22 - Hac

 
22:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
22:1 Ey insanlar, Rabbinizden korkun çünkü Saat’in sarsıntısı korkunç bir şeydir.

 
22:2 Onu gördüğünüz gün, bakıcı bir kadın bebeğini bırakacak, hamile bir kadın taşıdığını düşürecektir. İnsanları uyuşmuş gibi sendeliyor göreceksin, aslında sarhoş değildirler. Ancak ALLAH’ın azabı çok şiddetlidir.

 
22:3 İnsanlar arasında ALLAH hakkında bilgisi olmadan tartışanlar ve her isyankar şeytanın peşinden gidenler vardır.

 
22:4 Kim onu kendisine dost edinirse, o onu saptıracak ve onu çılgın Ateşin işkencesine götürecek diye yazılmıştır.

 
22:5 Ey insanlar, eğer diriliş hakkında bir şüpheniz varsa, şu bir gerçek ki sizi topraktan yarattık, sonra zigottan, sonra embriyodan, sonra da yaşama devam eden veya yaşamsız kalan fetüsten. Biz size işte böyle açıklıyoruz. Dilediğimizi belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi bebek olarak çıkarırız, sonra da olgunluğa erişirsiniz. Kiminiz genç ölürsünüz, kiminiz ömrün en kötü çağına kadar yaşarsınız, ki artık belli bir limitin ötesinde gerekli bilgiye erişemezsiniz. Ölü olan bir toprağa bakın, onun üzerine su indirdiğimiz anda titreyip canlanır ve her türlü güzel bitkiler yetişir.

 
22:6 İşte bu, ALLAH’ın gerçek olduğunu ve O’nun ölüyü dirilttiğini böylece ıspatlar. O, Herşeye Gücü yetendir.

 
22:7 Ve Saat gelmektedir, bunda hiç şüphe yoktur. ALLAH, kabirlerde olanları diriltecektir.

 
22:8 İnsanlar arasında ALLAH hakkında bilgisi olmadan, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan tartışan var.

 
22:9 Büyüklük taslayarak ALLAH’ın yolundan saptırmak için çalışır. Bu dünyada rezilliğe uğrar ve Diriliş gününde ona yakıcı bir işkenceyi tattırırız.

 
22:10 Bu, sizin kendi ellerinizle işlediklerinizdir. ALLAH insanlara asla haksızlık edici değildir.

 
22:11 İnsanlar arasında ALLAH’a şartlara göre kulluk eden var. Eğer kendisine bir iyilik gelse, onunla tatmin olur. Fakat kendisine bir bela gelse, yüzüstü döner. Böylece o, bu dünyada da, Ahirette de kaybeder. İşte asıl kayıp budur.

 
22:12 ALLAH’ın yanında kendisine zarar veremeyen veya fayda sağlayamayan şeylere yalvarır. İşte derin sapıklık budur.

 
22:13 Kendisine faydadan çok zarar vermekte olana yalvarmaktadır. Ne çirkin bir destekçidir! Ne çirkin bir arkadaştır!

 
22:14 ALLAH, inanan ve doğru yolda olanları, içlerinden ırmaklar akan bahçelere sokar. Herşey, ALLAH’ın dileğiyle olur.

 
22:15 Kim ALLAH’ın kendisine dünya ve Ahirette yardım etmeyeceğini zannediyorsa, o zaman tamamen göğe (Allah’a) yönelsin ve (putlaştırdıkları ile ilişiğini) kessin. Sonra bu planın, kendisini sıkan şeyi giderdiğini görecektir.

 
22:16 İşte Biz onu böyle açık ayetler olarak indirmişizdir. ALLAH, dilediğini doğru yola iletir.

 
22:17 İnananlar, Yahudiler, din değiştirenler, Nasraniler (Hristiyanlar), Ateşe tapanlar (Zerdüştler) ve ortak koşanlar; ALLAH, Diriliş gününde onların arasında hüküm verecektir. ALLAH, herşeye şahittir.

 
22:18 Göklerde ve yerde olanların, güneşin, ayın, yıldızların, dağların, ağaçların, hayvanların ve insanlardan birçoğunun ALLAH’a secde ettiğinin farkında değil misiniz? Birçoğunun üzerine de azap gerçekleşecektir. ALLAH’ın rezil ettiğini itibarlı kılacak kimse yoktur. Herşey, ALLAH’ın dileğiyle olur.

 
22:19 İşte bunlar, Rableri hakkında kavga eden iki gruptur. İnkar edenlerin kendileri için hazırlanmış ateşten elbiseleri olacaktır. Başlarının üzerine de ateşten sıvı dökülecektir.

 
22:20 Bu, içlerinin ve derilerinin erimesine sebep olacaktır.

 
22:21 Onlar demirden çukurlara kapatılacaklardır.

 
22:22 Ne zaman bu acıdan kurtulmak için çıkmak isteseler, oraya geri döndürülürler; “Yakıcı azabı tadın.”

 
22:23 ALLAH, inanan ve doğru yolda olanları, içlerinden ırmaklar akan bahçelere sokacaktır. Onlar orada altın bileziklerle ve incilerle süslenecekler ve onların oradaki giysileri ise ipek olacaktır.

 
22:24 Onlar güzel sözlere iletilmişlerdir. Onlar, Övülmeye layık olan’ın yoluna iletilmişlerdir.

 
22:25 İnkar edenlere, ALLAH’ın yolundan ve yerli veya ziyaret eden insanlar için tayin ettiğimiz Kutsal Mescid’den çevirip uzaklaştıranlara ve orada azıtarak doğruluktan ayrılanlara acı bir azap tattıracağız.

 
22:26 Biz İbrahim’e Evin yerini gösterdik; “Benim yanımda hiçbir şeyi ortak edinme ve Evimi ziyaret edenler, orada yaşayanlar, eğilen ve secde edenler için temiz tut.”

 
22:27 “Ve insanların haccı gözetmesini bildirin. Size yürüyerek veya çeşitli ulaşım araçlarına binerek gelecekler. Onlar çok uzak yollardan gelecekler."

 
22:28 Kendileri için ticari menfaatleri görsünler ve kendilerine sağladığı hayvanlar için belli günler de ALLAH’ın ismini ansınlar. “Bunlardan yiyin ve ümitsiz olanı, yoksulu doyurun.”

 
22:29 Sonra yükümlülüklerini tamamlasınlar, adaklarını yerine getirsinler ve tarihi evi ziyaret etsinler.

 
22:30 ALLAH’ın yasaklarına saygı gösterenler, Rablerinin yanında güzel bir karşılığı haketmişlerdir. Sizin için açıklananlar dışındaki hayvanlar size serbest bırakılmıştır. Artık putperest zihniyetin pisliğinden sakının, yalancı şahitlikten kaçının.

 
22:31 O’na ortak koşmadan, sadece ALLAH’a yönelerek bağlanın. Kim ALLAH’ın yanında ortak edinirse, o sanki gökten düşmüş sonra da akbabalar tarafından kapılmış veya rüzgar tarafından derin dar bir uçuruma sürükleniyormuş gibi olur.

 
22:32 ALLAH’ın şart kıldığı yöntemlere saygı gösterenler, kalplerinin doğruluğunu ortaya koyarlar.

 
22:33 Bunlar (hayvanlar), tarihi eve bağışlanmadan önce size bir müddet faydalar sağlamaktadır.

 
22:34 Her topluluk için, kendilerine sağladığımız hayvanlar üzerine ALLAH’ın ismini ansınlar diye yöntemler kıldık. Sizin tanrınız Tek Tanrıdır, sadece O’na teslim olun. Söz dinleyenleri müjdele.

 
22:35 Onlar ki ALLAH anıldığı zaman kalpleri titrer, sıkıntılı zamanlarda sabrederler, namazı gözetirler ve kendilerine sağladıklarımızdan verirler.

 
22:36 Kurbanlık hayvanlar, kendi yararınız için ALLAH’ın şart kıldığı yöntemlerindendir. Onlar bir sıra halinde dururlarken, ALLAH’ın ismini anın. Onlar kurban için sunulduğunda, onlardan yiyin ve ihtiyacı olana ve yoksula yedirin. Böylece onları sizin için boyun eğdirdik ki şükrünüzü gösterebilesiniz.

 
22:37 Ne onların etleri, ne de kanları ALLAH’a ulaşır. O’na ulaşan ancak sizin doğruluğunuzdur. O, onları sizin için boyun eğdirmiştir ki sizi doğru yola ilettiği için ALLAH’ı yüceltin. Güzel davrananları müjdele.

 
22:38 ALLAH inananları savunur. ALLAH ihanet edeni, nankör olanı sevmez.

 
22:39 Kendilerine haksızlık edilmesinden dolayı, eziyet edilenlere izin verilmiştir. ALLAH, onları desteklemeye gücü yetendir.

 
22:40 Onlar sadece "Rabbimiz ALLAH’tır.” dedikleri için evlerinden haksız bir şekilde çıkarıldılar. Eğer ALLAH insanların bir kısmını diğerlerine karşı desteklemeseydi, içlerinde ALLAH’ın sık sık anılması gerektiği Manastırlar, Kiliseler, Sinagoglar ve Mescidler yıkılıp gitmiş olurdu. ALLAH, Kendisini destekleyenleri kesinlikle destekler. ALLAH, En Kuvvetli olandır, Güçlüdür.

 
22:41 Onlar ki, yeryüzünde kendilerini yöneticiler olarak gösterseydik, namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler ve kötülüğe engel olurlardı. Bütün işlerin sonu ALLAH’a varır.

 
22:42 Eğer seni yalanlarlarsa, onlardan önce Nuh’un toplumu, Ad ve Semud da yalanlamıştı.

 
22:43 İbrahim’in toplumu ve Lut’un toplumu da.

 
22:44 Ve Medyen halkı da. Musa da yalanlanmıştı. Ben inkar edenlere önce süre verdim, sonra onları yakaladım. Benim karşılığını vermem nasılmış görsünler.

 
22:45 Biz birçok topluluğu, azıtmış oldukları için yok etmişizdir. Onların sonu harabeler, kullanılamaz olmuş kuyular ve büyük boş köşkler olmuştur.

 
22:46 Yeryüzünü dolaşmadılar mı, sonra kavrayabilmek için akıllarını, işitmek için kulaklarını kullanmadılar mı? Aslında gerçek körlük gözlerin değil, kafaların içindeki akılların körlüğüdür.

 
22:47 Onlar senden azabı getirmeni istiyorlar. ALLAH, asla vaadini yerine getirmeyecek değildir. Rabbinizin yanında bir gün, sizin saydığınız bin yıl gibidir.

 
22:48 Geçmişte birçok topluluk haksız bir şekilde davrandılar. Ben onlara bir süre verdim sonra da onları yakalayıverdim. Dönüş ancak Banadır.

 
22:49 De ki, “Ey insanlar, ben sizin için açık bir uyarıcıyım.”

 
22:50 İnanan ve doğru yolda olanlar, bağışlanmayı ve geniş bir imkanı haketmişlerdir.

 
22:51 Ayetlerimize meydan okumaya çalışanlar ise, Cehennemliktirler.

 
22:52 Senden önce gönderdiğimiz hiçbir Elçi veya bir Peygamber yoktur ki Şeytan onun isteklerine karışıp durmasın. Ancak ALLAH, Şeytan’ın yapmış olduklarını geçersiz kılar. ALLAH ayetlerini tamamlar. ALLAH, Herşeyi Bilendir, En Bilgili olandır.

 
22:53 O böylece Şeytan’ın hilesini, kalplerinde şüphe bulunan ve kalpleri katılaşmış olanlar için bir imtihan kılar. Ancak azıtanlar, karşı taraf ile beraber kalır.

 
22:54 Ancak kendilerine ilim verilmiş olanlar, Rablerinden bir gerçek olduğunu bilecekler, sonra ona inanacak ve kalpleri de onu kabul edecektir. ALLAH, inananları elbette doğru olan yola iletir.

 
22:55 İnkar edenler ise, Saat’in kendilerine aniden gelmesine veya berbat bir günün azabı kendilerine uğramasına kadar şüphe etmeye devam edeceklerdir.

 
22:56 O gün, Hakimiyet ALLAH’ındır. O, onların aralarında hüküm verecektir. İnanan ve doğru yolda olanlar Nimet bahçelerini haketmişlerdir.

 
22:57 İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlar ise, utanç verici bir azaba uğramışlardır.

 
22:58 ALLAH yolunda hicret edip sonra da öldürülür veya ölürlerse, ALLAH onlara güzel bir imkan sağlayacaktır. ALLAH, En güzel İmkan sağlayandır.

 
22:59 O, kendilerini mutlu edecek bir kabul ile onları kabul edecektir. ALLAH, Herşeyi Bilendir, Hoşgörülü olandır.

 
22:60 Bu böyledir ki; Kim kendisine yapılan haksızlığın benzeriyle karşılık verir, sonra kendisine bu yüzden tekrar saldırılırsa, ALLAH onu kesinlikle destekleyecektir. ALLAH, Affedendir, Bağışlayandır.

 
22:61 Bu böyledir ki; ALLAH, geceyi gündüze birleştirmektedir ve gündüzü de geceye birleştirmektedir. ALLAH, İşitendir, Görendir.

 
22:62 Bu böyledir ki; ALLAH gerçektir, O’nun yanında kulluk ettikleri ise, sahtedir. ALLAH, En Yüksektedir, En Muhteşem olandır.

 
22:63 Görmez misiniz ki, ALLAH gökten su indirmekte böylece toprağı yeşile dönüştürmektedir. ALLAH, Lütfunu en iyi şekilde verendir, Herşeyden Haberdardır.

 
22:64 Göklerde olanlar ve yerde olanlar O’nundur. ALLAH gerçekten, Zengindir, Övülmeye layık olandır.

 
22:65 ALLAH’ın yeryüzündeki herşeyi sizin hizmetinize vermiş olduğunu görmez misiniz? Gemiler okyanusta O’nun emriyle akıp gitmektedir. O, Kendisinin izni olmadıkça gökte olanların yeryüzüne çarpmasını önler. ALLAH insanlara karşı Şefkatlidir, En Merhametli olandır.

 
22:66 Size yaşam veren, sonra da öldüren, sonra tekrar yaşama getirecek olan O’dur. Gerçekten insan nankördür.

 
22:67 Biz her topluluk için üzerinde bulunmak istedikleri bir ibadet tarzı belirlemişizdir. Öyleyse onlar seninle boşuna tartışmasınlar. Sen herkesi Rabbine çağırmaya devam et. Sen kesinlikle doğru yol üzerindesin.

 
22:68 Eğer seninle tartışırlarsa, de ki, “ALLAH, yaptıklarınızı çok iyi bilir.”

 
22:69 ALLAH, Diriliş gününde anlaşmazlığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda hüküm verecektir.

 
22:70 ALLAH’ın gökte ve yerde olanların hepsini bildiğini farketmez misiniz? Bunların hepsi gerçekten bir kayıttadır. Bu, ALLAH için çok kolaydır.

 
22:71 Hâlâ onlar ALLAH’ın yanında, onlar hakkında hiçbir delil indirmediği ve onların da haklarında hiçbir şey bilmedikleri şeylere kulluk ediyorlar. Azıtmış olanların hiçbir yardımcısı yoktur.

 
22:72 Ayetlerimiz kendilerine açıkça okunduğu zaman, inkar edenlerin yüzlerindeki inkar belirtilerini görürsün. Nerdeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanlara saldıracaklar. De ki, "Size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Ateş; ALLAH’ın inkar edenler için vadettiği, ne çirkin bir yerdir."

 
22:73 Ey insanlar, işte size bir örnek, dikkatlice düşünün; ALLAH’ın yanında kulluk ettiklerinizin hepsi, bunu yapmak için biraraya gelseler, asla bir sinek bile yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey çalsa, onun yerine aynısını koyamazlar. İzleyen de zayıf, izlenen de.

 
22:74 ALLAH’a değer verilmesi gerektiği gibi değer vermezler. ALLAH, En Kuvvetli olandır, Güçlüdür.

 
22:75 ALLAH, Melekler arasından da, insanlar arasından da Elçiler seçer. ALLAH, İşitendir, Görendir.

 
22:76 O, onların geçmişlerini ve geleceklerini bilir. Bütün işlerin kontrolu ALLAH’a aittir.

 
22:77 Ey inananlar, eğilin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve iyilik için çalışın ki mutlu sona ulaşabilesiniz.

 
22:78 ALLAH için Kendisi uğruna çalışmanız gerektiği gibi çalışın. O, sizi seçmiştir ve Atanız İbrahim’in dini olan dininizde üzerinize bir zorluk vermemiştir. Zaten sizi o zamanlar "Teslim olanlar (Müslümanlar)." diye isimlendiren odur. Böylece Elçi, sizin aranızda bir şahit olduğu gibi siz de insanlar arasında şahitlersiniz. Artık namazı gözetin, zekatı verin ve ALLAH’a sıkıca sarılın. O, sizin Destekçinizdir; Ne güzel destekçidir ve ne güzel yardımcıdır.