29 - Dişi Örümcek

 
29:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
29:1 Elif.Lam.Mim.

 
29:2 İnsanlar, imtihandan geçirilmeden sadece, “İnanıyoruz.” demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar?

 
29:3 Şüphesiz Biz, onlardan öncekileri de imtihan etmişizdir. Böylece ALLAH, doğru söyleyenleri ayırt etmekte ve yalancıları da ortaya çıkarmaktadır.

 
29:4 Yoksa kötülük işleyenler, Bizimle oynadıklarını mı sanıyorlar? Hükümleri ne kadar da yanlış.

 
29:5 Kim ALLAH ile buluşmayı umuyorsa, ALLAH ile randevu kesinlikle yaklaşarak gelmektedir. O, İşitendir, Herşeyi Bilendir.

 
29:6 Kim çalışırsa, sadece kendisi için çalışmış olur. ALLAH’ın yarattıklarının hiçbirine ihtiyacı yoktur.

 
29:7 İnanan ve doğru yolda olanların kötülüklerini elbette örteceğiz ve yaptıklarının en güzeliyle karşılığını vereceğiz.

 
29:8 Biz insana, anne-babasına saygı göstermesini tavsiye ettik. Eğer onlar, bilgisizliğinden faydalanıp bir şeyi Bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, o zaman onlara uyma. Dönüşünüz Banadır, o zaman yaptıklarınızı size haber vereceğim.

 
29:9 İnanan ve doğru yolda olanları elbette iyilerin arasına alacağız.

 
29:10 İnsanların arasında bazıları var ki, “ALLAH’a inanıyoruz.” derler fakat ALLAH için sıkıntıya düştükleri anda, insanların eziyetini ALLAH’ın azabıymış gibi sayarlar. Rabbinden bir yardım ulaşınca da, "Biz zaten sizinle beraberdik." derler. ALLAH, yarattıklarının içlerinden geçenleri en iyi bilen değil midir?

 
29:11 ALLAH elbette inananları da bilmekte, ikiyüzlüleri de bilmektedir.

 
29:12 İnkar edenler inananlara, “Eğer bizim yolumuzu izlerseniz, hatalarınızdan biz sorumlu olacağız.” dediler. Hayır! Kendileri, onların hatalarından hiçbir şeyi yüklenecek değildir. Onlar kesinlikle yalancıdırlar.

 
29:13 Aslında onlar, hem kendi yüklerini hem de başka yükleri yüklenip taşıyacaklar ve Diriliş gününde, yalan yanlış uydurdukları şeyler hakkında sorguya çekilecekler.

 
29:14 Şüphesiz Biz Nuh’u toplumuna gönderdik. Aralarında bin yıldan elli yıl eksik kaldı. Sonunda, azıtmış olduklarından dolayı, tufan kendilerini yakalayıverdi.

 
29:15 Biz, onu ve gemide kendisiyle birlikte bulunanları kurtardık ve bunu insanlık için bir işaret kıldık.

 
29:16 İbrahim toplumuna demişti ki, “ ALLAH’a kulluk edin ve O’ndan korkun. Bu sizin için daha iyidir, keşke bilseydiniz.”

 
29:17 "ALLAH’ın yerine birtakım putlara kulluk ediyorsunuz ve birtakım yalanlar uyduruyorsunuz." ALLAH’ın yanında kulluk ettiklerinizin size rızk sağlamaya güçleri yoktur. O halde, rızkı sadece ALLAH’tan isteyin. O’na kulluk edin ve O’na şükredin. Siz O’na döndürüleceksiniz.

 
29:18 Eğer siz yalanlarsanız, sizden önceki jenerasyonlar da yalanlamışlardır. Elçiye düşen açıkça bildirmektir.

 
29:19 ALLAH’ın yaratılışı nasıl başlattığını sonra da onu tekrarladığını görmezler mi? Bu gerçekten ALLAH için kolaydır.

 
29:20 De ki, “Yeryüzünü dolaşın da yaratılışın nasıl başlatıldığına bir bakın.” ALLAH, Ahirette de yaratılışı böyle başlatacaktır. ALLAH, Herşeye Gücü yetendir.

 
29:21 O, dilediğini azaba uğratır ve dilediğine merhametini gösterir. Sonuçta O’na çevrilip götürüleceksiniz.

 
29:22 Siz ne yeryüzünde, ne de gökte bundan kaçabilirsiniz. Sizin ALLAH’tan başka ne bir dostunuz, ne de bir yardımcınız vardır.

 
29:23 ALLAH’ın ayetlerini ve O’nunla buluşmayı inkar edenler; İşte onlar, Benim rahmetimden ümidi kesmişlerdir. Onlar için acı bir azap vardır.

 
29:24 Toplumundan gelen cevap ise sadece, “Onu öldürün ya da yakın.” demek oldu. Fakat ALLAH onu ateşten kurtardı. Bunda inanan bir toplum için deliller vardır.

 
29:25 Dedi ki, “Siz, bu dünya hayatında aranızdaki ilişkileri korumak uğruna ALLAH’ın yanında birtakım putlar edindiniz. Fakat sonra Diriliş günü birbirinizi tanımayıp terkedecek ve birbirinizi lanetleyeceksiniz. Varacağınız yer Ateştir, hiçbir yardımcı da bulamayacaksınız.”

 
29:26 Lut ona inandı ve dedi ki, “Ben Rabbime hicret edeceğim. O, Güçlüdür, En Bilgili olandır.”

 
29:27 Biz ona İshak’ı ve Yakup’u verdik, Peygamberliği ve kitabı onun soyundan gelenlere ilettik, mükafatını dünyada verdiğimiz gibi, o Ahirette de iyilerden olacaktır.

 
29:28 Lut toplumuna, “Siz öyle bir pisliğe bulaşmışsınız ki sizden önce insanlardan hiçbiri bunu yapmamıştır.” dedi.

 
29:29 "Siz erkeklerle seks yapmakta, yol kesmekte ve içinizdeki her türlü çirkinliğe müsaade etmektesiniz.” Toplumunun ona cevabı ise, “Eğer doğru söylüyorsan, bize ALLAH’ın azabını getir.” demek oldu.

 
29:30 Dedi ki, “Rabbim, şu bozguncu topluma karşı bana yardım et.”

 
29:31 Elçilerimiz İbrahim’e müjde ile geldiklerinde dediler ki, “Biz bu bölge halkını yok edeceğiz çünkü buranın halkı azıtmıştır.”

 
29:32 Dedi ki, "Fakat Lut orada.", "Biz orada kimlerin bulunduğunu çok iyi biliyoruz. Biz elbette onu ve ailesini kurtaracağız sadece karısı hariç, o geride kalacaklar arasındadır.” dediler.

 
29:33 Elçilerimiz Lut’a vardıklarında, kendilerine kötü davranıldı ve o da bundan dolayı sıkıldı fakat onlar dedi ki, “Korkma ve endişe etme. Biz seni ve aileni kurtaracağız, sadece karın hariç, o geride kalanlar arasında olacak.”

 
29:34 “Biz, yoldan çıkmalarından dolayı bu bölge halkının üzerine gökten bir felaket indireceğiz.”

 
29:35 Şüphesiz Biz, kavrayabilen bir toplum için orada kesin bir işaret bırakmışızdır.

 
29:36 Medyen’e kardeşleri Şuayb’ı gönderdik. Dedi ki, "Ey toplumum, ALLAH’a kulluk edin, Son günü düşleyin ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.”

 
29:37 Ancak onu yalanladılar, bunun üzerine korkunç bir sarsıntı onları yok etti. Sabahleyin kendi evlerinde ölü bırakılmış oldular.

 
29:38 Ad ve Semud da. Bu, onların kalıntılarından size açıkça belli olur. Şeytan onların yaptıkları işleri kendilerine cazip göstererek onları yoldan saptırdı, oysa onlar bunu görebilecek durumdaydılar.

 
29:39 Karun, Firavun ve Haman’ı da. Şüphesiz, Musa onlara açık delillerle gitmişti. Fakat onlar yeryüzünde büyüklük taslamaya devam ettiler, onlar kurtulacak değillerdi.

 
29:40 İşte Biz, onların herbirini kendi suçlarından dolayı yakalayıverdik. Onlardan kiminin üzerine şiddetli rüzgarlar gönderdik, kimini keskin bir darbe sarıverdi, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. ALLAH onlara zulüm ediyor değildi, fakat asıl onlar kendilerine yazık ediyorlardı.

 
29:41 ALLAH’ın yanında başka dost edinenlerin durumu dişi örümceğin ve evinin durumuna benzer. Evlerin en güvensizi dişi örümceğin evidir, keşke bilselerdi.

 
29:42 ALLAH, onların Kendisinin yanında bir hiç olan bu şeylere kulluk ettiklerini elbette bilmektedir. O, Güçlüdür, En Bilgili olandır.

 
29:43 Biz bu örnekleri insanlar için vermekteyiz, onları ilim sahibi olanlar dışında kimse kavrayamaz.

 
29:44 ALLAH, gökleri ve yeri belli bir plan için yaratmıştır ki bunda inananlar için yeterli bir delil bulunmaktadır.

 
29:45 Kitaptan sana indirileni oku, namazı gözet. Namaz, kötülükten ve çirkinliklerden kesinlikle alıkoyar. En önemlisi ise, ALLAH’ı anmaktır. ALLAH yaptıklarınızı bilir.

 
29:46 İçlerinde azıtanlar bir yana, kitap verilenlerle en güzel şeklin dışında tartışma ve de ki, “Biz, bize indirilene ve size indirilene inanıyoruz. Bizim tanrımız da, sizin tanrınız da Birdir. Biz O’na teslim olanlarız.”

 
29:47 Biz bu kitabı sana indirmişizdir ve önceki kitaptan kendilerine verdiklerimiz buna inanacaklardır. Ayrıca, içinizde de buna inanacaklar vardır. Asıl inkar edenler, ayetlerimizi tanımayanlardır.

 
29:48 Sen önceki kitapları ne okudun, ne de onları kendi elinle yazdın. Yoksa batıla saplananların şüphe etmeleri için bir sebebi olurdu.

 
29:49 Hayır! Bu ayetler ilim sahibi olanların gönüllerinde açıkça bellidir. Ayetlerimizi ancak azıtanlar arkalarına atacaktır.

 
29:50 Dediler ki, “Keşke ona Rabbinden mucizeler indirilseydi!" De ki, "Mucizeler ancak ALLAH tarafından gelir. Ben sadece açık bir uyarıcıyım.”

 
29:51 Kendilerine okunmakta olan, sana indirdiğimiz bu kitaptaki onlar için yeterli değil mi? Bunda inanan bir toplum için gerçekten bir rahmet ve bir Mesaj vardır.

 
29:52 De ki, “Benimle sizin aranızda şahit olarak ALLAH yeter. O, göklerde ve yerde olan herşeyi bilir. Sahte olana inananlar ve ALLAH’ı inkar edenler ise; İşte onlar kaybedenlerdir.

 
29:53 Azabı getirmen için sana meydan okuyorlar! Eğer önceden tayin edilmiş bir süre olmasaydı, azap onlara hemen gelmiş olurdu. Aslında, o onların hiç beklemedikleri anda ansızın gelecektir.

 
29:54 Azabı getirmen için sana meydan okuyorlar! Oysa Cehennem, inkar edenleri gerçekten sarmıştır.

 
29:55 O gün, azap onları üzerlerinden ve ayaklarının altından kuşatır ve diyecek ki, “Yaptıklarınızı tadın.”

 
29:56 Ey inanan kullarım, Benim yeryüzüm geniştir, sadece Bana kulluk edin.

 
29:57 Her kişi ölümü tadacaktır sonra da Bize döndürüleceksiniz.

 
29:58 İnanan ve doğru yolda olanları içlerinden ırmaklar akan, yüksek köşkler bulunan Cennete yerleştireceğiz. Onlar orada sonsuza kadar kalacaklardır. Çalışanlar için ne güzel bir mükafat.

 
29:59 Sabredenler ve Rablerine güvenenler işte onlardır.

 
29:60 Nice canlı yaratık vardır ki kendi rızkını taşımaz, ona da, size de rızkı sağlayan ALLAH’tır. O, İşitendir, Herşeyi Bilendir.

 
29:61 Eğer onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı sizin hizmetinize kim verdi?” diye sorsan, "ALLAH." diyecekler. O zaman neden döndüler?

 
29:62 ALLAH kullarından dilediğine rızkını genişletir ve daraltır. ALLAH, herşeyi bilir.

 
29:63 Eğer onlara, “Gökten su indirip de ölü toprağı dirilten kimdir?” diye sorsan, "ALLAH." diyecekler. De ki, "Övgü ALLAH’adır.” Hayır! Onların çoğu kavrayamıyor.

 
29:64 Bu dünya hayatı, eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Gerçek hayat, Ahiret yurdundadır, keşke bilselerdi.

 
29:65 Bir gemiye bindikleri zaman, dini sadece O’na has kılıp bağlanarak ALLAH’a yalvarırlar. Fakat onları karaya çıkarıp kurtarınca, hemen ortak koşarlar.

 
29:66 Bırakın kendilerine verdiğimizi inkar etsinler ve eğlensinler. Onlar yakında bilecekler.

 
29:67 Çevrelerindeki insanların devamlı tehdit unsuru olmalarına rağmen, bizim Kutsal yeri güvenilir kıldığımızı görmüyorlar mı? Hâlâ sahte olana inanacak ve ALLAH’ın nimetlerine nankörlük mü edecekler?

 
29:68 Yalanlar uydurup ALLAH’a iftira edenden veya kendisine gerçek gelmişken onu yalanlayandan daha azıtmış kim olabilir? Cehennemde inkar edenler için yer mi yok?

 
29:69 Bizim uğrumuzda çalışanları elbette Kendi yollarımıza ileteceğiz. ALLAH, güzel davrananlarla beraberdir.