23 - İnananlar

 
23:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
23:1 İnananlar gerçekten kazanmışlardır.

 
23:2 Onlar namazları boyunca saygı içindedirler.

 
23:3 Ve onlar boş konuşmaktan kaçınırlar.

 
23:4 Ve zekatı verirler.

 
23:5 Ve onlar iffetlerini korurlar.

 
23:6 Sadece eşleriyle veya doğru bir şekilde sahip olduklarıyla (ilişkiye girerler), bundan dolayı suçlanmazlar.

 
23:7 Bu limitleri aşanlar artık sınırı aşanlardır.

 
23:8 Onlara bırakılan emanetlerde ve yaptıkları anlaşmalarda kendilerine güvenilir.

 
23:9 Ve onlar düzenli bir şekilde namazlarını gözetirler.

 
23:10 İşte bunlar varis olanlardır.

 
23:11 Onlar Firdevs’e de varis olacaklardır, orada sonsuza kadar kalacaklardır.

 
23:12 Şüphesiz Biz insanı çamurun özünden yarattık.

 
23:13 Ardından onu ufak bir damla olarak çok iyi korunmuş bir hazneye yerleştirdik.

 
23:14 Sonra ufak bir damlayı asılı tutulana (embriyo) çevirdik. Sonra asılı tutulanı bir diş izine (fetus) döndürdük. Sonra diş izini kemikler olarak yarattık. Sonra da kemikleri et ile döşedik. Sonunda yepyeni bir yaratık meydana getirdik. ALLAH, En Üstün olandır, En güzelini Yaratandır.

 
23:15 Bundan sonra elbette ölürsünüz.

 
23:16 Sonra Diriliş gününde gerçekten diriltileceksiniz.

 
23:17 Şüphesiz Biz, sizin üzerinizde yedi kat yarattık ve Biz, bunlarda yaratılanları bilmez değiliz.

 
23:18 Biz gökten suyu belli bir ölçü ile indiririz, sonra onu yerde biriktiririz. Elbette onun kaçıp gitmesine de gücümüz yeter.

 
23:19 Biz onunla sizin için hurmalıklardan, üzümlerden bahçeler, her çeşit meyveler ve değişik türde ürünler yetiştiririz.

 
23:20 Ve Sina dağının bulunduğu Sina’daki bir ağaç yağ üretmektedir, yiyenler için lezzetlidir.

 
23:21 Ve hayvanlarda sizin için bir ders vardır. Onların karınlarından size içirmekteyiz ve onlardan başka yararlar da sağlarsınız ve onlardan yersiniz.

 
23:22 Onların üzerine ve gemilere binip taşınırsınız.

 
23:23 Şüphesiz Biz, Nuh’u toplumuna gönderdik. Dedi ki, "Ey toplumum, ALLAH’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka tanrınız yoktur. Artık sakınmayacak mısınız?”

 
23:24 Toplumunun inkar eden liderleri dedi ki, "Bu, sizin gibi bir insandan başkası değil, sizin aranızda üstünlük kazanmak istiyor. Eğer ALLAH dileseydi, Melekler indirirdi. Biz geçmiş Atalarımızdan böyle bir şey asla işitmedik.”

 
23:25 “O, sadece delirmiş bir adam. Belli bir süre ona aldırmayın.”

 
23:26 Dedi ki, “Rabbim, bana yardım et, çünkü onlar beni yalanladı.”

 
23:27 Biz ona şöyle vahiy ettik; “Gözetimimiz altında ve vahiyimiz ile gemiyi yap. Emrimiz geldiğinde ve atmosfer kaynayıp taşdığında, her türden bir çifti ve aleyhlerinde karar verilmiş olanların dışında aileni ona bindir. Azıtmış olanlar hakkında Benden bir şey isteme. Onlar suda boğulacaklardır.”

 
23:28 “Sen ve seninle birlikte olanlar ile gemiye yerleştiğinizde deyin ki, ‘Övgü, bizi azıtmış bir toplumdan kurtaran ALLAH’adır.’ ”

 
23:29 “Ve de ki, ‘Rabbim, beni nimet dolu bir bölgeye yerleştir. Sen, yerleştirenlerin en iyisisin.’ ”

 
23:30 Bunlarda sizin için yeterli deliller vardır. Biz sizi kesinlikle deneyeceğiz.

 
23:31 Sonra bunların ardından diğer jenerasyonu yetiştirdik.

 
23:32 Onlara kendi aralarından bir Elçi gönderdik; "ALLAH’a kulluk edin. O’ndan başka tanrınız yoktur. Artık sakınmayacak mısınız?”

 
23:33 Toplumundan, kendilerine bu dünya hayatında refah sağladığımız halde inkar eden ve Ahiret fikrini yalanlayan liderler dedi ki, “Bu sizin gibi bir insandan başka bir şey değil. Sizin yediğinizden yiyor ve içtiğiniz gibi içiyor.”

 
23:34 “Eğer kendiniz gibi bir insana uyarsanız, gerçekten kaybedenler olursunuz."

 
23:35 “O size öldükten, toprak ve kemik haline dönüştükten sonra tekrar çıkarılacağınızı mı vadediyor?”

 
23:36 “İmkansız, size vadedilen şey gerçekten imkansız.”

 
23:37 "Biz sadece dünya hayatında varız; Yaşarız ve ölürüz, biz asla diriltilmeyeceğiz.”

 
23:38 "Bu, ALLAH’a karşı yalan uydurup iftira eden adamın biri. Biz ona inanacak değiliz.”

 
23:39 Dedi ki, “Rabbim, bana yardım et, çünkü beni yalanladılar.”

 
23:40 Dedi ki, "Yakında onlar kesinlikle pişman olacaklar.”

 
23:41 Onlara gerçek bir darbe indi, böylece onları harabelere çevirdik. Azıtmış olan toplum mahvolup gitti.

 
23:42 Sonra bunların ardından diğer jenerasyonları yetiştirdik.

 
23:43 Hiçbir topluluk, kendileri için belirlenmiş süreyi ne öne alabilir, ne de onu geciktirebilir.

 
23:44 Sonra Elçilerimizi arka arkaya gönderdik. Ne zaman bir Elçi toplumuna gittiyse, onlar onu yalanladılar. Sonuçta Biz de onları birbiri ardınca yok ettik, onları birer tarih yaptık. İnanmayan toplum mahvolup gitmiştir.

 
23:45 Sonra Musa ve kardeşi Harun’u ayetlerimizle ve kesin bir delil ile gönderdik,

 
23:46 Firavun ve liderlerine. Fakat onlar büyüklük tasladılar. Onlar haksız baskı uygulayan bir toplumdu.

 
23:47 Dediler ki, “Toplumları kullarımız olan iki insana mı inanacağız?”

 
23:48 Onlar ikisini yalanladılar ve sonuçta yok edildiler.

 
23:49 Şüphesiz, onlar doğru yola iletilsinler diye Musa’ya kitap verdik.

 
23:50 Biz, Meryem’in oğlunu ve annesini bir işaret kıldık ve onları yiyecek ve içecekleri bulunan yassı, yanları dik tepe olan bir yere yerleştirdik.

 
23:51 Ey Elçiler, güzel ve temiz olan şeylerden yiyin ve iyi davranışlarda bulunun. Ben sizin yaptıklarınızı gerçekten bilirim.

 
23:52 Sizin topluluğunuz tek bir topluluktur ve Ben sizin Rabbinizim, sadece Benden korkun.

 
23:53 Fakat onlar kendilerini anlaşamayan gruplara böldüler, her parti kendilerinde bulunan ile mutludur.

 
23:54 Artık onları belli bir süre kendi karışıklıkları içinde bırak.

 
23:55 Onlar öyle mi zannediyorlar ki, kendilerine verdiğimiz mal ve çocuklar ile

 
23:56 onlara yardım edip durmaktayız? Onların hiçbir fikirleri yok.

 
23:57 Onlar ki gerçekten, Rablerinin bilincinde olduklarından korkarlar.

 
23:58 Ve Rablerinin ayetlerine inanırlar.

 
23:59 Ve Rablerinin yanında ortak edinmezler.

 
23:60 Ve Rablerinin önünde toplanılacaklarını bildiklerinden, yardımlarını verirken kalpleri saygı içinde titrer.

 
23:61 Onlar iyi işler yapmakta isteklidirler. Onlar bunları yaparken yarışırlar.

 
23:62 Biz hiçbir kişiye kendi gücünün ötesinde yüklemeyiz ve Biz gerçeği söyleyen bir kayıt tutarız. Kimse hiçbir haksızlığa uğratılmayacaktır.

 
23:63 Çünkü onların akılları bundan habersizdir. Onlar buna uymayan işler yaparlar ve bunun için çalışmaktadırlar.

 
23:64 Sonra onların liderlerini azap ile cezalandırdığımızda, hemen şikayet ederler.

 
23:65 Bugün şikayet etmeyin. Bizden yardım tamamen kesilmiştir.

 
23:66 Delillerim size sunulmuştur fakat siz topuklarınız üzerinde geri döndünüz.

 
23:67 Siz onlara karşı büyüklük tasladınız ve onları hiçbir şekilde önemsemediniz.

 
23:68 Onlar neden bu söz üzerinde düşünmezler? Farkında değiller mi ki, geçmişteki Atalarının asla ulaşamadığı şeyler kendilerine gelmiştir.

 
23:69 Kendi Elçilerini tanıyamadılar mı? O yüzden mi onu böyle inkar ediyorlar?

 
23:70 Onun deli olduğuna mı karar verdiler? Aslında o, kendilerine gerçeği getirmiştir fakat onların çoğu gerçek olandan nefret ederler.

 
23:71 Eğer gerçek onların isteklerine uysaydı, göklerde ve yerde kaos yaşanırdı, bunların içindeki herşey de bozulur giderdi. Biz onlara kendi delillerini vermişizdir fakat onlar kendi delillerinden yüz çeviriyorlar.

 
23:72 Sen onlardan bir ücret mi istiyorsun? Senin Rabbinin ücreti çok daha iyidir. O, En güzel İmkan sağlayandır.

 
23:73 Gerçekten sen onları doğru bir yola çağırmaktasın.

 
23:74 Ancak Ahirete inanmayanlar, bu yoldan kesinlikle sapacaklar.

 
23:75 Onlara merhamet gösterdiğimizde ve problemlerini giderdiğimizde bile, onlar taşkınlıkları içine iyice batıp bocalamaya devam ettiler.

 
23:76 Şüphesiz, onları azaba uğrattığımızda bile, Rablerine dönmediler ve yalvarmadılar.

 
23:77 Ardından onların üzerlerine şiddetli bir azabın yolunu açtığımızda tamamen şok oldular.

 
23:78 Sizin için işitme, gözler ve beyinler meydana getiren O’dur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.

 
23:79 Sizi yeryüzünde yetiştiren O’dur ve O’na toplanacaksınız.

 
23:80 Yaşamı ve ölümü kontrol eden O’dur ve gece ile gündüzün birbirini izlemesini sağlayan O’dur. Hâlâ kavrayamıyor musunuz?

 
23:81 Onlar öncekilerin söylediklerini söylediler.

 
23:82 Dediler ki, “Biz öldükten, toprak ve kemikler olduktan sonra mı tekrar diriltileceğiz?”

 
23:83 “Şüphesiz böyle vaadler bize ve bizden önceki Atalarımıza da verilmişti. Bunlar öncekilerin uydurma masallarından başka bir şey değil.”

 
23:84 De ki, “Eğer biliyorsanız, yeryüzü ve onun üzerinde olanlar kimindir?”

 
23:85 Diyecekler ki, "ALLAH’ındır.” De ki, “O zaman neden düşünmüyorsunuz?”

 
23:86 De ki, “Yedi göğün Rabbi; Büyük Arş’ın Rabbi kimdir?”

 
23:87 Diyecekler ki, "ALLAH’tır.” De ki, “O zaman neden sakınmıyorsunuz?”

 
23:88 De ki, “Eğer biliyorsanız, herşeyin Yönetim Sistemi kimin elindedir?, ki yardım sağlayabilen fakat hiçbir yardıma ihtiyacı olmayan sadece O’dur.”

 
23:89 Diyecekler ki, "ALLAH’ın.” De ki, “O zaman neden hâlâ büyü altındasınız?”

 
23:90 Biz onlara gerçeği getirmişizdir, ancak onlar yalancıdırlar.

 
23:91 ALLAH, asla bir çocuk edinmemiştir ve O’nunla beraber hiçbir tanrı yoktur. Yoksa her tanrı kendi yarattığı ile bağımsızlığını ilan ederdi ve üstünlük sağlamak için birbirleriyle yarışırlardı. ALLAH, Mükemmeldir, onların iddia ettiklerinden uzaktır.

 
23:92 Gizlilikleri ve açıklananları Bilendir. O, ortak edinmekten yücedir.

 
23:93 De ki, “Rabbim, onların başına geleceğini bana göstereceksen (veya göstermeyeceksen),"

 
23:94 “Rabbim, beni azıtmış toplumun içinde bırakma.”

 
23:95 Biz, onlar için ayırmış olduğumuzu sana göstermeye gücümüz yeter.

 
23:96 Kötülüğü en iyi şekilde sav. Biz onların iddia ettiklerini çok iyi biliriz.

 
23:97 De ki, “Rabbim, şeytanların fısıldamalarından Sana sığınırım.”

 
23:98 "Ve onların yanıma gelmelerinden de Sana sığınırım, Rabbim.”

 
23:99 Ölüm onlardan birine geldiği zaman, “Rabbim, beni geri gönder.” der.

 
23:100 “ki geride bıraktığım ile iyi davranışlarda bulunayım.” Doğru değil, bu onun söylediği kendi lafıdır. Diriltilecekleri güne kadar bir engel onu buradan ayıracaktır.

 
23:101 Ses estirildiği zaman, o gün aralarındaki yakınlık bağları kalkacaktır ve birbirleriyle bile ilgilenemeyeceklerdir.

 
23:102 Tartıları ağır gelenler, işte onlar kazananlar olacaktır.

 
23:103 Tartıları hafif gelenler ise, kendilerine yazık etmiş olanlardır. Onlar, Cehennemde sonsuza kadar kalacaklardır.

 
23:104 Ateş onların yüzlerini kaplayacak ve orada acı içinde kıvranıp duracaklardır.

 
23:105 Ayetlerim size okunmadı mı ve onları yalanlayanlar sizler değil miydiniz?

 
23:106 Diyecekler ki, “Rabbimiz, yanlışlıklarımız bizi sardı ve biz sapmış bir toplum olduk.”

 
23:107 "Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer yine dönersek, artık gerçekten azıtmış kimseler oluruz.”

 
23:108 Diyecek ki, “Orada rezil olmuş bir durumda kalın ve Benimle konuşmayın.”

 
23:109 “Kullarımdan bir grup, ‘Rabbimiz, inandık, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.’ derlerdi de,”

 
23:110 “siz onlarla alay ederdiniz, öyle ki bu size Beni anmayı unutturdu. Onlara nedense hep gülüyordunuz."

 
23:111 “Bugün sabretmelerinin karşılığını kendilerine verdim. Onlar başarıya ulaşanlardır.”

 
23:112 Dedi ki, “Yeryüzünde ne kadar süre kaldınız? Kaç yıl?”

 
23:113 Dediler ki, “Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. Sayanlara sor.”

 
23:114 Dedi ki, “Gerçekten pek az kaldınız, keşke bilseydiniz.”

 
23:115 “Sizi boşuna yarattığımızı ve Bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz?”

 
23:116 Gerçek Kral olan ALLAH, ne Yücedir. O’ndan başka tanrı yoktur. Görkemli Arş’ın Rabbidir.

 
23:117 Kim ALLAH’ın yanında hiçbir delili olmadığı halde başka bir tanrıya kulluk ederse, artık onun hesabı Rabbinin yanındadır. İnkar edenler asla kazanamazlar.

 
23:118 De ki, “Rabbim, bağışla, merhamet et, Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.”