13 - Gök Gürlemesi

 
13:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
13:1 Elif.Lam.Mim.Ra. İşte bunlar kitabın delilleridir. Rabbinden sana indirilen gerçektir fakat insanların çoğu inanmazlar.

 
13:2 ALLAH, gökleri görebileceğiniz direkler olmadan yükseltti, sonra Arş üzerinde tüm yetkiyi aldı. Güneşi ve ayı buyruğu altına aldı, herbiri belli bir süre içinde akıp gitmektedir. O, bütün herşeyi kontrol eder ve ayetleri açıklar ki Rabbinizle karşılaşacağınızı kesin olarak bilesiniz.

 
13:3 Yeri yarıp düzenleyen ve üzerine dağlar ve nehirler yerleştiren O’dur. Ve O, her türlü ürünlerden onları çift -dişi ve erkek- olarak yetiştirmiştir. Gece gündüzü kuşatmaktadır. Gerçekten bunlarda düşünebilen bir toplum için yeterli deliller vardır.

 
13:4 Yeryüzünde birbirine yakın toprak parçaları vardır; Üzüm bahçeleri, ekinler ve kimisi kökten ayrılmış, kimisi ayrı bitmiş hurmalıklar yetişmektedir. Bunlar tek bir suyla sulanmasına rağmen ürünlerin de bir kısmını diğerlerine göre üstün kılmaktayız. Gerçekten bunlarda kavrayabilen bir toplum için yeterli deliller vardır.

 
13:5 Eğer endişe duyuyorsan, asıl endişelenecek durum onların şu söyledikleridir; “Biz toprak olduktan sonra tekrar yeniden mi yaratılacağız?” Rablerini inkar edenler, işte bunlardır ve boyunlarına ışın çemberleri vurulanlar da yine bunlardır. İşte bunlar Ateşliktirler, orada sonsuza kadar kalacaklardır.

 
13:6 Onlar doğruya döndürülmek yerine tehdit edildiklerini kendilerine getirmeni isterler! Kendileri için geçmişten nice örnekler vermişizdir. Gerçekten Rabbin insanlara karşı, onların haksızlıklarına rağmen, bağışlayıcıdır ve Rabbin cezası şiddetli olandır.

 
13:7 İnkar edenler, “Keşke Rabbinden ona bir mucize indirilseydi.” derler. Sen sadece bir uyarıcısın, her topluluğun bir yol göstericisi bulunur.

 
13:8 ALLAH, her dişinin ne taşıdığını ve her rahimin neyi bırakacağını veya neyi arttıracağını bilir. O’nun yanında herşey tamamen hesaplanmıştır.

 
13:9 O, bütün gizlilikleri ve açıklananları Bilendir; En Muhteşem olan ne Yücedir.

 
13:10 Düşüncelerinizi gizleseniz de, onları açıklasanız da, gecenin karanlığına saklansanız da, gündüz hareket etseniz de birdir.

 
13:11 Herbiriniz için önünüzden ve arkanızdan izleyenler vardır. ALLAH’ın emirleriyle sizi koruyup gözetirler. Böylece bir toplum, kendini değiştirmeye karar vermedikçe, ALLAH onların durumunu değiştirmez. ALLAH bir topluma kötülük isterse, hiçbir güç onu durduramaz. Onların O’ndan başka dostu bulunmaz.

 
13:12 Şimşeği size hem korkunun, hem de ümidin kaynağı olarak gösteren ve yüklü bulutları meydana getiren O’dur.

 
13:13 Gök gürlemesi O’nu övgü ile yüceltmektedir ve Melekler de O’na olan korkularından. Yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Oysa onlar, korkunç güce sahip olan ALLAH hakkında hâlâ tartışmaktadırlar!

 
13:14 Doğru olan sadece O’na yalvarmaktır. O’nun yanında yalvardıkları, kendilerine hiçbir şekilde cevap veremez. Bu, ellerini suya uzatanlara benzer fakat ağızlarına hiçbir şey erişmez. İnkar edenlerin yalvarışları da böyle boşunadır.

 
13:15 Göklerde ve yerde olan herkes isteyerek veya istemeyerek ALLAH’a secde ederler, sabahları ve akşamları gölgeleri de.

 
13:16 De ki, "Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?", de ki, "ALLAH." De ki, “O zaman neden O’nun yanında kendilerine bile bir yarar veya zarar sağlamaya gücü olmayan dostlar ediniyorsunuz?" De ki, “Kör ile gören bir midir? Karanlık ile aydınlık bir midir?” Yoksa ALLAH’ın yanında O’nun yarattığı gibi yaratan ortaklar mı buldular da bu iki yaratmayı birbirinden ayırt edemiyorlar? De ki, "ALLAH, herşeyi Yaratandır ve O, Birdir, Tüm Egemenliğe sahiptir.”

 
13:17 Gökten su indirerek vadilerin taşmasına sebep olur, sonra süratle akması ise bol köpük meydana getirir. Mücevher veya bir madde yapmak için madenleri eritmekte ateşi kullanırlar da buna benzer bir köpük meydana gelir. ALLAH, gerçek olan ve sahte olan için böyle örnekler vermektedir. Köpük ise atılır gider, insanlara yararlı olan ise yerde kalır. ALLAH, örnekleri böyle vermektedir.

 
13:18 Rablerinin çağrısına uyanlara güzel karşılıklar vardır. O’nun çağrısına uymayanlar ise, yeryüzündeki herşeye ve hatta bununla beraber iki misline daha sahip olsalar, onu fidye olarak verirlerdi. Hesabın en kötüsü onlar içindir ve onların varacakları yer Cehennemdir, ne çirkin bir yurttur.

 
13:19 Sana Rabbinden indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, o kör kimse gibi olur mu? Sadece aklını kullananlar öğüt alacaklardır.

 
13:20 ALLAH’a olan sözlerini yerine getirenler onlardır ve anlaşmayı bozmazlar.

 
13:21 Onlar ALLAH’ın birleştirilmesini emrettiği şeyi birleştirirler, Rablerinden korkarlar ve korkunç hesaptan çekinirler.

 
13:22 Onlar, Rablerinin rızasını kazanmak için sabrederler, namazı gözetirler, kendilerine verdiğimiz gelirden gizli ve açık harcarlar ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte bunlar en iyi yurdu haketmişlerdir.

 
13:23 Onlar ailelerinden, eşlerinden ve çocuklarından iyi davrananlarla beraber Aden bahçelerine girerler. Melekler her kapıdan yanlarına gireceklerdir.

 
13:24 "Size selam olsun çünkü siz sabrettiniz. Ne keyifli bir yurt."

 
13:25 ALLAH’ın sözünü bağlandıktan sonra bozanlar, ALLAH’ın birleştirilmesini emrettiği şeyi koparanlar ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlar; İşte onlar lanetlenmişlerdir, en kötü yurt da onlarındır.

 
13:26 ALLAH, dilediğine rızkı arttırır veya kısar. Onlar bu dünya hayatı ile meşgul olmaktadırlar, bu dünya hayatı ise Ahiret ile karşılaştırıldığı zaman bir hiçtir.

 
13:27 İnkar edenler derler ki, “Keşke Rabbinden ona bir mucize indirilseydi.” De ki, "ALLAH dilediğini saptırır ve Kendisine yöneleni de doğru yola iletir.”

 
13:28 Bunlar inanırlar ve ALLAH’ı anarken kalpleri tatmin olur. Gerçekten, ALLAH’ı anarken kalpler sevinir.

 
13:29 İnanan ve doğru yolda olanlar mutluluğu ve keyifli bir yeri haketmişlerdir.

 
13:30 Biz geçmişte diğer topluluklara olduğu gibi seni de bu topluluğa gönderdik. Onlara sana vahiy ettiğimizi oku çünkü onlar Rahman’ı inkar etmişlerdir. De ki, “O, benim Rabbimdir. O’ndan başka tanrı yoktur. Ben sadece O’na güvenirim ve son dönüş O’nadır.”

 
13:31 Eğer bir Kuran dağları yerinden oynatsa veya yeryüzünü parçalara bölse ya da ölüyü konuştursa bile (onlar inanmazlar). ALLAH herşeyi kontrol eder. İnananlar hâlâ farkında değiller mi ki ALLAH dileseydi, bütün insanları doğru yola iletirdi. ALLAH’ın vaadi gelinceye kadar inkar edenlerin başlarına, yaptıklarından dolayı felaketler gelmeye devam edecek veya kendi yakınlarına vuracak. ALLAH, tayin edilen yeri ve zamanı asla değiştirmez.

 
13:32 Şüphesiz senden önceki Elçiler de alaya alınmıştır. Ben inkar edenlere süre verdim sonra onları yakalayıverdim. Cezam nasılmış görsünler.

 
13:33 O’nun gibi her kişiyi kontrol eden biri var mı? Hâlâ ALLAH’a ortak edinirler! De ki, “Onları isimlendirin. Yeryüzünde bilmediği bir şeyi O’na haber mi veriyorsunuz? Yoksa boş laflar mı uyduruyorsunuz?” Gerçekten inkar edenlerin tuzakları kendilerine cazip gelmiştir. Onlar doğru yoldan böyle uzaklaştırılırlar. ALLAH kimi saptırırsa, artık kendisi için hiçbir yol gösterici yoktur.

 
13:34 Onlar dünya hayatında azap çekerler, Ahiretteki azap ise çok daha zorludur. Onları ALLAH’a karşı hiçbir şey koruyamaz.

 
13:35 Sakınanlar için vadedilen Cennet; Irmakların akmasına, serin gölgelerin ve tükenmeyen yiyeceklerin bulunmasına benzer. Sakınanların yeri işte budur. İnkar edenlerin yeri ise Ateştir.

 
13:36 Kendilerine kitap verilenler, sana indirilene sevinirler, diğer gruplar ise onun bir kısmını inkar ederler. De ki, "Ben sadece ALLAH’a kulluk etmekle ve O’na ortak koşmamak ile emrolundum. Ben sadece O’na davet ederim ve son dönüşüm O’nadır.”

 
13:37 Biz bu kanunları Arapça indirdik ve eğer sana gelen bu ilimden sonra onların isteklerine uyarsan, ALLAH’a karşı ne bir dostun, ne de bir yardımcın olur.

 
13:38 Şüphesiz, senden önce Elçiler gönderdik ve onlara eşler ve çocuklar verdik. ALLAH’ın izni olmadan hiçbir Elçi bir mucize getiremez ve herşey tayin edilmiş belli bir zaman içinde olur.

 
13:39 ALLAH dilediğini siler ve sabitleştirir. Orijinal Kayıt O’nun yanındadır.

 
13:40 Onlara vadettiğimizi sana göstersek de veya bundan önce senin hayatına son versek de, sana düşen sadece bildirmektir. Hesap vermek Bize aittir.

 
13:41 Yeryüzündeki her günün kendilerini sona yaklaştırdığını ve onların hayat sürelerine değiştirilmeksizin ALLAH’ın karar verdiğini görmezler mi ki? O, hesabı çabuk görendir.

 
13:42 Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı fakat tuzakların hepsi ALLAH’ın kontrolu altındadır. Her kişinin ne kazandığını bilir. İnkar edenler, yurdun sonunun kime ait olduğunu bilecekler.

 
13:43 İnkar edenler diyecekler ki, “Sen bir Elçi değilsin." De ki, “Benimle sizin aranızda şahit olarak ALLAH ve kitabın ilmine sahip olanlar yeter.”