24 - Aydınlık

 
24:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
24:1 İndirdiğimiz ve kanun kıldığımız bir suredir. İçinde açık ayetler indirdik ki öğüt alabilesiniz.

 
24:2 Zina yapan kadın ve zina yapan erkeğin herbirinin derisini yüz elektrot ile incitin. Eğer ALLAH’a ve Son güne gerçekten inanıyorsanız, acıma duygusu sizi ALLAH’ın kanununu uygulamaktan alıkoymasın. Ve inananlardan bir grup da bu cezalara şahit olsun.

 
24:3 Zina yapan erkek, ancak zina yapan veya ortak koşan bir kadınla beraber olabilecektir. Zina yapan kadın da, zina yapan veya ortak koşan bir erkekle beraber olabilecektir. Bu, inananlara yasaklanmıştır.

 
24:4 Başkasıyla beraber olan kadınlara bu şekilde (zina) iftira eden, sonra da dört şahit getirmeyenlerin derisini seksen elektrot ile incitin ve onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar yoldan çıkmışlardır.

 
24:5 Ancak bundan sonra tövbe eder ve kendilerini düzeltirlerse, o zaman ALLAH, Bağışlayandır, En Merhametli olandır.

 
24:6 Kendi eşlerini suçlayan ve kendileri dışında başka şahit getiremeyenlerin şahitliği; Kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna şahitlik ederek, ALLAH üzerine dört defa yemin etmesiyle kabul edilir.

 
24:7 Beşincisi; Eğer yalan söyleyenlerdense, ALLAH’ın lanetinin kendisinin üzerine olmasını söylemesidir.

 
24:8 Eğer o da (kadın) dört defa ALLAH üzerine, onun (kocasının) yalan söyleyenlerden olduğuna şahitlik ederek yemin ederse, cezayı kendisinden uzaklaştırır.

 
24:9 Beşincisi; Eğer o (kocası) doğru söylüyor ise, ALLAH’ın gazabının kendi üzerine olmasını söylemesidir.

 
24:10 Bu, ALLAH’ın size olan lütfu ve rahmetidir. ALLAH, Kurtarıcıdır, En Bilgili olandır.

 
24:11 İçinizden bir örgüt büyük bir yalan uydurdu. Siz onu kendiniz için bir kötülük sanmayın, aksine o sizin için iyi bir şeydi. Onlardan herbiri suçun payını kazanmıştır. Bu olayı başlatana ise, büyük bir azap vardır.

 
24:12 Onu işittiğiniz zaman, inanan erkekler ile inanan kadınların kendileri adına güzel düşüncelerde bulunup, “Bu, açıkça büyük bir yalandır.” demeleri gerekmez miydi?

 
24:13 Dört şahit getirmeleri gerekliydi. Onlar ise şahitleri getiremedikleri için ALLAH’a göre yalancıdırlar.

 
24:14 Eğer ALLAH’ın lütfu ve rahmeti, dünya ve Ahirette sizin üzerinize olmasaydı, bu olay yüzünden büyük bir azaba uğrardınız.

 
24:15 Siz bunu kendi dillerinizle uydurdunuz ve diğerleri de hakkında bilgileri olmayan şeyi, ağızlarıyla söyleyip durdular. Bunu önemsiz bir şey sanıyordunuz, aslında o, ALLAH’a göre çok önemlidir.

 
24:16 Onu duyduğunuz zaman, “Bunun hakkında konuşmak bize yakışmaz. Sen Mükemmelsin. Bu büyük bir yanlışlıktır.” demeniz gerekirdi.

 
24:17 Eğer inananlarsanız, ALLAH size bunu bir daha asla yapmamanızı tavsiye eder.

 
24:18 ALLAH ayetleri size böyle açıklar. ALLAH, Herşeyi Bilendir, En Bilgili olandır.

 
24:19 İnananlar arasında çirkefliğin yayılmasından hoşlananlara, dünyada ve Ahirette acı bir azap vardır. ALLAH bilir, siz bilmezsiniz.

 
24:20 ALLAH, lütfunu ve rahmetini size gösterir. ALLAH, Şefkatlidir, En Merhametli olandır.

 
24:21 Ey inananlar, Şeytan’ın adımlarını izlemeyin. Kim Şeytan’ın adımlarını izlerse, bilsin ki o, iğrençliği ve kötülüğü emreder. Eğer ALLAH’ın lütfu ve rahmeti üzerinize olmasaydı, hiçbiriniz sonsuza kadar asla arınamazdı. Ancak ALLAH dilediğini arındırır. ALLAH, İşitendir, Herşeyi Bilendir.

 
24:22 İçinizden üstünlük ve varlık sahibi olanlar yakınlarına, yoksullara ve ALLAH yolunda hicret edenlere yardım etsinler. Onlara karşı güzel davransınlar, hoşgörülü olsunlar. ALLAH’ın bağışlamasına erişmeyi arzu etmez misiniz? ALLAH, Bağışlayandır, En Merhametli olandır.

 
24:23 Güzel davranan, biriyle beraber yaşayan inanan kadınları yanlışlıkla suçlayanlar, dünyada ve Ahirette lanetlenmişlerdir. Onlara korkunç bir azap vardır.

 
24:24 O gün kendi dilleri, elleri ve ayakları yapmış oldukları herşeye şahitlik edecektir.

 
24:25 O gün, ALLAH onlara hakettiklerinin karşılığını tamamen verecektir. Ve onlar da ALLAH’ın şüphesiz gerçek olduğunu göreceklerdir.

 
24:26 Kötü kadınlar kötü erkekler için, kötü erkekler kötü kadınlar içindir. Ve iyi kadınlar iyi erkekler için, iyi erkekler iyi kadınlar içindir, ki bunlar böyle suçlamalardan uzaktırlar. Onlar bağışlanmaya ve geniş bir imkana erişmişlerdir.

 
24:27 Ey inananlar, sizin evinizin dışındaki evlere sahiplerinden izin almadan ve kendilerine selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha iyidir, umulur ki öğüt alırsınız.

 
24:28 Eğer orada kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar artık oraya girmeyin. Eğer size “Gidin.” denilirse, siz de gitmelisiniz. Bu, sizin için daha temizdir. ALLAH, yaptığınız herşeyi bilir.

 
24:29 İçinde oturulmayan ve içinde size ait bir şey bulunan evlere girmenizde bir sakınca yoktur. ALLAH, açıkladıklarınızı ve gizlediklerinizi bilir.

 
24:30 İnanan erkeklere söyleyin, gözlerini kontrol altına alsınlar (Kadınlara dik dik bakmasınlar) ve iffetlerini korusunlar. Bu, kendileri için daha temizdir. ALLAH, onların yaptıklarından tamamen Haberi olandır.

 
24:31 Ve inanan kadınlara da gözlerini kontrol altına almalarını ve iffetlerini korumalarını söyleyin. Süslerini, kendiliğinden görünen kısımları dışında, açmasınlar. Örtüleriyle göğüslerini kapatsınlar. Süsleri konusunda; Kocalarından, babalarından, kocalarının babalarından, oğullarından, kocalarının oğullarından, kardeşlerinden, erkek kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, diğer kadınlardan, seks dürtüsü kalmamış erkek hizmetçi veya çalışanlardan veya ergenliğe erişmemiş çocuklardan başkasının yanında gevşeklik göstermesinler. Gizledikleri süslerini teşhir etmek amacıyla ayaklarını yürürken yere vurmasınlar. Ey inananlar, hep birlikte ALLAH’a tövbe edin ki umduklarınıza kavuşabilesiniz.

 
24:32 İçinizden birisiyle beraber yaşamayanları, erkek ve kadın işçilerinizden iyi olanlar ile evlendirmeye teşvik edin. Onlar fakir bile olsalar, ALLAH onları lütfu ile zengin edecektir. ALLAH, Cömerttir, Herşeyi Bilendir.

 
24:33 Evlenme imkanı bulamayanlar, ALLAH kendilerini lütfu ile zenginleştirinceye kadar iffetli davransınlar. İşçilerinizden bedel karşılığı serbest kalmak isteyenleri, eğer onlarda dürüstlük görüyorsanız, bedeli ödemelerini kabul edin. Ve ALLAH’ın size verdiği paradan da onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için, iffetli kalmak isteyen kızlarınızı bedel karşılığı seks yaptırmaya zorlamayın. Eğer kim onları zorlarsa, ALLAH onların zorlanmalarından sonra elbette Bağışlayandır, En Merhametli olandır.

 
24:34 Şüphesiz size açıklayıcı ayetler, önceki jenerasyonlardan örnekler ve sakınanlar için bir aydınlatıcı indirmişizdir.

 
24:35 ALLAH, göklerin ve yerin aydınlığıdır. O’nun aydınlığı, bir cam kabın içine yerleştirilmiş bir ışığın arkasındaki bir konkav aynaya benzer. Cam kap ise inci gibi parlayan bir gezegen gibidir. Yakıtı ise, doğuda ve batıda bulunmayan, bereketli bir yağ üreten ağaçtan sağlanır. Bunun yağı, ateşin kendisini tutuşturmasına gerek kalmadan, nerdeyse kendiliğinden ısı ve ışık yayar. Aydınlık üzerine aydınlıktır. ALLAH, dilediğini Kendi aydınlığına yöneltip iletir. ALLAH, insanlar için örnekleri böyle vermektedir. ALLAH, herşeyi bilir.

 
24:36 (Aydınlık ise) Ancak ALLAH’ın üstün kıldığı evlerde olur. Orada O’nun ismi anılmaktadır. O’nu gece gündüz yüceltirler.

 
24:37 Öyle kimseler var ki, iş de, ticaret de onları ALLAH’ı anmaktan alıkoymaz. Onlar namazı gözetirler, zekatı verirler. Akıllarının ve gözlerinin dehşet içinde olacağı günün bilincindedirler.

 
24:38 ALLAH, yaptıkları güzel işlerin karşılığını onlara verecek ve onlara lütfundan arttıracaktır. ALLAH, dilediğine limitsiz imkan sağlar.

 
24:39 İnkar edenler ise; Onların yaptıkları çöldeki bir seraba benzer. Susayan kimse onu bir su sanır fakat ona ulaştığında hiçbir şey bulamaz ve orada ALLAH’ı bulur. O da onun hesabını eksiksiz bir biçimde verir. ALLAH, hesabı çabuk görür.

 
24:40 Veya yoğun sis içinde, dalgaların üzerini dalgaların kapladığı şiddetli bir okyanusun ortasında karanlıkta kalmaya benzer. Karanlık üzerine karanlıktır. Kendi eline baktığında, nerdeyse onu bile göremez. ALLAH kimi aydınlıktan mahrum bırakırsa, artık onun için aydınlık olmayacaktır.

 
24:41 Göklerde ve yerde olanların, düzenli bir sıra halinde uçan kuşların ALLAH’ı yücelttiğini görmez misiniz? Herbiri kendi ibadet ve yüceltme tarzını bilir. ALLAH, onların yaptıklarını bilir.

 
24:42 Göklerin ve yerin Hükümdarlığı ALLAH’a aittir ve dönüş de ALLAH’adır.

 
24:43 ALLAH’ın bulutları sürdüğünü sonra onları biraray1a getirdiğini sonra da onları üstüste yığdığını görmez misiniz? Sonra siz de yağmurun aralarından akıp çıktığını görürsünüz. Gökten yığınla kar indirir de dilediğini onunla kaplar, dilediğinden de onu çevirir. Karın parlaklığı nerdeyse gözleri alır.

 
24:44 ALLAH, geceyi ve gündüzü kontrol eder. Bunda gözlerini kullanabilenler için bir ders vardır.

 
24:45 ALLAH, her canlıyı sudan yarattı. Bunlardan bir kısmı karınları üzerinde yürümekte, kimisi iki ayak üzerinde yürümekte, kimi de dört (ayak) üzerinde yürümektedir. ALLAH, dilediğini yaratır. ALLAH, Herşeye Gücü yetendir.

 
24:46 Şüphesiz, size açıklayıcı ayetler indirmişizdir. ALLAH dilediğini doğru yola yöneltip iletir.

 
24:47 Derler ki, "Biz ALLAH’a ve Elçiye inanırız ve uyarız.” fakat bunun ardından onlardan bir kısmı yüz çevirip döner. Bunlar inananlar değillerdir.

 
24:48 Aralarında hüküm verilmesi için ALLAH’a ve Elçisine çağrıldıkları zaman, onlardan bir kısmı bozulup döner.

 
24:49 Ama eğer hüküm kendilerinden yana ise onu hemen kabul ederler!

 
24:50 Kalplerinde bir hastalık mı vardır yoksa şüphe içindemidirler? Ya da ALLAH’ın ve Elçisinin kendilerine haksızlık yapacağından mı endişe ediyorlar? Aslında haksızlık yapanlar kendileridir.

 
24:51 Aralarında hüküm verilmesi için ne zaman ALLAH’a ve Elçisine çağrılsalar, inananların sözü sadece, “İşittik ve itaat ettik.” demek olur. İşte kazananlar bunlardır.

 
24:52 Kim ALLAH’a ve Elçisine uyarsa, ALLAH’tan korkarsa ve O’nu gözetirse, işte başarıyı hakedenler bunlardır.

 
24:53 Eğer sen onlara komutanlık edersen, seferber olacaklarına dair bütün güçleriyle ALLAH’a yemin ederler. De ki, "Yemin etmeyin. Bu bilinen bir itaattır. ALLAH, yaptıklarınızdan Haberi olandır.”

 
24:54 De ki, "ALLAH’a itaat edin ve Elçiye uyun." Eğer yüz çevirirlerse, o kendisine düşenden sorumludur, sizler de kendinize düşenden sorumlusunuz. Eğer ona uyarsanız, o zaman doğru yola iletilirsiniz. Elçiye düşen sadece bildirmektir.

 
24:55 ALLAH, içinizden inanan ve doğru yolda olanlara şunu vadeder; Kendilerinden öncekilere nasıl hakimiyet vermişse, onları da yeryüzüne hakim kılacaktır, kendileri için seçtiği dini onlar için sağlam bir şekilde yerleştirecektir ve onlar için korkunun yerine barışı ve güvenliği getirecektir. Bütün bunlar, sadece Bana kulluk ettikleri ve Bana hiçbir şeyi ortak koşmadıkları içindir. Bundan sonra kim inkar ederse, işte onlar gerçekten yoldan çıkmıştır.

 
24:56 Namazı gözetin, zekatı verin ve Elçiye uyun ki merhamete erişebilesiniz.

 
24:57 İnkar edenlerin sadece yeryüzünde uğradıkları ile kurtulacaklarını sanmayın. Onların varacakları yer Ateştir, ne çirkin bir yerdir.

 
24:58 Ey inananlar, (odalarınıza girmeden önce) izin, çalışanlardan ve ergenliğe ermemiş çocuklar tarafından istenmelidir. Bu üç durumda olmalıdır; Sabah namazından önce, öğleyin dinlenmek için elbiselerinizi değiştirdiğinizde ve gece namazından sonra. Bunlar sizin için üç özel vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında birbirinizin yanına girmekte sizin için de, onlar için de bir sakınca yoktur. ALLAH ayetleri sizin için böyle açıklamaktadır. ALLAH, Herşeyi Bilendir, En Bilgili olandır.

 
24:59 Çocuklar ergenliğe eriştiğinde, onlardan önceki büyüklerin istediği gibi onlar da izin istesinler. ALLAH ayetlerini size böyle açıklamaktadır. ALLAH, Herşeyi Bilendir, En Bilgili olandır.

 
24:60 Evlenme arzusu kalmamış yaşlı kadınların süslerini açıkça göstermeğe çalışmadan giysilerini salıvermelerinde bir sakınca yoktur. Ancak sakınmaları kendileri için daha iyi olur. ALLAH, İşitendir, Herşeyi Bilendir.

 
24:61 Kör için bir sorumluluk yoktur, sakat için bir sorumluluk yoktur, özürlü için bir sorumluluk yoktur. Evlerinizde veya babalarınızın evlerinde, annelerinizin evlerinde, erkek kardeşlerinizin evlerinde, kız kardeşlerinizin evlerinde, amcalarınızın evlerinde, halalarınızın evlerinde, dayılarınızın evlerinde, teyzelerinizin evlerinde, anahtarlarına sahip olduğunuz evlerde ya da arkadaşlarınızın evlerinde yemenizde de bir sorumluluk yoktur. Birarada veya ayrı ayrı yemenizde de bir sakınca yoktur. Evlere girdiğiniz zaman, ALLAH tarafından bereketli ve güzel bir dilek ile birbirinize selam verin. İşte ALLAH ayetleri sizin için böyle açıklıyor ki kavrayabilesiniz.

 
24:62 Gerçek inananlar, ALLAH’a ve Elçisine inananlardır ve onlar onunla beraber bir toplantıda iken izin almadan onu bırakmazlar. İzin isteyenler ise, ALLAH’a ve Elçisine inanan kimselerdir. Kendi bazı işleri için senden izin istedikleri zaman, onlardan dilediğine izin ver ve ALLAH’tan onların bağışlanmalarını dile. ALLAH, Bağışlayandır, En Merhametli olandır.

 
24:63 Elçinin ricalarını, kendi aranızda birbirinizin ricaları gibi tutmayın. ALLAH sizden birbirinin arkasına gizlenerek sıvışıp gidenleri tamamiyle bilmektedir. Onun emirlerine uymayanlar, kendilerine bir felaketin çarpmasından veya acı bir azabın uğramasından sakınsınlar.

 
24:64 Göklerde ve yerde olan herşey kesinlikle ALLAH’a aittir. O, içinde bulunduğunuz her durumu tamamiyle bilir. O’na döndürüldükleri gün, yaptıklarını kendilerine haber verecektir. ALLAH, herşeyi bilir.