21 - Yecüc ve Mecüc

 
21:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
21:1 İnsanlar için hesap, hızla yaklaşıyor fakat onlar önemsememezlik içinde yüz çeviriyorlar.

 
21:2 Rablerinden kendilerine yeni bir Mesaj geldiğinde, onu bir umursamazlık içinde dinlerler.

 
21:3 Onların akılları düşüncesizlik içindedir. Azıtmış olanlar gizlice konuşurlar; “Bu sizin gibi bir insan değil mi? Öyleyse bile bile sihiri kabul mü edeceksiniz?"

 
21:4 Dedi ki, “Rabbim, gökte ve yerdeki her düşünceyi bilir. O, İşitendir, Herşeyi Bilendir.”

 
21:5 Hatta dediler ki, “Bunlar halüsinasyon.”, “Onu o uydurmuştur.”, “O bir şair. O zaman önceki Elçilerde olduğu gibi bize de bir mucize göstersin."

 
21:6 Biz geçmişte inanan bir topluluğu asla yok etmedik. Bunlar inananlar mı?

 
21:7 Biz senden önce kendilerine vahiy ettiğimiz adamlardan başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız, hatırlatıcıyı bilene sorun.

 
21:8 Biz onlara yemeyen bedenler vermedik, onlar ölümsüz de değildiler.

 
21:9 Sonra onlara verdiğimiz sözümüzü yerine getirdik. Onları, dilediklerimizle birlikte kurtardık ve taşkınlık yapanları da yok ettik.

 
21:10 Şüphesiz, size Mesajınızın içinde bulunduğu bir kitap indirmişizdir. Kavrayamadınız mı hâlâ?

 
21:11 Biz, azıtmış olduklarından dolayı birçok topluluğa son verdik ve onların yerine başka toplumları getirdik.

 
21:12 Onlar Bizim cezamızın geldiğini sezince, koşmaya başladılar.

 
21:13 Koşmayın, zevklerinize ve yaşadığınız yere dönün çünkü siz sorulacaksınız.

 
21:14 Dediler ki, “Yazıklar olsun bize! Biz gerçekten azıtmışız.”

 
21:15 Onların bu yakınmaları, Biz onları tamamen yerle bir edinceye kadar devam etti.

 
21:16 Biz göğü, yeri ve bunların arasındakileri bir eğlence olsun diye yaratmadık.

 
21:17 Eğer eğlenceye ihtiyacımız olsaydı, yapmak istediğimiz de bu olsaydı, Tarafımızdan yapardık.

 
21:18 Aslında planımız gerçek olanı sahte olana karşı desteklemek, ona üstün gelmesini sağlamaktır. Söylediğiniz sözlerden dolayı yazıklar olsun size.

 
21:19 Göklerde ve yerde kim varsa O’nundur. O’nun yanında olanlar, O’na kulluk etmekte kibirlenmezler ve gevşemezler.

 
21:20 Onlar gece ve gündüz hiç yorulmadan yüceltirler.

 
21:21 Onlar yeryüzünde yaratabilen tanrılar mı bulmuşlardır?

 
21:22 Eğer oralarda (göklerde ve yerde) ALLAH’ın yanında başka tanrılar olsaydı, elbette oralarda kaos yaşanırdı. Arş’ın Rabbi olan ALLAH, onların iddialarından uzaktır, Mükemmel olandır.

 
21:23 O yaptıklarından asla sorulmaz, oysa diğerleri sorulurlar.

 
21:24 O’nun yanında başka tanrılar mı bulmuşlardır? De ki, “Bana delilinizi gösterin. İşte bu, önceki Mesajları tamamlayan ve kendi jenerasyonuma olan Mesajdır.” Gerçekten onların çoğu gerçeği bilmezler, o yüzden yüz çevirirler.

 
21:25 Senden önce gönderdiğimiz her Elçiye; “Benden başka tanrı yoktur. Sadece Bana kulluk edin." diye vahiy ettik.

 
21:26 Hâlâ diyorlar ki, "Rahman, çocuk edindi!" O, Mükemmeldir. Hepsi (Elçiler) değerli kullardır.

 
21:27 Onlar kendi kendilerine konuşmazlar ve tamamen O’nun emirlerini izlerler.

 
21:28 O, onların geleceğini ve onların geçmişini bilir. Onlar, O’nun kabul ettiklerinden başkasına şefaat etmezler ve O’nun haşmetinden içleri titrer.

 
21:29 Eğer onlardan biri O’nun yanında bir tanrı olduğunu iddia ederse, onu Cehennem ile cezalandırırız. Biz azıtanları böyle cezalandırırız.

 
21:30 İnkar edenler farketmiyorlar mı ki, gökler ve yer katı bir kütleydi de Biz onu patlamayla açtık? Ve her canlı organizmayı sudan meydana getirdik. Hâlâ inanmayacaklar mı?

 
21:31 Ve yeryüzüne sabitleştiriciler yerleştirdik yoksa sizinle birlikte sarsılıp kayardı. Ve onda düzgün yollar yerleştirdik ki doğru yolu bulabilesiniz.

 
21:32 Ve göğü korunmuş bir tavan kıldık. Onlar ise bu delillere ilgisiz kalıyorlar.

 
21:33 Ve gece ile gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O’dur. Herbiri kendi yörüngesinde yüzüp gitmektedir.

 
21:34 Senden önce hiçbir insanı ölümsüz kılmadık. Sen öleceksin de onlar ölümsüz mü kalacaklar?

 
21:35 Her kişi ölümü tadacak. Sizi iyilik ve kötülük ile imtihan ediyoruz ve Bize döndürüleceksiniz.

 
21:36 İnkar edenler seni gördüğü zaman, seni alay konusu yaparlar; “Tanrılarınıza meydan okuyan bu mu?” Aslında Rahman’ın Mesajını inkar edenler kendileridir.

 
21:37 İnsan yaratılış olarak sabırsızdır. Ben, işaretlerimi size elbette göstereceğim, sakın acele etmeyin.

 
21:38 Onlar ise, “Eğer doğru söylüyorsanız, vadedilen nerdedir?” diyorlar.

 
21:39 Keşke inkar edenler yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacaklarını ve hiç kimsenin yardım edemeyeceği zamanı bilselerdi.

 
21:40 Onlara aniden gelecek ve onları tamamen sersemletecek. Artık ne ondan sakınabilirler, ne de kendilerine süre verilir.

 
21:41 Şüphesiz, senden önceki Elçilerle de alay edilmiştir ve sonuçta onlarla alay etmiş olanları, o alaya aldıkları sarıp kuşatmıştır.

 
21:42 De ki, "Gece ve gündüz, sizi Rahman’dan kim koruyabilir?" Onlar Rablerinin Mesajına tamamen ilgisizdirler.

 
21:43 Yoksa kendilerini Bize karşı koruyabilen tanrıları mı var? Onlar kendilerine bile yardım edemezler. Onlar Bize geldiklerinde bile birbirlerine destek veremezler.

 
21:44 Biz onları ve Atalarını ömürleri boyunca yararlandırdık. Yeryüzünde geçen her zamanın kendilerini sona biraz daha yaklaştırdığını görmüyorlar mı? O halde, üstün gelenler onlar mı?

 
21:45 De ki, “Ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum.” Fakat sağırlar uyarıldıkları zaman çağrıyı işitemezler.

 
21:46 Rabbinin azabının bir örneği kendilerine dokunsa, hemen derler ki, “Eyvah! Biz gerçekten azıtmışız.”

 
21:47 Biz, Diriliş gününde adalet tartılarını kuracağız. Hiçbir kişi, hiçbir haksızlığa uğramayacaktır. Bir hardal tanesinin eşitliğinde bile olsa ortaya konulacaktır. Biz hesap gören olarak yeteriz.

 
21:48 Şüphesiz Biz, Musa ve Harun’a, sakınanlar için bir hatırlatıcı ve bir aydınlık olarak, gerçeği sahteden ayıran’ı verdik.

 
21:49 Onlar yalnız kaldıklarında bile Rablerinden korkarlar ve Saat’ten çekinirler.

 
21:50 Bu indirdiğimiz, nimet dolu bir hatırlatıcıdır. Onu inkar edecek misiniz?

 
21:51 Şüphesiz, bundan önce İbrahim’e doğruyu bulma yeteneği verdik çünkü Biz onu tamamen biliyorduk.

 
21:52 O babasına ve toplumuna dedi ki, “Bu kendinizi adadığınız heykeller de ne?”

 
21:53 Dediler ki, "Biz ailelerimizi onlara kulluk ediyor bulduk."

 
21:54 Dedi ki, “Şüphesiz, siz ve aileleriniz derin bir sapıklık içindesiniz."

 
21:55 Dediler ki, “Sen bize gerçeği mi söylüyorsun yoksa dalga mı geçiyorsun?”

 
21:56 Dedi ki, "Sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir, onları Kendisi varetmiştir. Ben de buna şahit olanlardanım.”

 
21:57 "ALLAH’a yemin ederim ki, siz ayrıldıktan sonra sizin heykellerinize bir planım var.”

 
21:58 O, büyük olanı dışında, onları paramparça etti, ki belki ona danışırlar.

 
21:59 Dediler ki, “Tanrılarımıza bunu kim yapmışsa, gerçekten o azıtmıştır.”

 
21:60 Dediler ki, “Biz, İbrahim denilen bir gencin onları tehdit ettiğini işittik.”

 
21:61 Dediler ki, “Onu insanların gözleri önüne getirin ki onlar ona şahit olsunlar.”

 
21:62 Dediler ki, “Bunu tanrılarımıza sen mi yaptın, Ey İbrahim?”

 
21:63 Dedi ki, “Bunu yapan, o büyük olandır. Eğer onlar konuşabilirlerse, gidin onlara sorun.”

 
21:64 Bunun üzerine, kendi kendilerine dediler ki, “Gerçekten azıtmış olanlar sizlersiniz.”

 
21:65 Sonra yine eski fikirlerine geri döndüler; “Bunların konuşamadıklarını elbet sen de çok iyi biliyorsun."

 
21:66 Dedi ki, "O zaman ALLAH’ın yanında size zarar veremeyen ve fayda sağlayamayan şeylere mi kulluk ediyorsunuz?”

 
21:67 "ALLAH’ın yanında başkalarına kulluk ettiğinizden dolayı utanın. Hâlâ kavrayamıyor musunuz?”

 
21:68 Dediler ki, “Eğer yapacaksanız, onu yakın ve tanrılarınızı destekleyin.”

 
21:69 Biz de dedik ki, “Ey ateş, İbrahim için serin ve koruyucu ol.”

 
21:70 Böylece ona karşı tuzak kurdular fakat Biz onları başarısız kıldık.

 
21:71 Onu ve Lut’u kurtarıp insanlar için bereketli kıldığımız yere ulaştırdık.

 
21:72 Ona İshak’ı ve Yakup’u bir armağan olarak verdik ve onların herbirini iyi kimseler yaptık.

 
21:73 Onları, Kendi emirlerimizle doğru yola ileten önderler kıldık ve onlara nasıl doğruluk için çalışacaklarını, nasıl namazı ve zekatı gözeteceklerini vahiy ile öğrettik. Onlar Bize bağlı hizmet veren kullarımızdı.

 
21:74 Lut’a ise kavrama yeteneği ve ilim verdik ve onu pis işler yapmakta olan topluluktan kurtardık. Onlar gerçekten yoldan çıkmış kötü bir toplumdu.

 
21:75 Onu rahmetimizin içine aldık, çünkü o iyilerdendi.

 
21:76 Bundan önce Nuh da çağrıda bulundu ve ona cevap verdik. Biz, onu ve ailesini büyük felaketten kurtardık.

 
21:77 Onu, ayetlerimizi yalanlayan topluma karşı destekledik. Onlar kötü bir toplumdu, Biz de onların hepsini suda boğduk.

 
21:78 Davud ve Süleyman; Başka toplumun koyunları tarafından mahvedilmiş birinin ekinleri hakkında hüküm verirlerken, Biz onların hükmüne şahittik.

 
21:79 Biz Süleyman’ı doğru karara ilettik. Biz herbirine kavrama yeteneği ve ilim verdik. Dağları ve kuşları, birlikte yüceltsinler diye Davud’un hizmetine verdik. Bunu yapan Bizdik.

 
21:80 Ve ona, savaşın şiddetinden korumak için giyim sanatını öğrettik. Hâlâ şükretmeyecek misiniz?

 
21:81 Süleyman için de fırtına şeklinde esen rüzgarı verdik, kendi emriyle bereketli kıldığımız yere akıp giderdi. Biz, herşeyi biliriz.

 
21:82 Ve kendisi için dalgıçlık yapan ve bundan başka işler de gören şeytanlar vardı. Biz onları onun kontrolüne verdik.

 
21:83 Eyüb Rabbine çağrıda bulundu; “Beni sıkıntı sarıverdi. Sen, merhametlilerin En Merhametli olanısın.”

 
21:84 Biz de ona cevap verdik, sıkıntıyı üzerinden kaldırdık ve kendisi için aile olarak iki mislini verdik. Bu, Tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için bir hatırlatıcı idi.

 
21:85 İsmail, İdris, Zülkifl; Hepsi sabredenlerden idi.

 
21:86 Onları rahmetimizin içine aldık, çünkü onlar iyi kimselerdi.

 
21:87 Zün Nun (Yunus, isminde ‘N’ olan); Kendisini kontrol edemediğimizi düşünerek görevini bırakmıştı. Sonunda karanlıktan (balığın içinden) çağrıda bulundu; “Senden başka tanrı yok, Sen Mükemmelsin. Ben azıtmış olanlardan oldum.”

 
21:88 Biz kendisine cevap verdik ve onu üzüntüden kurtardık. Biz inananları böyle kurtarırız.

 
21:89 Zekeriya, Rabbine çağrıda bulundu; “Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen mirasçıların en iyisisin.”

 
21:90 Biz ona cevap verdik ve kendisine Yahya’yı armağan ettik. Biz onun için eşini verimli kıldık. Çünkü onlar iyi işlere koşarlar, sevinç ve korku anlarında Bize yalvarırlardı. Bize saygı duyarlardı.

 
21:91 İffetini korumuş olana ise, Biz ona Kendi Ruhumuzdan üfledik, onu ve oğlunu insanlığa bir işaret kıldık.

 
21:92 Sizin topluluğunuz, tek bir topluluktur ve Ben sizin Rabbinizim. Sadece Bana kulluk edin.

 
21:93 Fakat onlar bu işte aralarında bölünüp dağıldılar, oysa onların hepsi Bize dönecektir.

 
21:94 İnanmış olarak iyi işler yapanların çabası boşa gitmeyecektir. Biz onu kaydetmekteyiz.

 
21:95 Yok ettiğimiz herhangi bir topluluğun geri dönmesi yasaklanmıştır.

 
21:96 Ancak Yecüc ve Mecüc’ün tekrar ortaya çıkmasına kadar, onlar dönüp her yönden gelecekler.

 
21:97 İşte o zaman, gerçek kehanet yaklaşarak gerçekleşecektir ve inkar edenler korku içinde gözlerini dikip bakarlar; “Yazıklar olsun bize, biz buna tamamen ilgisizdik. Gerçekten biz azıtmışız.”

 
21:98 Siz ve ALLAH’ın yanında kulluk ettikleriniz, Cehennem için yakıt olacaksınız. İşte oraya gireceksiniz.

 
21:99 Eğer onlar tanrılar olsaydı, oraya girmezlerdi. Oysa onların hepsi orada sonsuza kadar kalacaklardır.

 
21:100 Onlar orada iç çekip feryat edecekler ve hiçbir şey de işitemeyecekler.

 
21:101 Güzel imkanlarımızı hakedenler, işte onlar oradan uzaklaştırılmışlardır.

 
21:102 Onlar onun uğultusunu duymayacaklar. Onlar sonsuza kadar kendi arzu ettikleri herşeye kavuşabilecekleri bir yerde kalacaklar.

 
21:103 En büyük korku onları endişelendirmeyecektir, Melekler onları sevinç içinde alacaklar; "Bu, size vadedilmiş olan gününüzdür.”

 
21:104 O gün göğü, bir kitabın katlanması gibi katlayacağız. İlk yaratılışı başlattığımız gibi, onu tekrarlayacağız. Bu bizim vaadimizdir, bunu kesinlikle yapacağız.

 
21:105 Şüphesiz, diğer kitaplarda olduğu gibi Zebur’da da yeryüzüne iyi kullarımın varis olacağını yazmışızdır.

 
21:106 Bu, kulluk eden bir toplum için bir bildiridir.

 
21:107 Biz seni insanlar için bir rahmet olarak gönderdik.

 
21:108 Bildir ki, “Bana sizin tanrınızın Tek Tanrı olduğu vahiy edilmiştir. Teslim olacak mısınız?”

 
21:109 Eğer yüz çevirirlerse, de ki, “Ben size gereken açıklamada bulundum. Size gelecek olan yakın mı yoksa uzak mı bilemem.”

 
21:110 “O elbette, sizin açıkça söylediklerinizi de bilir, gizlediklerinizi de bilir."

 
21:111 “Bütün bildiğim, bunun sizin için bir deneme ve geçici bir eğlence olduğudur.”

 
21:112 De ki, "Rabbim, Senin hükmün adaletlidir. Rabbimiz Rahman’dır. Sizin iddialarınız karşısında sadece O’nun yardımı istenir.”