114 - İnsanlar

 
114:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
114:1 De ki, “İnsanların Rabbine sığınırım,”

 
114:2 “İnsanların Kralına,”

 
114:3 “İnsanların Tanrısına,”

 
114:4 “Sinsice fısıldayanların kötülüklerinden,”

 
114:5 “Ki insanların akıllarına fısıldarlar.”

 
114:6 "Gerek cinlerden olsun, gerekse insanlardan."