19 - Meryem

 
19:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
19:1 Kef.He.Ya.Ayn.Sad.

 
19:2 Rabbinin, kulu Zekeriya’ya olan rahmetinin bir anlatımıdır.

 
19:3 O, Rabbine gizli bir çağrıda bulundu.

 
19:4 Dedi ki, “Rabbim, gerçekten kemiklerim zayıfladı, saçlarım beyaz alevlerle tutuştu. Sana yalvardığımda, Rabbim, asla ümitsizliğe düşmem.”

 
19:5 “Ben, arkamdan gelecek yakınlarımdan endişe ediyorum ve karım da kısır. Tarafından bana bir yardımcı ver.”

 
19:6 “O, bana mirasçı olsun, Yakup hanedanına da mirasçı olsun. Onu, Rabbim, kabul edilir kıl.”

 
19:7 "Ey Zekeriya, sana ismi Yahya olan bir çocuğu müjdeliyoruz. Daha önce hiçbir kimseyi onun gibi meydana getirmemişizdir.”

 
19:8 Dedi ki, “Rabbim, karımın kısırlığına ve benim çok yaşlı olmama rağmen bir oğlum mu olacak?”

 
19:9 Dedi ki, "Böylece Rabbin dedi ki, ‘Bu, Benim için kolaydır. Bundan önce seni yarattım ve sen hiçbir şey değildin.’ ”

 
19:10 Dedi ki, “Rabbim bana bir işaret ver.” Dedi ki, “Senin işaretin, arka arkaya üç gece insanlarla konuşamamandır.”

 
19:11 Sığınağından çıkıp toplumun içine girdi, onlara işaret etti, "Gece gündüz (Allah'ı) yüceltin."

 
19:12 “Ey Yahya, kitaba sımsıkı sahip çık.” Biz ona gençliğinde kavrama yeteneği verdik.

 
19:13 Ve Tarafımızdan iyi huy ve arındırma. Çünkü o doğru biriydi.

 
19:14 O, anne-babasına saygı gösterdi ve asla asi bir zorba olmadı.

 
19:15 Doğduğu gün, öldüğü gün ve diriltileceği gün ona selam olsun.

 
19:16 Kitapta Meryem’den bahset. O, ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti.

 
19:17 Kendisini onlardan bir engel ayırmışken, ona Ruhumuzu gönderdik. O, ona bir insan şekliyle gitti.

 
19:18 Dedi ki, “Ben senden Rahman’a sığınırım, belki sakınırsın.”

 
19:19 Dedi ki, "Ben sadece Rabbinin Elçisiyim, sana arındırılmış bir erkek çocuk vereceğim.”

 
19:20 Dedi ki, “Bana hiçbir erkek dokunmamışken, benim nasıl bir oğlum olabilir? Ben utanmaz biri değilim.”

 
19:21 Dedi ki, “Böylece Rabbin dedi ki; ‘Bu, benim için kolaydır. Onu insanlar için bir işaret ve Tarafımızdan bir rahmet kılacağız. Bu, kararlaştırılmış bir iştir.’ ”

 
19:22 Onu taşıdığı zaman, uzak bir yere çekildi.

 
19:23 Doğum sancısı kendisine bir hurma ağacının dibinde geldi. Dedi ki, “Keşke bu olmadan önce ölseydim ve tamamen unutulsaydım.”

 
19:24 (Bebek) Onun altından kendisine seslendi, “Üzülme. Rabbin sana bir ırmak sağlamıştır.”

 
19:25 “Eğer bu hurma ağacının gövdesini sallarsan, olgun hurmalar senin için düşecektir.”

 
19:26 “Ye, iç ve mutlu ol. Herhangi bir kimseyi gördüğün zaman de ki, ‘Ben Rahman’a sessizlik yemini ettim. Ben bugün hiçbir kimseyle konuşmuyorum.’ ”

 
19:27 Onu alarak toplumun içine girdi. Dediler ki, "Ey Meryem, sen hiç beklenmedik bir şey yapmışsın.”

 
19:28 "Ey Harun’un soyu, baban kötü bir adam ve annen de utanmaz biri değildi.”

 
19:29 Bunun üzerine, o da onu gösterdi. Dediler ki, “Beşikteki bir bebek ile nasıl konuşabiliriz?”

 
19:30 (Bebek) Dedi ki, "Ben, ALLAH’ın bir kuluyum. Bana kitap vermiştir ve beni bir Peygamber yapmıştır.”

 
19:31 “Nereye gitsem beni nimet dolu kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı gözetmemi emretti.”

 
19:32 “Anneme hürmet etmemi de. Beni karşı gelen bir zorba yapmadı.”

 
19:33 “Ve doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün selam üzerimedir."

 
19:34 İşte Meryem oğlu İsa. Hakkında hâlâ şüphe ettikleri işin gerçeği budur.

 
19:35 Bir oğul edinmesi ALLAH’a uygun değildir; O, Mükemmeldir. Bir şeyin olmasına karar verirse, ona sadece "Ol." der ve o olur.

 
19:36 "ALLAH, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Sadece O’na kulluk edin. İşte doğru olan yol budur.”

 
19:37 Çeşitli partiler kendi aralarında anlaşmazlığa düştüler. Korkunç bir günün görünümünden dolayı, inkar edenlerin vay haline!

 
19:38 Bizimle karşılaşmaya geldikleri zaman, onları duyana kadar, onları görene kadar bekle. Zaten azıtmış olanlar, o gün tamamen bir şaşkınlık içindedirler.

 
19:39 Emrimizin yürürlüğe gireceği Pişmanlık günü hakkında onları uyar. Onlar ilgisiz kalmışlardır, onlar inanmazlar.

 
19:40 Yeryüzüne ve onun üzerindekilere varis olan Biziz. Onlar Bize döndürülecekler.

 
19:41 Kitapta İbrahim’den bahset. O, doğru ve iyi bir Peygamberdi.

 
19:42 Babasına dedi ki, “Ey babam, işitemeyen, göremeyen ve sana hiç faydası olmayan şeylere neden kulluk ediyorsun?”

 
19:43 “Ey babam, senin almadığın bir ilmi ben aldım. Artık beni izle ve seni düzgün bir yola ileteyim."

 
19:44 “Ey babam, Şeytan’a kulluk etme. Şeytan Rahman’a karşı isyan etmiştir.”

 
19:45 “Ey babam, korkarım ki Rahman tarafından azaba uğratılacaksın, o zaman da Şeytan’ın bir dostu olarak kalmış olacaksın.”

 
19:46 Dedi ki, “Sen benim tanrılarımı yüzüstü mü bırakıyorsun, Ey İbrahim? Eğer son vermezsen, seni taşlayacağım. Beni yalnız bırak.”

 
19:47 Dedi ki, "Selam üzerine olsun. Rabbimden senin için bağışlanma dileyeceğim. O, bana karşı çok lütuf edicidir.”

 
19:48 "Seni ve ALLAH’ın yanında kulluk ettiklerini terkedeceğim. Ben sadece Rabbime kulluk edeceğim. Ancak Rabbime yalvarırsam, yanlışlığa düşmem.”

 
19:49 Onları ve ALLAH’ın yanında kulluk ettiklerini terkettiği için ona İshak’ı ve Yakup’u verdik ve onların herbirini bir Peygamber yaptık.

 
19:50 Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk ve onları tarihte önemli bir yere yerleştirdik.

 
19:51 Kitapta Musa’dan bahset. O, sadık biriydi ve bir Peygamber Elçi idi.

 
19:52 Ona Sina dağının sağ tarafından seslendik ve görüşmek için onu yakınlaştırdık.

 
19:53 Ve rahmetimizden ona kardeşi Harun’u, bir Peygamber olarak bağışladık.

 
19:54 Kitapta İsmail’den bahset. O, sözünde doğru olan biriydi ve bir Peygamber Elçi idi.

 
19:55 Ailesine namazı ve zekatı gözetmelerini emrederdi. O, Rabbi tarafından kabul edilir biriydi.

 
19:56 Kitapta İdris’den bahset. O, doğru ve iyi bir Peygamber idi.

 
19:57 Biz onu şerefli bir konuma yükselttik.

 
19:58 İşte bunlar, ALLAH’ın nimet verdiği Peygamberlerin bir kısmıdır. Onlar Adem soyundan ve Nuh ile beraber taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail soyundan ve doğru yola ilettiklerimizin arasından seçildiler. Rahman’ın ayetleri kendilerine okunduğu zaman, gözleri yaşlanarak secde ederler.

 
19:59 Onlardan sonra, namazı kaybeden ve kendi heveslerine uyan jenerasyonlar geldi. Onlar azgınlıklarının sonucunu görecekler.

 
19:60 Ancak tövbe eden, inanan ve doğru yolda olanlar, hiçbir haksızlığa uğratılmadan Cennete girecekler.

 
19:61 Rahman, Kendisine gizli gizli kulluk edenlere, Aden bahçelerini vadetmiştir. O’nun vaadi elbette yerine gelecektir.

 
19:62 Orada boş bir söz işitmeyecekler; Sadece selam. Onlar gece gündüz, imkanları içinde faydalanacaklar.

 
19:63 İşte Cennet; Onu sakınan kullarımıza vereceğiz.

 
19:64 Biz ancak Rabbinizin emriyle ineriz. Geçmişimiz, geleceğimiz ve bunların arasındaki herşey O’na aittir. Rabbiniz asla unutkan değildir.

 
19:65 Göklerin, yerin ve bunların arasındaki herşeyin Rabbidir. O’na kulluk edin ve O’na kullukta sabredin. Hiç O’nun gibi birini biliyor musun?

 
19:66 İnsan, “Ben öldükten sonra diri olarak çıkarılacakmıyım?” diye sorar.

 
19:67 İnsan önceden hiçbir şey değilken, kendisini yarattığımızı unuttu mu?

 
19:68 Rabbin için, Biz onları şeytanlarla birlikte kesinlikle toplayacağız sonra onları rezil olmuş bir durumda Cehennemin etrafında biraraya getireceğiz.

 
19:69 Sonra her gruptan Rahman’a karşı en azılı düşmanı ayıracağız.

 
19:70 Biz orada kimin yanmayı hakettiğini daha iyi biliriz.

 
19:71 Sizden herbiri onu görecektir; Bu, Rabbinin değiştirilemez bir kararıdır.

 
19:72 Sonra sakınanları kurtarırız ve azıtmış olanları rezil olmuş bir durumda bırakırız.

 
19:73 Ayetlerimiz kendilerine açıkça okunduğu zaman, inkar edenler inananlara derler ki, “Hangimiz daha iyi durumda ve daha çoğunlukta?”

 
19:74 Onlardan önce birçok jenerasyonu yok etmişizdir, onlar daha güçlüydü ve daha iyi durumdaydı.

 
19:75 De ki, “Kim sapıklığı seçmişse, Rahman ona süre verecektir. Kendilerine vadedileni; Saat’i ve Azabı gördükleri zaman, kimin durumunun daha kötü ve güç bakımından daha zayıf olduğunu göreceklerdir.”

 
19:76 ALLAH, doğru yola iletilmeyi seçenlerin bulunduğu yolu genişletir çünkü iyi işler her zaman Rabbinin yanında güzel karşılıklara sahiptir ve daha güzel sonuçlar getirir.

 
19:77 Ayetlerimizi inkar edeni sonra da, "Bana servet ve çocuklar verilecek." diyeni gördün mü?

 
19:78 O, geleceği mi görmüş? Yoksa Rahman’ın yanında böyle bir anlaşma mı yapmış?

 
19:79 Biz gerçekten, söylediğini kaydedeceğiz sonra onu her arttırılan azaba uğratacağız.

 
19:80 Sonra onun sahip olduklarına mirasçı oluruz ve Bize tek başına gelir.

 
19:81 Kendilerine yardım ederler diye ALLAH’ın yanında tanrılar edindiler.

 
19:82 Hayır tam tersine; Onlar, onların ibadetlerini inkar edecekler ve onların düşmanları olacaklar.

 
19:83 Şeytanları inkar edenlerin üzerine, onları tahrik etmek için serbest bıraktığımızı görmüyor musun?

 
19:84 Onlara karşı acele etmeyin. Biz onlar için gerekli hazırlıkları yapıyoruz.

 
19:85 O gün sakınanları bir grup halinde Rahman’ın önünde toplarız.

 
19:86 Ve suçluları da bir sürü halinde son yerleri Cehenneme süreceğiz.

 
19:87 Rahman’ın anlaşmasına itaat edenler dışında, hiç kimse şefaat yetkisine sahip olamayacak.

 
19:88 "Rahman, çocuk edindi!" dediler.

 
19:89 Şüphesiz siz, çok çirkin bir iddiada bulundunuz.

 
19:90 Gökler parçalanacak, yeryüzü yarılacak ve dağlar yıkılıp çökecek.

 
19:91 Çünkü Rahman’ın çocuk edindiğini öne sürdüler.

 
19:92 Rahman’ın çocuk edinmesi uygun değildir.

 
19:93 Göklerde ve yerde olanların hepsi Rahman’ın kuludur.

 
19:94 Şüphesiz O, onların hepsini kuşatmış ve onları bir bir saymıştır.

 
19:95 Kıyamet günü, onların hepsi O’nun önüne tek tek gelecektir.

 
19:96 İnanan ve doğru yolda olanlara gelince, Rahman onlara sevgi gösterecektir.

 
19:97 Sakınanları müjdelemen ve karşı gelen bir toplumu uyarman için, Biz bunu senin dilinle açıklanabilir kıldık.

 
19:98 Biz onlardan önce birçok jenerasyonu yok ettik. Onlardan herhangi birini hissedebiliyor musun veya onlardan herhangi bir ses duyabiliyor musun?