğerleri de bencilce kendilerini düşünüyorlardı. ALLAH hakkında doğru olmayan, cahil dönemdeki gibi aynı düşüncelere kapıldılar. Dediler ki, “Bu iş bizden dolayı mı?” De ki, "Her emir ALLAH’tandır.” Onlar sana açıklamadıklarını içlerinde gizlediler. Demişlerdi ki, “Eğer bu bizden dolayı ise, hiçbirimiz burada öldürülmezdik.” De ki, “Evlerinizde bile olsaydınız, üzerlerine öldürülmeleri yazılanlar, sürülecekleri yerlere gidecekti.” Bu, ALLAH’ın aklınızda olanı ortaya çıkarması ve kalplerinizde olanı sınaması içindir. ALLAH, içinizden geçenleri bilir.

 
3:155 İki topluluğun çarpıştığı gün içinizden geri dönenler, Şeytan tarafından aldatıldı. Yapmış oldukları bazı (kötü) işler bunu gösterir. Şüphesiz, ALLAH onları affetti. ALLAH, Bağışlayandır, Hoşgörülüdür.

 
3:156 Ey inananlar, inkar edenler ve savaş için yeryüzünü dolaşan veya seferberliğe giden erkek akrabaları hakkında, “Bizimle kalmış olsalardı ölmezlerdi veya öldürülmezlerdi.” diyenler gibi olmayın. ALLAH bunu onların kalplerinde bir keder kaynağı kılar. ALLAH yaşam ve ölümü kontrol eder. ALLAH, yaptıklarınızı Görendir.

 
3:157 Eğer ALLAH yolunda ölür veya öldürülürseniz, ALLAH’ın bağışlaması ve rahmeti, onların biriktirdiklerinden çok daha iyidir.

 
3:158 Ölseniz de, öldürülseniz de ALLAH’ın önünde toplanacaksınız.

 
3:159 ALLAH’ın rahmeti sayesinde onlara karşı şefkatli oldun. Kaba ve katı yürekli olsaydın, seni terkederlerdi. Onun için, onları affet ve onlar için bağışlanma dile ve onlara danış. Bir işe karar verdiğinde, onu uygula ve ALLAH’a güven. ALLAH, Kendisine güvenenleri sever.

 
3:160 Eğer ALLAH sizi desteklerse, kimse sizi yenemez. Eğer sizi terkederse, sizi başka kim destekleyebilir? İnananlar ALLAH’a güvensinler.

 
3:161 Peygamber bile ganimetlerden, kendisine düşenden fazlasını alamaz. Kim payından fazlasını alırsa, Diriliş günü fazla aldığıyla birlikte gelecektir. İşte o zaman her kişiye kazandığı, hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın ödenecektir.

 
3:162 ALLAH’ın sunduğu eğlence ve keyifi elde etmeye çalışan ile ALLAH’ın gazabına uğrayan bir olur mu?, ki onun varacağı yer Cehennemdir, ne çirkin yerdir.

 
3:163 Onlar, ALLAH’ın yanında farklı derecelere sahiptirler. ALLAH, yaptıklarını Görendir.

 
3:164 Şüphesiz, ALLAH inananlara içlerinden onlara ayetlerini okuyan, onları arıtan ve onlara kitabı ve ilmi öğreten bir Elçi göndererek lütufta bulunmuştur. Bundan önce onlar açık bir sapıklık içindeydiler.

 
3:165 Onları iki misline uğrattığınız bir belaya, kendiniz uğrayınca mı; "Bu neden bize oldu?" dersiniz. De ki, "Bu ancak sizin yüzünüzdendir." ALLAH, Herşeye Gücü yetendir.

 
3:166 İki topluluğun çarpıştığı gün başınıza ne geldiyse, ALLAH’ın izniyle olmuştur ve inananları ayırt etmek içindir.

 
3:167 Ve de ikiyüzlüleri ortaya çıkartmak içindir. Onlara, “Gelin, ALLAH yolunda savaşın veya katkıda bulunun.” denildiğinde, “Eğer savaşmayı bilseydik, size katılırdık.” dediler. O gün onlar, imandan çok inkara daha yakındılar. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. ALLAH, gizli tuttuklarını daha iyi bilir.

 
3:168 Onlar arkada durup erkek akrabaları için dediler ki, “Bizi dinlemiş olsalardı, öldürülmezlerdi.” De ki, “Eğer samimiyseniz, o zaman kendi ölümünüzü önlesenize!”

 
3:169 ALLAH yolunda öldürülenleri, ölü zannetmeyin. Onlar Rablerinin katında diridirler, imkanlar içinde bulunmaktadırlar.

 
3:170 ALLAH’ın Kendi lütfundan onlara verdikleriyle sevinmektedirler ve kendileriyle henüz beraber olamayan arkadaşlarına korkacak bir şey olmadığını ve üzülmeyeceklerini müjdelerler.

 
3:171 ALLAH’ın nimetlerini, lütfunu ve ALLAH’ın inananlara mükafatı kesinlikle verdiğini müjdelerler.

 
3:172 Çektikleri işkenceye rağmen, ALLAH’a ve Elçiye cevap verenler, içlerinden iyilik yapanlar ve sakınanlar için büyük bir mükafat vardır.

 
3:173 İnsanlar kendilerine, “İnsanlar size karşı seferber oldular, onlardan korkmalısınız.” dedikleri zaman, bu onların imanını sadece kuvvetlendirir ve "ALLAH bize yeter. O, En iyi Koruyucudur." derler.

 
3:174 Onlar ALLAH’ın nimetlerini ve lütfunu hakettiler. ALLAH’ın onayını aldıkları için onlara hiçbir zarar artık dokunmaz. ALLAH, sonsuz lütfa sahiptir.

 
3:175 Şeytan ancak kendisine bağlı olanları korkutur. Siz onlardan korkmayın ve eğer inananlarsanız, Benden korkun.

 
3:176 İnkar etmekte acele edenler sana üzüntü vermesin. Onlar ALLAH’a hiçbir şekilde zarar veremezler. ALLAH, onların Ahirette hiçbir payı olmamasını ister. Onlar korkunç bir azaba uğrayacaklardır.

 
3:177 İman yerine inkarı seçenler, ALLAH’a hiçbir şekilde zarar veremezler. Onlar için acı bir azap vardır.

 
3:178 İnkar edenler, sakın kendilerinin iyiliği için onlara süre verdiğimizi sanmasınlar. Onlara sadece suçluluklarını arttırsınlar diye süre vermekteyiz. Onlar alçaltıcı bir azaba uğrayacaklar.

 
3:179 ALLAH, inananları içinde bulunduğunuz durumda bırakacak değildir, temizi pislikten ayıracaktır. ALLAH size geleceği bildirecek değildir fakat ALLAH, Elçilerinden seçtiğine verir. O zaman, ALLAH’a ve Elçilerine inanın. Eğer inanır ve sakınırsanız, büyük bir mükafat alırsınız.

 
3:180 ALLAH’ın lütfundan kendilerine verdiklerini saklayıp biriktirenler, bunun kendileri için iyi olduğunu sanmasınlar, bu onlar için kötüdür. Diriliş günü, biriktirdiklerini boyunlarında taşıyacaklar. Göklerin ve yerin varisi ALLAH’tır. ALLAH, yaptıklarınızdan Haberdardır.

 
3:181 Şüphesiz ALLAH, "ALLAH fakirdir, biz zenginiz." diyenlerin sözlerini işitmiştir. Haksız yere Peygamberleri öldürdüklerinde olduğu gibi onların söyledikleri herşeyi kaydedeceğiz ve diyeceğiz ki; “Tadın, yakıcı azabı.”

 
3:182 “Bu, yaptığınız işlerin sonucudur.” ALLAH, insanlara haksızlık edici değildir.

 
3:183 "ALLAH bize ateşin yakıp yok edeceği bir kurban getirmedikçe, hiçbir Elçiye inanmayalım diye söz verdi.” diyen onlardı. De ki, “Benden önceki Elçiler size, o istediğinizle birlikte açık delillerle gelmişti. Eğer samimiyseniz, onları niçin öldürdünüz?”

 
3:184 Seni yalanlıyorlarsa, senden önce açık deliller, sayfalar ve aydınlatıcı kitabı getiren Elçileri de yalanlamışlardı.

 
3:185 Her kişi ölümü tadar, sonra Diriliş günü mükafatınızı eksiksiz alırsınız. Kim Ateşten kurtulur da Cennete girerse, o başarıyı elde etmiştir. Bu dünya hayatı aldatıcı maddi değerlerden başka bir şey değildir.

 
3:186 Mallarınızla ve canlarınızla kesinlikle imtihan edileceksiniz. Sizden önce kitap verilenlerden ve ortak koşanlardan inciltici çok şey işiteceksiniz. Eğer sabrederseniz ve sakınırsanız, bu inancınızın sağlamlılığını gösterecektir.

 
3:187 ALLAH, kitap verilenlerden söz almıştı; “Onu insanlara bildirin ve asla onu gizlemeyin.” Fakat onlar onu arkalarına attılar ve onu ucuz bir değere değiştiler. Ne çirkin bir ticaret.

 
3:188 Yaptıklarıyla kendini beğenen ve yapmadıkları bir şey için övülmekten hoşlananlar, azaptan kurtulabileceklerini sanmasınlar. Onlara acı bir azap vardır.

 
3:189 Göklerin ve yerin Krallığı ALLAH’ındır. ALLAH, Herşeye Gücü yetendir.

 
3:190 Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbirini izlemesinde aklını kullananlar için deliller vardır.

 
3:191 Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken ALLAH’ı anarlar ve göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler; “Rabbimiz, Sen bunları boşuna yaratmadın. Sen Mükemmelsin. Bizi Ateşin azabından koru.”

 
3:192 “Rabbimiz, Sen kimi Ateşe sokarsan, onu yüzüstü bırakmışsındır. Böyle azıtmış olanların yardımcıları yoktur.”

 
3:193 “Rabbimiz, bir davetçinin ‘Rabbinize inanın.’ diye imana çağırdığını işittik ve inandık. Rabbimiz, suçlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve doğruluğu bulmuş olanlar olarak hayatımıza son ver.”

 
3:194 "Rabbimiz, Elçilerinle bize vadettiklerini bize göster ve Diriliş günü bizi yüzüstü bırakma. Sen, sözünden dönmezsin.”

 
3:195 Rableri onlara cevap verdi; “Ben sizlerden kadın veya erkek olsun, ki birbirinize eşitsiniz, yaptıkları bir işin karşılığını o çalışana vermeyerek boşa çıkaracak değilim. Böylece hicret edenler, evlerinden çıkarılanlar, Benim yüzümden işkence edilenler ve savaşanlar ve öldürülenler; Kesinlikle onların kötülüklerini örteceğim ve onları içlerinden ırmaklar akan bahçelere yerleştireceğim.” Böylesine, ALLAH tarafından bir güzelliktir. ALLAH, mükemmel güzelliklerin sahibidir.

 
3:196 İnkar edenlerin görünen başarılarından etkilenmeyin.

 
3:197 Bu sadece geçici bir eğlenmedir, sonunda onların varacakları yer Cehennemdir. Ne pis bir yerdir.

 
3:198 Rablerini gözetenler ise, içlerinden ırmaklar akan bahçeleri haketmişlerdir, orada sonsuza kadar kalacaklardır. Bu, kendilerine ALLAH tarafından verilen bir bölgedir. ALLAH katında olanlar, doğruluğu bulanlar için daha güzeldir.

 
3:199 Kesinlikle, önceki kitapları izleyenlerden bir kısmı ALLAH’a, size indirilene ve kendilerine indirilene inanır. Onlar ALLAH’tan korkarlar, ALLAH’ın ayetlerini hiçbir değere asla değişmezler. Bunlar Rablerinden mükafatlarını alacaklardır. ALLAH, hesabı çabuk görür.

 
3:200 Ey inananlar, sabredin, dayanın, birleşeceksiniz. ALLAH’ı gözetin ki mutlu sona ulaşabilesiniz.