25 - Gerçeği Sahteden Ayıran

 
25:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
25:1 Dünyaya bir uyarı olsun diye, gerçeği sahteden ayıran’ı kuluna indiren, ne Üstündür.

 
25:2 Göklerin ve yerin Hakimiyeti O’na aittir. Çocuk edinmemiştir. Krallığında, O’nun hiçbir ortağı yoktur. O, herşeyi tam bir ölçüye göre planlayarak yaratmıştır.

 
25:3 O’nun yanında hiçbir şey yaratamayan, kendileri yaratılmış olan ve kendilerine hiçbir zarar ya da yarar sağlayamayan, ölümü, yaşamı ve tekrar diriltmeyi kontrol etmeye güçleri yetmeyen tanrılar edinmektedirler.

 
25:4 İnkar edenler dediler ki, “Bu, başka bir toplumun yardımıyla kendisinin ortaya çıkardığı bir uydurmadır.” Gerçekten onlar haksız ve yanlış bir söz söylediler.

 
25:5 Ve dediler ki, “Bu yazmış olduğu, öncekilerin uydurma masallarıdır. Onlar, gece gündüz kendisine dikte edilmiştir."

 
25:6 De ki, “Bunu, göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. O, Bağışlayandır, Merhametli olandır.”

 
25:7 Ve dediler ki, “Nasıl olurda bu Elçi yemek yiyor, marketlerde geziyor? Ona kendisiyle birlikte uyarıcı olarak bir Melek indirilmesi gerekmez miydi?"

 
25:8 Ya da, "Kendisine bir hazine verilmesi!" Ya da, “Yemekte olduğu bir bahçesi olması!” Azıtmış olanlar bir de dediler ki, “Siz sadece büyülenmiş bir adamı izliyorsunuz.”

 
25:9 Bak seni nasıl da türlü isimlerle çağırıyorlar, bu da onları nasıl saptırıyor, asla dönüş yolu bulamazlar.

 
25:10 En Üstün olan dilerse, sana onların istediklerinden daha iyisini, içlerinden ırmaklar akan bahçeleri verir ve senin için köşkler yapar.

 
25:11 Aslında onlar Saat’i yalanlamışlardır ve Biz, Saat’i yalanlayanlar için çılgın bir ateş hazırlamışızdır.

 
25:12 Bu onlara uzak bir yerden gözükünce, onun öfkesini ve kızgınlığını işitirler.

 
25:13 Ve onlar, hepsi bağlanmış olarak dar bir yerden geçerek onun içine atıldıkları zaman, pişmanlıklarını dile getirecekler.

 
25:14 O gün tek bir pişmanlık dile getirmeyeceksiniz, birçok pişmanlıklar içinde acı çekip duracaksınız.

 
25:15 De ki, "Bu mu daha iyi yoksa sakınanlar için vadedilen sonsuzluk Cenneti mi? Bu onların hakettikleri bir ödül ve dönüş yeridir.”

 
25:16 Onlar orada sonsuza kadar dilediklerini elde ederler. Bu, Rabbinizin değişmez vaadidir.

 
25:17 Onları ve ALLAH’ın yanında ortak tuttuklarını biraraya getirip topladığı gün diyecek ki, “Bu kullarımı siz mi saptırdınız yoksa kendileri mi yoldan saptılar?”

 
25:18 Diyecekler ki, “Sen Mükemmelsin. Senin yanında başka dostlar edinmek bizim için doğru değildir. Fakat Sen, onlara aileleriyle birlikte eğlenmelerine izin verdin, sonuçta Mesajdan yüz çevirdiler ve böylece yıkıma uğrayan bir toplum oldular.”

 
25:19 Onlar, kendilerine bildirdiklerini yalanlamışlardır, artık ne onları koruyabilirsiniz, ne de onlara bir yardımda bulunabilirsiniz. Sizden kim azıtırsa, ona sert bir azap tattıracağız.

 
25:20 Senden önce gönderdiğimiz Elçiler de yemek yerlerdi, pazarlarda dolaşırlardı. Biz sizi birbiriniz ile deniyoruz ki sabredecek misiniz görelim. Senin Rabbin Görendir.

 
25:21 Bizimle karşılaşmayı ummayanlar dediler ki, “Bize Meleklerin indirilmesi veya Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi?” Şüphesiz onlar kendilerince bir kibir sergilediler ve azgınlıkta ileriye gittiler.

 
25:22 O gün Melekleri görürler, o gün suçlu olanlara iyi haberler olmayacaktır. Diyecekler ki, “Artık ümitsiz bir şekilde kuşatıldık.”

 
25:23 Onların yapmış oldukları her işe bakacağız, onları boş ve geçersiz kılacağız.

 
25:24 O gün Cennetliklerin kalacakları yer çok daha iyidir, eğlenecekleri yer çok daha güzeldir.

 
25:25 O gün, gök yarılıp yoğun bulutlar içinde olacak, Melekler topluca inecekler.

 
25:26 O gün, gerçek Hakimiyet Rahman’ındır. İnkar edenler için ise, zor bir gün olacaktır.

 
25:27 Azıtanların ellerini ısıracakları o gün gelecek ve diyecekler ki, “Keşke Elçiyle birlikte yolu izlemiş olsaydım.”

 
25:28 “Yazıklar olsun bana! Keşke onu bunu dost edinmeseydim.”

 
25:29 “Şüphesiz bana Mesaj geldikten sonra beni o saptırdı. Şeytan, insanı böyle yapayalnız bırakır.”

 
25:30 Elçi dedi ki, “Rabbim, benim toplumum Bu Kuran’ı terketmiştir.”

 
25:31 Biz her Peygambere suçlular arasından bir düşman ortaya çıkardık. Yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter.

 
25:32 İnkar edenler dediler ki, "Kuran kendisine neden bir kerede topluca indirilmedi?" Biz onu senin hafızana yerleştirmek için (bu şekilde indirdik) ve Biz onu belli bir sıraya göre okumuşuzdur.

 
25:33 Her ne örnek ile gelirlerse gelsinler, Biz sana gerçeği ve daha güzel bir açıklamayı getirmişizdir.

 
25:34 Cehenneme zorla toplananlar, yer bakımından en kötü pozisyonda ve yol bakımından da en sapmış olanlardır.

 
25:35 Şüphesiz Biz, Musa’ya kitabı verdik ve kendisine yardımcı olması için de kardeşi Harun’u tayin ettik.

 
25:36 Dedik ki, "Ayetlerimizi yalanlayan topluma gidin." Sonuçta onları tamamen yerle bir ettik.

 
25:37 Nuh’un toplumu da Elçileri yalanladıklarında, onları suda boğduk ve onları insanlar için bir işaret kıldık. Biz azıtanlar için acı bir azap hazırlamışızdır.

 
25:38 Ayrıca Ad, Semud, Ress halkını ve bunların arasındaki birçok jenerasyonları.

 
25:39 Biz onları darmadağan etmeden önce, bunların herbirine yeterli örnekler verdik.

 
25:40 Şüphesiz onlar, çirkin bir sağnak yağdırdığımız topluluğa uğramışlardır. Onu görmediler mi? Aslında onlar tekrar dirilmeyi ummazlardı.

 
25:41 Seni gördüklerinde daima seninle alay ederlerdi; "ALLAH’ın Elçi olarak seçtiği bu mu?”

 
25:42 “Eğer onlara karşı direnmeseydik, nerdeyse bizi tanrılarımızdan uzaklaştıracaktı.” Onlar azabı gördükleri zaman, kimin gerçekten yoldan sapmış olduğunu bileceklerdir.

 
25:43 Kendi egosunu tanrı yapanı gördün mü? Şimdi onun koruyucusu sen mi olacaksın?

 
25:44 Yoksa sen onların çoğunun işiteceğini veya kavrayabileceğini mi sanıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidirler; Hayır! Onlar yol bakımından sapmış haldedirler.

 
25:45 Rabbinin gölgeyi nasıl planladığını görmez misin? Eğer isteseydi, onu sabit kılardı, sonra Biz de güneşi bir kaynak olarak ona göre düzenlerdik.

 
25:46 Fakat Biz onu yavaş hareket etmesi için planladık.

 
25:47 Geceyi bir örtü ve sizin için uyuyup dinlenme kılan, gündüzü de yeniden bir dirilme kılan O’dur.

 
25:48 Rüzgarları, rahmetinin müjdeleyicisi olarak gönderen O’dur. Biz gökten tertemiz su indiririz.

 
25:49 Onunla, ölü yerleri diriltiriz ve yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara içecek sağlarız.

 
25:50 Şüphesiz Biz bunu, onların arasında belli bir ölçüye göre dağıtırız ki öğüt alabilsinler. Fakat insanların çoğu inkarda ısrar etmektedirler.

 
25:51 Eğer dileseydik, her şehire bir uyarıcı gönderebilirdik.

 
25:52 Öyleyse, inkar edenlere uyma ve bununla onlara karşı büyük bir mücadeleyle savaş ver.

 
25:53 İki denizi birleştiren O’dur; Biri temiz ve lezzetli, diğeri tuzlu ve içilemez. Ve onları aşılmayan bir perde ve engel ile ayırmıştır.

 
25:54 İnsanı sudan yaratan O’dur. Sonra onu çiftleşme ve birleşme ile tekrar üretir kılmıştır. Rabbin, Herşeye Gücü yetendir.

 
25:55 Hâlâ ALLAH’ın yanında kendilerine yarar ve zarar sağlayamayacak şeylere kulluk ediyorlar! İnkar eden, Rabbinin düşmanıdır.

 
25:56 Biz seni sadece bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndermişizdir.

 
25:57 De ki, “Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Ancak Rabbinize doğru, bir yol tutmayı dileyen kimseler olmanızı istiyorum.”

 
25:58 Sen asla ölmeyen’e, Diri olan’a güvenip dayan ve O’nu överek yücelt. O, kullarının suçlarından tamamiyle Haberdardır.

 
25:59 Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri altı günde yaratan, sonra da Arş üzerinde tüm yetkiyi alan O’dur, Rahman’dır; Bunu bir bilene sor.

 
25:60 Onlara “Rahman’a secde edin.” denildiği zaman, derler ki, “Rahman da ne? Senin bize emrettiğine mi secde edeceğiz?” İşte bu onların ancak nefretlerini arttırır.

 
25:61 Göğe galaksileri yerleştiren, onun içine bir ışık ve parlayan bir ay yerleştiren, ne Üstündür.

 
25:62 Öğüt almak veya şükretmek isteyenlere; Gece ve gündüzü birbirini izlemesi için düzenleyen O’dur.

 
25:63 Rahman’ın kulları, yeryüzünde medeni bir biçimde gezerler ve cahiller kendileriyle konuştukları zaman, sadece “Selam.” derler.

 
25:64 Geceleyin, Rablerini düşünürler ve secde ederler.

 
25:65 Ve derler ki, “Rabbimiz, bizi Cehennemin azabından uzaklaştır. Onun azabı dehşet vericidir.”

 
25:66 "O, en kötü yurt, en kötü pozisyondur."

 
25:67 Onlar harcadıkları zaman, ne aşırıya giderler, ne de cimrilik ederler, ikisinin ortasında verirler.

 
25:68 Onlar asla ALLAH’ın yanında başka bir tanrıya yalvarmazlar, ALLAH’ın yasak kıldığı kişiyi haksız yere öldürmezler ve zina yapmazlar. Kim bunları yaparsa, bunu ödeyecektir.

 
25:69 Azap, Diriliş gününde kendileri için iki misli olacaktır ve onlar orada aşağılanmış olarak kalacaklardır.

 
25:70 Ancak tövbe edenler, inanan ve doğru yolda olanlar bunun dışındadır. ALLAH, onların kötülüklerini iyiliklere dönüştürür. ALLAH, Bağışlayandır, Merhametli olandır.

 
25:71 Kim tövbe eder ve doğru yolda giderse, ALLAH onları tam bir kurtarışla kurtarır.

 
25:72 Onlar yalan şahitlikte bulunmazlar. Boş konuşmayla karşı karşıya geldiklerinde, onu dikkate almazlar.

 
25:73 Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, onlara karşı sağır ve körmüş gibi davranmazlar.

 
25:74 Ve derler ki, “Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bizim için bir neşe kaynağı yap, bizi sakınanların önde gidenlerinden kıl.”

 
25:75 İşte onlar sabretmelerine karşılık yüksek sınıf ile ödüllendirilirler. Orada saygı ve selam ile karşılanırlar.

 
25:76 Onlar orada sonsuza kadar kalacaklardır. Ne güzel bir yurt, ne güzel bir pozisyondur.

 
25:77 De ki, “Sadece kulluğunuz ile Rabbimin yanında değer kazanırsınız. Ama eğer yalanlarsanız, kaçınılmaz sonuçlarını çekeceksiniz.”