100 - Koşanlar

 
100:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
100:1 Hızla koşanlara,

 
100:2 Kıvılcım saçanlara,

 
100:3 Sabahleyin baskın yapanlara,

 
100:4 Orada terör estirenlere,

 
100:5 Bölgenin merkezine kadar girenlere,

 
100:6 İnsan gerçekten Rabbine karşı nankördür.

 
100:7 Elbette, o da buna şahittir.

 
100:8 O, maddi değerleri aşırı sevmektedir.

 
100:9 O bilmiyor mu, ölünün yeniden canlanacağını?

 
100:10 Ve içinde sakladığının ortaya döküleceğini?

 
100:11 Gerçekten o gün, Rableri onlardan Haberdardır.