15 - Hicr

 
15:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
15:1 Elif.Lam.Ra. İşte bunlar, kitabın ve net hale getirilmiş Kuran’ın delilleridir.

 
15:2 Kesinlikle, inkar edenler teslim olmuş olmayı dileyecekler.

 
15:3 Onları bırakın yesinler, eğlensinler ve istekleriyle meşgul olsunlar. Onlar yakında öğrenecekler.

 
15:4 Biz hiçbir topluluğu, belirlenen vaktin dışında yok etmedik.

 
15:5 Hiçbir topluluk, sonunu ne geciktirebilir, ne de öne alabilir.

 
15:6 Dediler ki, "Ey kendisine Mesaj verilen, sen delisin."

 
15:7 “Eğer doğru söylüyorsan, neden bize Melekleri getirmiyorsun?”

 
15:8 Biz, Melekleri belli görevlerin dışında indirmeyiz. O zaman da hiç kimseye süre verilmez.

 
15:9 Elbette hatırlatıcıyı Biz indirdik ve onu koruyan da elbette Biz olacağız.

 
15:10 Şüphesiz, senden önce geçmişteki topluluklara da Biz gönderdik,

 
15:11 onlara ne zaman bir Elçi geldiyse, onunla alay ettiler.

 
15:12 Biz, suçluların akıllarını böyle kontrol ederiz.

 
15:13 Sonuçta ona inanmazlar. Geçmişteki jenerasyonlardan beri meydana gelen sistem budur.

 
15:14 Onlara gökte bir kapı açsak, oradan yukarı yükselseler bile,

 
15:15 Diyecekler ki, “Gözlerimiz aldanıyor. Biz büyülenmiş bir toplumuz.”

 
15:16 Şüphesiz Biz, gökyüzünde Takımyıldızları yerleştirdik ve onu bakanlar için süsledik.

 
15:17 Ve onu her kovulmuş şeytana karşı koruduk.

 
15:18 Ancak sinsice hareket edip dinleyen olursa, peşinden kuvvetli bir ışın kovalar.

 
15:19 Yeri de Biz düzenledik ve oraya sabitleştiriciler yerleştirdik. Biz orada herşeyi bir dengeye göre yetiştirdik.

 
15:20 Orayı sizin için ve kendilerine rızk veremeyecekleriniz için yerleşime elverişli kıldık.

 
15:21 Sonsuz miktarına sahip olmadığımız hiçbir şey yoktur. Fakat Biz onu belli bir ölçü ile indiririz.

 
15:22 Ve rüzgarları aşılayıcılar olarak göndeririz ve içmeniz için gökten suyu indiririz. Yoksa siz onun lezzetini koruyamazsınız.

 
15:23 Yaşam ve ölümü kontrol eden Biziz ve Biz son varisleriz.

 
15:24 Ve şüphesiz sizin aranızdan öne geçenleri biliriz ve şüphesiz geride kalanları da biliriz.

 
15:25 Rabbin onları kesinlikle toplayacaktır. O, En Bilgili olandır, Herşeyi Bilendir.

 
15:26 Şüphesiz Biz insanı çömlek çamuru gibi kuru çamurdan yarattık.

 
15:27 Cinleri ise bundan önce parlak ateşten yarattık.

 
15:28 Rabbin Meleklere dedi ki, “Ben, çömlek çamuru gibi kuru çamurdan bir insan yaratıyorum.”

 
15:29 “Onu tamamladıktan ve Ruhumdan üflediğim zaman, ona secde edin.”

 
15:30 Meleklerin hepsi topluca secde ettiler,

 
15:31 İblis dışında. O, secde edenlerle beraber olmayı reddetti.

 
15:32 Dedi ki, “Ey İblis, neden secde edenlerle birlikte olmadın.”

 
15:33 Dedi ki, "Çömlek çamuru gibi kuru çamurdan yarattığın bir insana secde etmem."

 
15:34 Dedi ki, “O zaman oradan çık, sen kovuldun.”

 
15:35 “Din gününe kadar lanetime uğradın.”

 
15:36 Dedi ki, “Rabbim, onların diriltileceği güne kadar bana süre ver.”

 
15:37 Dedi ki, "Sen süre verilenlerdensin."

 
15:38 "Belirlenmiş gün ve zamana kadar.”

 
15:39 Dedi ki, “Rabbim, benim sapmamı dilediğin için ben de kesinlikle onları yeryüzünde ayartacağım, onların hepsini saptıracağım.”

 
15:40 “Ancak sadece Sana bağlanan kulların, bunun dışındadır.”

 
15:41 Dedi ki, “İşte Benim için doğru olan yol budur.”

 
15:42 “Senin, Benim kullarımın üzerinde hiçbir gücün yoktur. Sadece seni izleyen azgınların üzerinde olabilir.”

 
15:43 “Ve Cehennem onların hepsinin buluşma yeridir.”

 
15:44 “Onun yedi kapısı olacaktır. Her kapı onların belli bir kısmını alacaktır.”

 
15:45 Sakınanlar ise, bahçelerde ve kaynak başlarında olacaklardır.

 
15:46 Oraya barış ve güvenlik içinde girin.

 
15:47 Biz, onların kalplerinden tüm kıskançlığı almışızdır. Hepsi kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıya oturacaklardır.

 
15:48 Onlar orada hiçbir yorgunluk hissetmeyecekler, oradan da çıkarılmayacaklardır.

 
15:49 Kullarıma bildir ki Ben, Bağışlayanım, En Merhametli olanım.

 
15:50 Ve Benim azabım en acı veren azaptır.

 
15:51 Onlara İbrahim’in misafirlerinden bahset.

 
15:52 Onun yanına girdiklerinde, “Selam.” dediler. O da, “Biz sizden endişelenmeye başladık.” dedi.

 
15:53 Dediler ki, “Endişelenmeyin. Biz sana bilgili bir oğlan müjdeliyoruz.”

 
15:54 Dedi ki, “Ben bu kadar yaşlıyken, bana nasıl müjde verebilirsiniz? Hâlâ beni müjdeliyor musunuz?"

 
15:55 Dediler ki, “Sana müjdelediğimiz gerçektir, sakın ümitsizliğe düşme.”

 
15:56 Dedi ki, “Sapmışlardan başka kim Rabbinin rahmetinden ümitsizliğe düşer."

 
15:57 Dedi ki, "Ey Elçiler, göreviniz nedir?"

 
15:58 Dediler ki, "Biz suçlu bir topluma gönderildik."

 
15:59 “Ancak Lut’un ailesi bunun dışındadır. Onların hepsini kurtaracağız.”

 
15:60 “Fakat karısı hariç. O, geride kalanlardan olacaktır.”

 
15:61 Elçiler, Lut’un şehrine gittiler.

 
15:62 Dedi ki, “Siz tanınmayan kimselersiniz.”

 
15:63 Dediler ki, “Biz sana sadece onların şüphe ettiklerini getirdik.”

 
15:64 “Biz sana gerçeği getirdik, biz doğru söyleyenleriz.”

 
15:65 “Geceleyin aileni al, onların arkalarında kal ve içinizden hiç kimse arkasına bakmasın. Emredildiğiniz gibi doğruca oraya gidin.”

 
15:66 Ona şu emri ilettik; Bunlar, sabahleyin yok olacaklar.

 
15:67 Şehrin halkı sevinerek geldiler.

 
15:68 Dedi ki, “Bunlar benim misafirlerim, sakın beni rezil etmeyin.”

 
15:69 "ALLAH’tan sakının ve beni utandırmayın.”

 
15:70 Dediler ki, "Biz seni biriyle temas kurmaktan menetmedik mi?"

 
15:71 Dedi ki, “Eğer almanız gerekiyorsa, işte kızlarım!”

 
15:72 Fakat ne yazık ki, onlar kendi hevesleri yüzünden tamamen kör olmuşlardı.

 
15:73 Sonunda, sabaha karşı onlara darbeyi vurduk.

 
15:74 Biz onun altını üstüne getirdik ve onlara sert, kızgın kayalar yağdırdık.

 
15:75 Bu, işaret sahipleri için bir delildir.

 
15:76 Sistem bu şekilde devam etmektedir.

 
15:77 Bu, inananlar için bir işarettir.

 
15:78 Eyke halkı da azıtanlardandı.

 
15:79 Sonunda onlardan intikam aldık ve her ikisi de açıkça görülmektedir.

 
15:80 Şüphesiz, Hicr halkı da Elçileri yalanladılar.

 
15:81 Onlara ayetlerimizi verdik fakat onlardan yüz çevirdiler.

 
15:82 Onlar dağlarda güvenlik için evler oyarlardı.

 
15:83 Darbe onları sabahleyin vurdu.

 
15:84 Biriktirdikleri onlara yardım edemedi.

 
15:85 Biz, gökleri, yeri ve bunların arasındakileri belli bir amaç dışında yaratmadık. Saat yaklaşarak gelmektedir, onun için onlara güzel davran.

 
15:86 Rabbin Yaratandır, Herşeyi Bilendir.

 
15:87 Şüphesiz, Biz sana yedi çifti ve büyük Kuran’ı verdik.

 
15:88 Sakın onlardan bazılarına verdiklerimizi kıskanma ve onlara (inkar edenlere) üzülme, inananlar için kanatlarını indir.

 
15:89 Ve bildir; “Ben apaçık bir uyarıcıyım.”

 
15:90 Bölücülere de vereceğiz.

 
15:91 Onlar Kuran’ı parça parça kabul ederler.

 
15:92 Rabbin için, onların hepsine soracağız,

 
15:93 yaptıkları herşey hakkında.

 
15:94 Artık sana verilen emirleri uygula ve ortak koşanlar ile ilgilenme.

 
15:95 Biz seni alay edenlerden kurtaracağız,

 
15:96 ki onlar ALLAH’ın yanında başka tanrı edinirler. Onlar yakında görecekler.

 
15:97 Şüphesiz, onların söyledikleri yüzünden canının sıkıldığını çok iyi bilmekteyiz.

 
15:98 Sen Rabbini överek yücelt ve secde edenlerden ol.

 
15:99 Ve gerçeğe ulaşmak için Rabbine kulluk et.