113 - Gün Ayrımı

 
113:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
113:1 De ki, “Gün ayrımının Rabbine sığınırım,”

 
113:2 “Yarattıklarının kötülüklerinden,"

 
113:3 “Çöken karanlığın kötülüklerinden,”

 
113:4 “Falcıların, büyücülerin kötülüklerinden,”

 
113:5 “Kıskandığı zaman kıskananın kötülüklerinden.”